Home ข้อคิดดำเนินชีวิต กร รมที่ติดจรวดของคนที่นอกใจแฟนทิ้งครอบครัวไปหาเศษหาเลยนอกบ้าน

กร รมที่ติดจรวดของคนที่นอกใจแฟนทิ้งครอบครัวไปหาเศษหาเลยนอกบ้าน

0 second read
0
1,456

มาดู ก ร ร ม ติดจรวดของคนที่ทิ้งครอบครัว ไปหาความสุข คนที่นอกใจแฟน

1 : เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกินนอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคยกล้า หาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็เสื่อมลง

เป็นคนขี้ ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำไม่ดี กลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินทองมากใส่ เครื่อง

ประดับดีๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

2 : ชีวิต มีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

3 : บุตรบริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเ วร ลูกก ร รมที่นำแต่ความเดือดร้อน ทุกใจมาก

ให้ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย หายมาให้

4 : เมื่อยังมีชีวิตกร รมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็ มักถูกคนอื่นแ ย่ งชิงไปไปรักใคร

เข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจอยู่ตลอด

5 : ไรซึ่งเกียร , ชื่อเสียง , และการยอมรับ คนที่นอกใจคนอื่นเลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไป จะดูดีหรือสวยงามเพียงไรแต่

ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอม รับจากคนรอบข้างมีแต่คนนินทาต่อหน้า แม้ทำดีแต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ไม่ดี

เสียๆ หายๆไม่สามารถ ทำงานที่มีเกียรติได้ เ พ ร า ะ ไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียหาย คนรอบข้างรังเกีย ด

6 : หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนจากโลกนี้ ชั่ ว ระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่กร รมชั่ ว ที่ทำการนอกใจ

ไว้จากความเป็นคนก็มีแต่นรกและความเป็นเป ร ตที่แสนทร มาน เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผลก รรมที่ได้

กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมากมีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรม ก็จะยิ่งหนา แน่น

และย าวนานมากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็น คนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคน

ใหม่ก็เป็นคนต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

7 : โ รคเยอะป่ว ย ง่ายคนที่ทำชู้แ ย่ งสามีแ ย่ ง เ มี ยค นอื่นมาก ๆ อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่อง

โร คภั ยโดยเฉพา ะโร ค ลับๆ ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะเพ ศมักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลกร รมนี้ต่างกัน

แค่มากน้อย เท่านั้นเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …