Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การวางแผนที่ดีนั้นจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและต้องมีสิ่งต่อไปนี้

การวางแผนที่ดีนั้นจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและต้องมีสิ่งต่อไปนี้

0 second read
0
1,006

การวางแผนการเงินต้องมีสิ่งต่อไปนี้ “เป้าหมาย – เข้าใจ – เหมาะสม – ปรับได้”

“สิ่งแรก” ที่เราควรทำในการวางแผนทางการเงินก็คือ การกำหนดเป้าหมายหรือกำหนดสิ่งที่เราต้องการก่อน ซึ่งเป้าหมายนั้น

อาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ล่ะท่าน ไม่ว่า การซื้อบ้านใหม่ ซื้อรถใหม่ การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือ

การอย ากจะเลิกทำงานตั้งแต่อายุยังไม่เยอะ ไม่ว่าจะมีความต้องการแบบไหนก็ตาม ลองเลือกมาสักสองสามข้อแล้ววาง

แผนที่จะไปถึงมันให้ได้ ก็จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการดำเนินการตามแผนการมากขึ้น

เป้าหมายนี้จะทำให้เราเห็นถึงความต้องการของตัวเองอย่ างชัดเจนขึ้น จะช่วยให้สามารถคาดคะเนระยะเวลาที่เราจะต้องเก็บ

ออม ลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และยังเป็นตัวกำหนดให้เรารู้จักคิดคำนวณล่วงหน้าว่า เราจะใช้เงินหรือไม่ ถ้าใช้

เงินไปแล้วจะกระทบกับแผนที่เราวางไว้หรือเปล่า

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน การวางแผนที่ดีนั้นจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยขั้นตอนการวางแผน

ทางการเงินนั้นพอจะสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

1 : กำหนดระยะเวลาและเป้าหมายที่แน่นอน และเป็นจริงได้ การกำหนดเป้าหมายนั้น ควรกำหนดสิ่งที่เป็นจริงได้ ไม่ใช่ว่า

กำหนดในสิ่งที่เพ้อฝันเช่น “ฉันจะเป็นคนรวยที่สุดในประเทศ ภายใน 5 ปี” อะไรอย่ างนี้ก็เป็นการกำหนดเป้าหมายที่ไม่

สามารถเป็นไปได้ จะทำให้เป้าหมายของเราล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ดีนั้นต้อง

คำนึงถึงว่า เราต้องการอะไร อย ากจะเป็นอยู่อย่ างไร เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และเรามีเวลาในการหาเงินนั้นอีกเท่า

ไหร่ ลองเขียนรายการเหล่านี้ออกมาดู โดยดูเป้าหมายที่เป็นไปได้ สมเหตุสมผลและปฏิบัติได้

เช่น อย ากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับแฟน ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 100,000 บาท เราก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่า ใน 2 ปีนี้เรา

จะบริหารเงินให้ได้มากกว่า 100,000 บาท โดยการเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาท แต่ถ้าต้องการไปภายใน 1 ปี ก็อาจจะหา

วิธีลงทุนที่มีผลตอบแทนมากกว่า เพื่อให้สำเร็จตามที่ต้องการเป็นต้น

2 : การเข้าใจและสำรวจความต้องการของตัวเอง สิ่งที่จะต้องทำและต้องยอมรับให้ได้ เป็นอันดับแรกก็คือ การยอมรับตัวเอง

การรู้จักนิสัยทางการเงินของตัวเอง เงื่อนไข ข้อจำกัดความพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเมื่อทราบแล้วจะได้ปรับมาใช้

ในการวางแผนการเงิน การออม การเลือกการลงทุนที่เหมาะสม เช่น ถ้าคุณเป็นคนที่พื้นฐานการเงินไม่แน่น แต่เลือกการลง

ทุนที่มีความเสี่ยงสูง ต้องใช้ความรู้เยอะ ๆ ก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสสูญเสียเงินมากกว่าที่จะได้เงินก็ได้

3 : กำหนดสัดส่วน เพื่อใช้เงินอย่ างเหมาะสม เมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว เราก็จะมีตัวเลขเงินที่อยู่ในใจ ก็จำเป็นที่ต้องหาวิธีที่

หาเงินก้อนนั้นมา โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดสัดส่วนรายได้ รายจ่ายให้เหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายอาจจะแบ่ง

เป็น “ค่าใช้จ่ายประจำ” เช่น อาหาร ที่อยู่ หนี้สิน ค่าเดินทาง เงินประกัน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ส่วนอีกอย่ างหนึ่งเรา

จะเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายพิเศษ” เช่น เสื้อผ้า บันเทิง ท่องเที่ยว ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะจำเป็นน้อยกว่าค่าใช้จ่ายส่วนแรก

เมื่อมีรายได้เข้ามาเราควรกันเงินไว้ให้ค่าใช้จ่ายประจำที่จำเป็นก่อน ส่วนรายจ่ายเพื่อความสุขนั้นเอาไว้ทีหลังก็ได้

4 : ลงมือและปรับแผนรวมไปถึงการปรับตัวตามแผน คนเราเมื่อมีความคิดดี ๆ ก็ต้องลงมือทำด้วย จึงจะประสบความสำเร็จ

ในขั้นตอนนี้ถือว่า “สำคัญที่สุด”เ พ ร า ะไม่ว่าเราจะวางแผนดีเพียงใด ถ้าหากไม่ลงมือทำแล้ว ก็เหมือนรถที่ไม่ได้วิ่งจอด

ให้สนิมกินนั่นเอง

ในช่วงที่มีการดำเนินตามแผนอาจจะต้องมีการ “ปรับแผน” หรือ “ปรับตัวกันบ้าง” เช่น การลดค่าใช้จ่ายในบางรายการ หรือ

การลดเพดานเป้าหมายลง ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจะต้องไม่บีบคั้นตัวเองจนเกินไป แต่ควรเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมี

ความสุขทั้งตอนนี้และในอนาคต

ประเด็นที่ต้องคำนึงในการวางแผนการเงิน ประเด็นที่ใช้ในการวางแผนทางการเงินนั้น หลัก ๆ จะประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

– การใช้จ่าย เราจะต้องรู้ว่าควรจัดเงินสำหรับการใช้จ่ายอย่ างไร

– การลงทุน เป็นเครื่องมือที่ทำให้เงินของเรางอกงามยิ่งขึ้น การลงทุนที่ดีนั้น เราสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนสูงจนน่า

ตกใจเลยทีเดียว

– การออม เป็นสิ่งพื้นฐานของความร่ำรวย เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ออมก่อน รวยกว่า” นั่นเอง

– การบริหารหนี้ หากก่อ “หนี้ดี” ก็จะทำให้เราร่ำรวย ดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ อันไหนคือ “หนี้ดี” หรือ “หนี้เลว” กันแน่

– บัตรเครดิต เครื่องมือทางการเงินที่สุดแสนอันตราย หลาย ๆ คนตกม้าเสียชีวิตเ พ ร า ะบัตรเครดิตมาเยอะแล้ว เราจึงควร

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ให้มากขึ้น

– การทำประกัน นอกจากป้องกันความเสี่ยงแล้ว ยังเป็นรูปแบบการลงทุนอีกอย่ างที่น่าสนใจ

– ภาษี การวางแผนทางภาษีที่ดี จะช่วยให้เราประหยัดเงินค่าภาษีได้เยอะ และไม่ต้องกลัวปัญหาที่จะตามมาจาก

สรรพากรอีกด้วย

การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการวางแผนการเงิน ก็เพื่อที่จะ

ป้องกันไม่ให้ชีวิตจะต้องถูกกระทบจากปัญหาด้านการเงินนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …