Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การทำสมาธิต่อเนื่องการมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาจะทำให้ไม่ฟุ้งซ่าน

การทำสมาธิต่อเนื่องการมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาจะทำให้ไม่ฟุ้งซ่าน

0 second read
0
1,029

การทำสมาธิต่อเนื่อง 10 วินาที จะทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหายไป และปลุกความตื่นตัวขึ้นมาโดยพื้นฐานแล้วไม่ต่างจากการฝึกสติ

ในเวลา 10 วินาทีนั่นคือ เลือกบริเวณที่เราจะทำความรู้สึกถึง และรู้สึกถึงมันในขณะปัจจุบันขอยกตัวอย่ างการเคลื่อนไหว ของ

ท้องมาอธิบาย

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศเริ่มต้นจะทำ

ประกาศว่า จากนี้ไปจะฝึกสมาธิ การประกาศจะเพิ่มพลังในการรู้สึกตัว และเพิ่มพลังสมาธิด้วย

ขั้นตอนที่ 2 รู้สึก

รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของท้อง ที่เป็นไปตามจังหวะของการหายใจรู้สึกถึงอาการที่ท้องพองและยุบ ถ้าหากเรามีสมาธิดีความคิด

ฟุ้งซ่านจะลดลงไป ในชั่วขณะหนึ่งในระหว่างนั้น ให้เรารู้สึกแบบนั้นต่อไปเรื่อย ๆสักพัก สมาธิที่เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่จะค่อยๆ หาย

ไปการมีสติรู้สึกตัวก็จะเริ่มน้อยลงแล้วในที่สุดความคิดฟุ้งซ่าน ก็จะเข้ามาแทนที่เมื่อรู้สึกถึงความคิดฟุ้งซ่าน แล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่า

ความคิดฟุ้งซ่านแล้วนำความคิดนี้ ไปแยกเก็บเป็นส่วน ๆ และหยุดคิดจากนั้น ให้กลับไปมุ่งความสนใจไปที่ท้อง และให้รู้สึกถึง

การเคลื่อนไหวอีกครั้งการแยกความคิดเก็บเป็นส่วน ๆ ก็คือการนำเอาความคิดที่เกิดขึ้น ไปคิดทีหลังให้หยุดคิดก่อนชั่วคราวอยู่

กับพอง ยุบ สลับไปมาหลังจากนั้นสมาธิ และการรู้สึกตัวจะหายไปอีกครั้งความสับสนก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ให้เราฝึกตามขั้นตอน

เดิมซ้ำไปมา

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศสิ้นสุดการกระทำ

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศสิ้นสุดการฝึกว่าการฝึกสมาธิสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จากนี้จะอยู่ด้วยสภาวะ ที่มีสติ การฝึกสติในเวลา

5 นาทีนั้น เป็นการฝึกเพื่อให้รู้สึกถึงความคิดฟุ้งซ่านเราอาจเตรียมนาฬิกาปลุก หรือจับเวลาในการฝึกก็ได้ถึงจะใช้เวลามากกว่า

5 นาทีขึ้นไปการฝึกก็จะยังมีประสิทธิภาพการฝึกสติที่ใช้ระยะเวลาย  าวนานนั้น ถ้าเราไม่ประกาศสิ้นสุดการฝึกเส้นแบ่งระหว่าง

ชีวิตประจำวัน และการฝึกสติจะไม่ชัดเจนดังนั้น การประกาศสิ้นสุดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจำไว้ว่า การประกาศสิ้นสุดการฝึก และ

แยกการฝึกสติให้ชัดเจน เป็นสิ่งที่สำคัญ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …