Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การบูชาพระในบ้านที่ยังมีลมหายใจมีความสำคัญยิ่ง

การบูชาพระในบ้านที่ยังมีลมหายใจมีความสำคัญยิ่ง

0 second read
0
613

พ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูก เ พ ร า ะความบริสุทธิ์ที่ท่าน มีให้กับลูก เหมือนใจของพระอรหันต์ มีความบริสุทธิ์

ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝงนี่เป็นอีกหนึ่งบทความดี ๆ ถ้าหากบุญสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ ผลก็คงจะออ กมาประมาณนี้..

– ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอ กาส ได้บุญ 60                           – ทำบุญให้ผู้ย ากไร้ ได้บุญ 70

– ทำบุญให้ผู้ อ ดอย าก ได้บุญ 80                                – ทำบุญให้กับพระ ได้บุญ 90

– ทำบุญให้พ่อแม่ ได้บุญ 100

“จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระ ต้องสละ ทั้งเวลา และท รั พ ย์สิน หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน พระได้กิน ของดีกัน

ทุกวันไป พระแท้ ๆ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้านข้าวสักจาน เคยตักให้ ท่านไหมท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่างไรแค่โทรไป

วันละครั้ง ยังไม่มีรีบเถอะครับ ทำบุญกับพ่อแม่ ดีแน่แท้ก่อนท่าน จากไป กล า ยเป็นผีผลบุญการ กตัญญู กตเวทีนั้น

มากมี เหลือล้น พ้นประมาณต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์ หลังใหญ่โต มหาศาลผลบุญ ไม่เทียบเท่า

ข้าวหนึ่งจานที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว”สวดคาถาบูชาพ่อแม่ทุกครั้งก่อนนอน โดยอานิสงค์ที่สวด จะทำให้คุณ

และครอบครัวมีความสุข จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็ก ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อ กับแม่ได้แล้ว

1 : อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะคุณ

ต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว

ต่อสิ่งใด ที่ใด้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา

ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ..

2 : มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 : อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า

“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี

ทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย” หลังจากนั้น

ราดน้ำรดมือ รดเท้าการบูชาพระในบ้านที่ยังมีลมห า ยใจ มีความสำคัญอย่างยิ่ง พระในบ้านนี้คือ พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิด บำรุง

เลี้ยงเราให้เติบใหญ่จนบัดนี้ การดูแลตอบแทนท่านทั้งสองนอ กจากจะยังประโยชน์สุขแก่ท่าน แล้วยังเป็นการ

พัฒนาจิตเราเอง ให้ยกระดับขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัย ผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็นว่าน่ารำคาญ..ถ้าทำอยู่ก็เลิกเถอะ

ทำอยู่ก็เลิกเถอะ!! 5 นิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็น … …