Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การทำสมาธิต่อเนื่องการมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาจะทำให้ไม่ฟุ้งซ่าน

การทำสมาธิต่อเนื่องการมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาจะทำให้ไม่ฟุ้งซ่าน

0 second read
0
771

การทำสมาธิต่อเนื่อง 10 วินาที จะทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหายไป และปลุกความตื่นตัวขึ้นมาโดยพื้นฐานแล้วไม่ต่างจากการฝึกสติ

ในเวลา 10 วินาทีนั่นคือ เลือกบริเวณที่เราจะทำความรู้สึกถึง และรู้สึกถึงมันในขณะปัจจุบันขอยกตัวอย่ างการเคลื่อนไหว ของ

ท้องมาอธิบาย

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศเริ่มต้นจะทำ

ประกาศว่า จากนี้ไปจะฝึกสมาธิ การประกาศจะเพิ่มพลังในการรู้สึกตัว และเพิ่มพลังสมาธิด้วย

ขั้นตอนที่ 2 รู้สึก

รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของท้อง ที่เป็นไปตามจังหวะของการหายใจรู้สึกถึงอาการที่ท้องพองและยุบ ถ้าหากเรามีสมาธิดีความคิด

ฟุ้งซ่านจะลดลงไป ในชั่วขณะหนึ่งในระหว่างนั้น ให้เรารู้สึกแบบนั้นต่อไปเรื่อย ๆสักพัก สมาธิที่เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่จะค่อยๆ หาย

ไปการมีสติรู้สึกตัวก็จะเริ่มน้อยลงแล้วในที่สุดความคิดฟุ้งซ่าน ก็จะเข้ามาแทนที่เมื่อรู้สึกถึงความคิดฟุ้งซ่าน แล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่า

ความคิดฟุ้งซ่านแล้วนำความคิดนี้ ไปแยกเก็บเป็นส่วน ๆ และหยุดคิดจากนั้น ให้กลับไปมุ่งความสนใจไปที่ท้อง และให้รู้สึกถึง

การเคลื่อนไหวอีกครั้งการแยกความคิดเก็บเป็นส่วน ๆ ก็คือการนำเอาความคิดที่เกิดขึ้น ไปคิดทีหลังให้หยุดคิดก่อนชั่วคราวอยู่

กับพอง ยุบ สลับไปมาหลังจากนั้นสมาธิ และการรู้สึกตัวจะหายไปอีกครั้งความสับสนก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ให้เราฝึกตามขั้นตอน

เดิมซ้ำไปมา

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศสิ้นสุดการกระทำ

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศสิ้นสุดการฝึกว่าการฝึกสมาธิสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จากนี้จะอยู่ด้วยสภาวะ ที่มีสติ การฝึกสติในเวลา

5 นาทีนั้น เป็นการฝึกเพื่อให้รู้สึกถึงความคิดฟุ้งซ่านเราอาจเตรียมนาฬิกาปลุก หรือจับเวลาในการฝึกก็ได้ถึงจะใช้เวลามากกว่า

5 นาทีขึ้นไปการฝึกก็จะยังมีประสิทธิภาพการฝึกสติที่ใช้ระยะเวลาย  าวนานนั้น ถ้าเราไม่ประกาศสิ้นสุดการฝึกเส้นแบ่งระหว่าง

ชีวิตประจำวัน และการฝึกสติจะไม่ชัดเจนดังนั้น การประกาศสิ้นสุดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจำไว้ว่า การประกาศสิ้นสุดการฝึก และ

แยกการฝึกสติให้ชัดเจน เป็นสิ่งที่สำคัญ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจอย ากให้ทุกคนมีแผนทางการเงินเพื่อให้มีชีวิตที่ดี

โภควิภาค 4 หลักธรรมะวางแผนการเงิน รู้ แล้วถึงกับต้องอุท … …