Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การศึกษาอาจเป็นใบเบิกทางที่ดีแต่ผลงานและประสบการณ์ต่างหากที่ทำให้เติบโต

การศึกษาอาจเป็นใบเบิกทางที่ดีแต่ผลงานและประสบการณ์ต่างหากที่ทำให้เติบโต

0 second read
0
1,210

1 : เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เ พ ร า ะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ เ พ ร า ะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็

ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2 : อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก

จะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโต

ได้เร็วกว่า

3 : ไม่เล่นอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูล ข่าวสารตลอด 24 ชั่ ว โมงคนเก่งมัก

จะเลือกเก็บแต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิต และเป็น

นักแบ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เก็บข้อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

4 : กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง ไม่ดี เข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคย

ผิดพลาดหรือผิดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

5 : จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ าง

สมดุล ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกันเมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลาย

ให้กับตนเองอยู่เสมอ

6 : ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาดมักเก่งในการจูงใจผู้คนให้

คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติและนับถือจากความรู้ ความ

สามารถ วิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

7 : ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้

การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึง

และทึ่งในความสามารถ

8 : มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ

และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ าง

มั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

9 : รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้ เ พ ร า ะเขา

จะเปิดรับฟังคนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเองและทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมี

เวลาดีใจไม่นาน เ พ ร า ะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้น

ต่อไป

10 : ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึก โ ง่ เมื่อเค้าทำผิดพลาด

แต่ให้โอกาส คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิด

และพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิดของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …