Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การบูชาพระในบ้านที่ยังมีลมหายใจมีความสำคัญยิ่ง

การบูชาพระในบ้านที่ยังมีลมหายใจมีความสำคัญยิ่ง

0 second read
0
862

พ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูก เ พ ร า ะความบริสุทธิ์ที่ท่าน มีให้กับลูก เหมือนใจของพระอรหันต์ มีความบริสุทธิ์

ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝงนี่เป็นอีกหนึ่งบทความดี ๆ ถ้าหากบุญสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ ผลก็คงจะออ กมาประมาณนี้..

– ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอ กาส ได้บุญ 60                           – ทำบุญให้ผู้ย ากไร้ ได้บุญ 70

– ทำบุญให้ผู้ อ ดอย าก ได้บุญ 80                                – ทำบุญให้กับพระ ได้บุญ 90

– ทำบุญให้พ่อแม่ ได้บุญ 100

“จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระ ต้องสละ ทั้งเวลา และท รั พ ย์สิน หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน พระได้กิน ของดีกัน

ทุกวันไป พระแท้ ๆ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้านข้าวสักจาน เคยตักให้ ท่านไหมท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่างไรแค่โทรไป

วันละครั้ง ยังไม่มีรีบเถอะครับ ทำบุญกับพ่อแม่ ดีแน่แท้ก่อนท่าน จากไป กล า ยเป็นผีผลบุญการ กตัญญู กตเวทีนั้น

มากมี เหลือล้น พ้นประมาณต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์ หลังใหญ่โต มหาศาลผลบุญ ไม่เทียบเท่า

ข้าวหนึ่งจานที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว”สวดคาถาบูชาพ่อแม่ทุกครั้งก่อนนอน โดยอานิสงค์ที่สวด จะทำให้คุณ

และครอบครัวมีความสุข จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็ก ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อ กับแม่ได้แล้ว

1 : อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะคุณ

ต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว

ต่อสิ่งใด ที่ใด้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา

ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ..

2 : มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 : อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า

“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี

ทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย” หลังจากนั้น

ราดน้ำรดมือ รดเท้าการบูชาพระในบ้านที่ยังมีลมห า ยใจ มีความสำคัญอย่างยิ่ง พระในบ้านนี้คือ พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิด บำรุง

เลี้ยงเราให้เติบใหญ่จนบัดนี้ การดูแลตอบแทนท่านทั้งสองนอ กจากจะยังประโยชน์สุขแก่ท่าน แล้วยังเป็นการ

พัฒนาจิตเราเอง ให้ยกระดับขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …