Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตจะทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้

การยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตจะทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้

0 second read
0
969

การใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจนั่นคือ “การยอมรับ”การยอมรับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้

เราก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่า งๆที่เข้ามาในชีวิต แต่อย่ างไรก็ตามทุกปัญหามักมีความกังวล ซึ่งอาจทำให้ตัวคุณรู้สึกมี

ความไม่สบายใจกับตัวเองและกับคนอื่นเ พ ร า ะฉะนั้นคุณไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นมากันความคิดและ ความก้าวหน้า

ในชีวิตของตัวคุณและนี่เป็นเหตุผล 9 ข้อ ว่าทำไมตัวคุณถึงไม่ควรสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิด

1 : เป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะทำให้ทุกคนพอใจ

คุณไม่สามารถทำให้ทุกค นพอใจได้ตลอดเวลาและก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองต่อทุกความคาดหวังของทุกคน ดังนั้นจึง

ไม่มีปร ะโยชน์อะไรที่จะอดทนฝืนทำอย่ างนั้นเ พ ร า ะคนแรกที่คุณควรจะทำให้พึงพอใจให้ได้มากที่สุด ก็คือตัวคุณเองไง

ล่ะความคิดของคนอื่นๆ อาจกลายเป็นภาระต่อคุณได้ เมื่อ คุณ หมกมุ่นกับมันจนเกินไป ซึ่งคุณอาจลืมไปแล้วว่าตัวเองคิด

อย่ างไร ดังนั้นการได้ปลดปล่อยตัวเองจากความคิดคนอื่นนี่แหละที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาฝึกฝนมาก

สั กหน่อยแต่หากเมื่อไหร่ที่คุณทำได้สำเร็จล่ะก็คุณจะได้เห็นโลกในมุมใหม่ได้ค้นพบตัวตนของตัวเอง และเป็นอิสระอย่ าง

ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยล่ะ

2 : คนอื่นไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่คุณคิด

ความจริงที่น่าเศร้าก็คือ คนเราไม่ได้ นใจ เรื่องคนอื่นมากขนาดนั้น พวกเขาสนใจสิ่งต่างๆ เพียงเพรา ะปัจจัยง่ายๆ แค่ว่ามัน

เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่ก็เท่านั้น ถ้าตัวตนหรือการกระทำของคุณไม่ได้ไปกระทบชีวิตคนอื่นเข้าพวกเขาก็แทบ จะไม่

สนใจคุณเลยแม้แต่น้อย

3 : สิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่น อาจจะไม่ใช่สำหรับตัวคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความคิดเห็นของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำนั่นแหละ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นก็อาจเป็นสิ่ง

ที่แย่ที่สุดสำหรับคุณและสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าก็อาจเป็นสิ่งมีค่าสำหรับอีกคนได้เราทุกคนล้วนมีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวจึงมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเราที่สุด

4 : ความคิดของผู้คนเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา

คนเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นักปรัชญาและนักทฤษฎีบางคนเสนอว่าคนเราอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา จน ไม่สามารถมี ‘ ตัวตน ’ ที่เฉพาะเจาะจงดังนั้น ความคิดและมุมมองของคนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่น หมาย

ความว่าแม้ว่า ตอนนี้บางคนจะไม่ชอบคุณแต่ไม่นานพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปก็ได้เ พ ร า ะงั้นความคิดของคนอื่น

ถึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับความคิดที่แน่วแน่ของคุณยังไงล่ะ

5 : เขาไม่รู้ว่าอะไร ดีที่สุดสำหรับคุณ

ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตอบ คำถามเหล่านี้ ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการที่เราได้เรียนรู้เองได้เลือกเองได้ตัดสินใจเอง นั่นคือ

สิ่งที่ตัวคุณลงมือทำและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา หากล้มเหลวอย่ างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้และได้รับมือกับสิ่งที่

เกิดขึ้นแทนที่จะไปนั่งโทษคนอื่นว่าเป็นเ พ ร า ะใคร

6 : ผลลัพธ์เกิดกับตัวคุณ ไม่ใช่คนอื่น

คุณเป็นคนที่ต้องรับผลจากการกระทำและการตัดสินใจของตัวเองตัวอย่ างเช่น ถ้ามีคนแนะนำให้คุณซื้อหุ้นแต่แล้วหุ้นดันตก

จนคุณไม่มีทุนมหาศาล คุณนี่แหละที่ต้องอยู่กับความเสียดาย ไม่ใช่ใครอื่น จงจำไว้ว่าเมื่อมีคนแนะนำหรือสั่งอะไรคุณไม่ใช่

พวกเขาหรอกที่ต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เป็นคุณเองต่างหาก

7 : ชีวิตของคุณไม่ใช่ธุ ระของคนอื่น

จริงแท้แน่นอนว่าคนอื่นมีสิทธิ์ ที่จะคิดอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการและตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันความคิดคนอื่นไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงตัวตนแม้กระทั่งคุณค่าในตัวคุณได้ เว้น แต่ ว่า ตัว คุณ จะยอมให้พวกเขาทำ ท้ายสุดแล้วตัวคุณเป็นคนที่เลือก

เส้นทางเดินชีวิตของตัวคุณเอง

8 : ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเอาเวลามาใส่ใจเรื่องพวกนี้

คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว ดังนั้นคุณต้องใช้มันให้คุ้มที่สุด ทำไมต้องไปกังวลเรื่องความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยล่ะจริงไหมทำในสิ่ง

ที่คุณคิดและตั้งใจไว้เถอะเพรา ะหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จคุณก็อาจจะไม่ได้เห็นคนเหล่านี้มาพูดพึมพำให้ฟังอีกต่อไป

แล้วก็ได้นะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …