Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การที่เราต้องวางแผนก่อนทําการใช้จ่ายถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำได้ง่ายๆ ตามวิธีนี้

การที่เราต้องวางแผนก่อนทําการใช้จ่ายถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำได้ง่ายๆ ตามวิธีนี้

0 second read
0
866

แนะวางแผนเงินเดือน ให้เพื่อน ๆ มีตังค์พอใช้

สาเหตุที่ทําให้เพื่อน ๆ มีตังค์ไม่พอใช้ในแต่ละเดือนนั้นมีหลากหลาย แต่บางเรื่องก็สามารถควบคุมได้นะคะ เราจะ

แนะว่าเราต้องวางแผนก่อนทําการใช้จ่ายถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ ก่อนอื่นเพื่อนๆ ต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก่อน

เลย คือพฤติกรรมฉลองทันทีที่เงินเดือนออก และซื้อทุกอย่ างที่อย ากได้การวางแผนเงินเดือน สามารถทํา

ได้ง่าย ๆ ตามวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1 : ทําตารางค่าใช้จ่าย

โดยแยกค่าใช้จ่ายตามประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการจัดการค่าใช้จ่าย โดยแยกเป็นสามส่วน ดังนี้

รายจ่ายประจํา

เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าชําระบัตรเครดิตขั้นตํ่า ค่าโทรศัพท์ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักจะเท่ากันทุกเดือน

ค่าใช้จ่ายรายวัน

เช่น ค่าอาหาร ค่านํ้ามันรถ ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มักจะกะเป็นงบประมาณที่แน่นอนไม่ได้คุณ

ควรเตรียมเพิ่มไว้อีก 5% โดยประมาณ จะได้มีค่าใช้จ่ายสํารองย ามฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

เช่น ค่าเลี้ยงฉลองทุกสัปดาห์ ค่าช้อปปิ้งสินค้าราคาสูงที่เล็งไว้ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง

ซื้อหามาทุกเดือน คุณควรตั้งเป้าไว้เป็นรางวัลให้กับตนเองในระยะย าว เช่น อนุญาตให้ตัวเองซื้อของตามใจ

ได้ 3 เดือน/1ครั้ง เพื่อควบคุมงบประมาณ และนําเงินส่วนนั้นมาเก็บออมเพื่ออนาคต

2 : แบ่งส่วนออม

ทางที่เหมาะสมที่สุดคือ ตั้งไว้เป็นเปอร์เซ็นต์จะออมได้ต่อเนื่องกว่า เช่น ตัดเงินออมจากเงินเดือน เดือนละ 10%

เป็นต้น ซึ่งจํานวนเงินน้อย ๆ นี่แหละ ที่จะทวีค่าเป็นเงินเก็บก้อนโตในอนาคต หรือเพื่อน ๆ บางคนก็มีวิธีออมที่

แตกต่างกันไป แบบนี้ก็จะทำให้ประสบความสําเร็จในด้านการเงินเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

3 : ควบคุมค่าใช้จ่ายรายวัน

แ บ่ ง ค่ า ใ ช้จ่ายออกมาเป็นจํานวนวัน หรือรายสัปดาห์เหมือนที่เคยได้รับจากผู้ปกครองเมื่อตอนเด็ก ๆ วิธีนี้จะช่วย

ควบคุมค่าใช้จ่ายของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี และไม่ติดลบ หลังจากที่ตัดค่าใช้จ่ายประจํา เงินออม และภาระหนี้

สินออกไปจนหมดแล้ว ให้นําเงินส่วนที่เหลือมาหาร ด้วยจํานวนวัน แล้วใช้จ่ายในงบประมาณนั้นอย่ างเคร่งครัด

4 : พย าย ามปลดหนี้ให้เร็วที่สุด

ถ้ามีหนี้สินต้องรีบปลดหนี้ เพื่อเอาเวลาที่ยังเหลืออยู่มาสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีสําหรับวัยเกษียณ โดยเลิกใช้

วิธีการชําระหนี้ตามยอดขั้นตํ่า หันมาเพิ่มเงินชําระให้มากขึ้นเท่าที่เราทําไหว เ พ ร า ะการเพิ่มยอดชําระนั้น

จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้มากจนเพื่อน ๆ อาจแปลกใจเลยทีเดียว

อย่ าลืมว่าเราอายุมากขึ้นในทุก ๆ วัน หากปัจจุบันเรายังใช้เงินอย่ างประมาทและไม่มีการวางแผนที่ดี

การกระทําในวันนี้ ย่อมส่งผลถึงอนาคตแน่ ๆ ค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …