Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

การทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

10 second read
0
809

การทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายเสมอไป โดยเพาะอย่ างยิ่งถ้าคุณอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรม

การใช้ชีวิตที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความยุ่งย าก และถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะพย าย ามดึงตัวคุณไปทางโน้นทีทางนี้ทีมันก็

ยังพอมีวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่พิเศษไว้ให้ตัวตนจริงๆ ของตัวเองได้ และคุณอาจจะลองให้สุดความสามารถ

ของตัวเองเพื่อที่จะใช้ชีวิตไปตามความปรารถนาของหัวใจตัวเองก็ได้เ พ ร า ะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

และเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นมากขึ้น

รับรู้ความปรารถนาของหัวใจตัวเอง

1 : ทำลิสต์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จ การทำ “bucket list” (ลิสต์สิ่งต่างๆ ที่เราใฝ่ฝันว่าจะทำให้ได้

สักครั้งหนึ่งในชีวิต)จะช่วยทำให้คุณรู้ว่าหัวใจตัวเองต้องการจะเดินไปในทิศทางไหนดังนั้นให้คุณตั้งเป้าหมายที่ตัวเองมีแนว

โน้มว่าจะทำสำเร็จได้เอาไว้ (ไม่ใช่แบบว่า “เป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบดาวอังคาร” นะ) ซึ่งสิสต์ที่คุณทำขึ้นมานั้นจะกลาย

เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจชั้นดีในเวลาที่คุณกำลังค้นหาสิ่งที่มีความหมายสำหรับชีวิตตัวเองอยู่ และถ้าหากมันเป็นสิ่ง

ที่มาจากใจคุณจริงๆ มันก็จะสะท้อนความสนใจและความปรารถนาบางอย่ างที่อยู่ลึกๆ ในใจของคุณออกมาเอง

2 : สร้างพื้นที่เปิดโล่งให้ตัวเอง  ขั้นตอนแรก ในการเข้าถึงหัวใจของตัวเองได้อย่ างลึกซึ้งก็คือการที่คุณให้เวลากับหัวใจ

หัวเอง และ เปิดพื้นที่ว่างให้หัวใจตัวเองได้พูดอะไรออกมาบ้าง และการที่จะทำแบบนี้ได้ คุณก็จะต้องนั่งนิ่งๆ โดยไม่มีอะไร

มารบกวนใจเพื่อที่คุณจะได้สามารถรับรู้เสียงจากหัวใจตัวเองได้โดยคุณอาจจะต้องเลือกใช้พื้นที่ที่คุณสามารถไปนั่งเงียบๆ

ได้ และถ้าหากคุณมีห้องพิเศษในบ้านตัวเอง คุณอาจจะเข้าไปนั่งในห้องนั้นแล้วจุดเทียนและสร้างบรรย ากาศในห้องให้ดู

สบายๆ หน่อยก็ได้

3 : ฟังหัวใจตัวเอง เมื่อคุณปรับเงื่อนไขทีเหมาะสมให้ตัวเองได้แล้ว คุณก็สามารถเริ่มต้นเปิดใจตัวเองได้เลย ซึ่งคุณอาจ

จะต้องถามตัวเองด้วยคำถามอย่ างเช่น“สิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่ข้างในตอนนี้มันคืออะไร?”พอถามเสร็จแล้วก็ให้คุณรอสักพักหนึ่ง

เพื่อดูว่ามีคำตอบอะไรออกมาจากใจคุณบ้าง การฝึกแบบนี้จะช่วยทำให้หัวใจและความปรารถนาที่อยู่ลึกๆ ข้างในตัวคุณ

แสดงตัวตนออกมาได้

-นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า Focusing (เทคนิคการรวมจุดสนใจ) ได้อีกด้วย ซึ่งเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคยอด

เยี่ยมที่จะช่วยให้คุณรับรู้ความรู้สึกของร่างกายตัวเอง โดยวิธีการใช้เทคนิค Focusing ก็มีดังนี้

-เมื่อคุณได้เคลียร์พื้นที่และถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจคุณแล้ว ให้คุณโฟกัสไปที่คำตอบที่ร่างกายคุณตอบออกมา จำไว้ว่า

อย่ าพย าย ามเค้นเอาคำตอบ แค่ให้สังเกตมันอยู่ห่างๆ ก็พอแล้วตัวอย่ างเช่น คุณอาจจะรู้สึกแน่นหน้าอกเมื่อคุณถามถึงสิ่ง

ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ข้างในตัวคุณ ดังนั้น ให้คุณคอยเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆ ก็พอ

-ให้คุณจัดการกับความรู้สึกที่มักจะมาในรูปแบบของคำหรือวลีสั้นๆ อย่ างเช่น คุณอาจจะพูดว่า “อึดอัด” หรือ “แน่นหน้าอก”

หรือ “ตึงเครียด” ออกมา ดังนั้น ให้คุณพย าย ามพูดคำต่างๆ ออกมาจนกว่ามันจะพอดีกับความรู้สึกของคุณในตอนนั้น

-ให้คุณคอยสังเกตไปมาระหว่างความรู้สึกของร่างกายและคำที่เป็นตัวอธิบายความรู้สึกนั้น เช็คและดูว่ามันมีปฏิกิริย าโต้ตอบ

ยังไง และดูว่าความรู้สึกทางร่างกายนั้นเปลี่ยนไปบ้างหรือไม่ เวลาที่คุณพูดคำบางคำที่ตรงกับความรู้สึกออกมา

-ถามตัวเองว่าอะไรทำให้เกิดความรู้สึกนั้น และอะไรในชีวิตคุณตอนนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกแน่นที่หน้าอก? จำไว้ว่าอย่ าพย าย าม

เค้นเอาคำตอบ แค่ปล่อยให้คำตอบมันเกิดขึ้นมาเฉยๆ ก็พอ และจำไว้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่สามารถทำสำเร็จได้ในครั้งแรกที่ทำ

เ พ ร า ะเทคนิค Focusing นั้นต้องอาศัยการฝึกฝน แต่นี่ก็เป็นวิธียอดเยี่ยมที่จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใจกับตัวเองและ

มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณได้

4 : จัดสรรเวลาในแต่ละวันให้ตัวเองบ้าง ชีวิตที่วุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆ นั้นเป็นอุปสรรคต่อการทำตามหัวใจตัวเอง ดังนั้น

ในทุกๆ วันให้คุณหาเวลาว่างให้ตัวเองบ้าง และอย่ าปล่อยให้สิ่งอื่นๆ มารบกวนในช่วงเวลานี้ ซึ่งในช่วงเวลานี้คุณจะเลือก

ทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจคุณเลย แต่เราก็มีคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ให้คุณดังนี้

-ให้คุณทำสมาธิ เ พ ร า ะการทำสมาธินั้นให้ประโยชน์หลายๆ อย่ างต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ลดระดับความดัน

โลหิตและลดระดับความเครียด ดังนั้น ให้ลองนั่งตัวตรงในที่เงียบๆ อย่ างน้อยสัก 10 นาที แล้วโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เช่น ความรู้สึกของอากาศที่เข้าและออกผ่านทางรูจมูกของคุณ หรือจะโฟกัสไปที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ างดินสอก็ได้

และเมื่อสมาธิของคุณหลุดออกจากของสิ่งนั้นไป ให้คุณค่อยๆ เตือนตัวเองให้ดึงสมาธิกลับมาให้ได้

-ให้แช่น้ำในอ่างอาบน้ำนานๆ เ พ ร า ะการผ่อนคลายในน้ำนั้นให้ผลใกล้เคียงกับเทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ และนี่ก็เป็นวิธี

ยอดเยี่ยมที่จะช่วยทำให้ใจคุณสงบลงได้ โดยคุณสามารถใช้ช่วงเวลานี้ทบทวนชีวิตตัวเอง หรือไม่ก็เพลิดเพลินไปกับ

ความเงียบสงบและความรู้สึกที่ได้จากน้ำอุ่นๆ ที่แช่อยู่ก็ได้

-ให้คุณไปนั่งจิบกาแฟกับเพื่อนๆ ดู เ พ ร า ะในชีวิตคุณ คุณอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอัพเดตข่าวคราวกับเพื่อนๆ ได้มากแบบที่

คุณต้องการสักเท่าไร ดังนั้น ให้คุณใช้เวลาส่วนนี้ชวนเพื่อนรักของคุณมาทานมื้อเที่ยงหรือนั่งจิบกาแฟด้วยกันก็ได้

5 : ลองหาสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถจุดประกายอะไรบางอย่ างในใจคุณได้ สังคมเป็นสิ่งที่คอยเน้นย้ำอยู่ในสมองของเรา

มันคือสิ่งที่คอยบอกเราว่า “ให้คิดก่อนทำ” รวมถึงบอกให้เราตัดสินใจให้ดีและมีเหตุผลด้วย แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น สิ่งนี้ก็ไม่ได้

เว้นที่ว่างให้กับการรับรู้หรือสิ่งลึกๆ ภายในใจของเรามากสักเท่าไรนัก ดังนั้นสิ่งน่าสนใจเหล่านี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิต

ของเราน่าสนุกสนานมากกว่าชีวิตที่เป็นไปตามกิจวัตรประจำวันเดิมๆ ซึ่งการหากิจกรรมที่เชื่อมโยงถึงใจของคุณได้นั้น จะ

ช่วยทำให้เส้นทางของคุณเปิดกว้างมากกว่าการที่คุณแค่มีส่วนร่วมกับโลกภายนอกด้วยการใช้สมองเท่านั้น

-ตัวอย่ างเช่น หากคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ดูให้แน่ใจด้วยว่าคุณจัดสรรตารางเวลาไว้สำหรับการอ่านหนังสือแล้ว และ

ให้เพื่อนๆ ของคุณแนะนำหนังสือดีๆ ให้ด้วยก็ได้ ซึ่งหนังสือที่เป็นคำกลอนนั้นสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคนอ่านได้ดี

เป็นพิเศษ

-หากคุณชอบดูหนังมากกว่า ให้คุณลองเช็คพวกหนังที่ได้เรตสูงๆ ที่จะสามารถดึงความรู้สึกในหัวใจลึกๆ ของคุณได้ดู

-การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี เ พ ร า ะมันสามารถทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและสัมผัสถึง

ความรู้สึกภายในตัวเองได้มากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …