Home ข้อคิดดำเนินชีวิต กิจกรรมเล็กๆแต่สามารถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นภายในครอบครัว

กิจกรรมเล็กๆแต่สามารถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นภายในครอบครัว

0 second read
0
1,418

1 : เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันได้

ธรรมชาติของคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรา และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัว

ด้วย ตราบใดก็ตามเมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดือด ร้ อ น ให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้างความเดือด ร้ อ น ให้กับสังคมมันก็

ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นอะไรเป็นอย่ างไร สิ่งที่สำคัญอีกอย่ างคือเมื่อไหร่คนในครอบครัวมีปัญหาครอบครัวที่ดีนั้นจะต้อง

ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีได้เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอย่ างน้อยยังมีคนที่พร้อมจะทุกข์และสุข

ไปด้วยกันกับเขาเสมอ

2 : สร้างกิจ ก ร ร ม ให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอ

กิจ ก ร ร ม เล็กๆน้อยๆ แต่สามารถทำให้รู้สึกว่า เป็นความอบอุ่นภายในครอบครัวได้เช่นทานข้าวนอกบ้าน,ไปเที่ยวด้วยกันเป็น

ต้นสิ่งเหล่านี้สามารถสร้าง ความสมบูรณ์ แบบให้กับครอบครัวได้ดี

3 : เป็นคนให้มากกว่ารับ

แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปหรอกนะอย่ างเช่นการมีน้ำใจให้คนในครอบครัวช่วยทำสิ่งต่างๆ หาก

ครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันแค่สิ่งง่ายๆ นี้ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขเสมอ

4 : ความรักความห่วงใยกัน

ความรักความห่วงใย เป็นบ่อเกิดแรกของการมีครอบครัวที่ดี การจะเรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ได้ต้องมาจาก

ความรักความห่วงใย ที่คนในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งแรกครอบครัวหนึ่งๆอาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อม

หน้าเพียงแค่รู้สึกว่า เรารักและห่วงใยคนในครอบครัวนั่นถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้วล่ะ

5 : ให้ความซื่อ สั ต ย์ ความไว้วางใจระหว่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัวการให้ความซื่อ สั ต ย์ ให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญอย่ างน้อยๆมันก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าคน

ในครอบครัวไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไรคนในครอบครัวต้องมีความซื่อ สั ต ย์ ในทุกๆ เรื่องจึงจะเป็นครอบครัวที่ดีได้ในที่สุด

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …