Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ก่อนที่จะรัก เข้าใจ ห่วงใยคนอื่นเราต้องเข้าใจและรักตัวเองให้เป็นก่อน

ก่อนที่จะรัก เข้าใจ ห่วงใยคนอื่นเราต้องเข้าใจและรักตัวเองให้เป็นก่อน

0 second read
0
883

10 วิธีหัดรักตัวเองให้ได้ก่อน แล้วจะรักคนอื่นเป็น

หัดที่จะให้กำลังใจตัวเองหัวใจไม่จนมุม….รักตัวเองให้เป็น !! คนที่สำคัญที่สุด คนที่เข้าใจเรามากที่สุด คนที่สุขกับเรามาก

ที่สุด คนที่ทุกข์กับเรามากที่สุด คนที่อยู่กับเราไปจนจากกัน คนคนนั้น….ไม่ใช่ใคร คนคนนั้น คือ ตัวเราเองไม่มีใครอยู่เคียง

ข้างไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครมารักมาชอบไม่มีใครคอยปลอบไม่เป็นไร…อะไรมากระทบก็ไม่เป็นไรหัดที่จะ

ให้กำลังใจตัวเองให้เป็นหัวใจไม่จนมุม….รักตัวเองให้เป็น !!

1 : เรียนรู้จากอดีต : ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี มันก็คือส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตที่ผ่านพ้นไปแล้ว คิดเสียว่า ถ้าไม่มีวันวาน

จะมีวันนี้ได้อย่ างไร

2 : ทำในสิ่งที่รักและชอบ : หากมีเรื่องที่รักที่ชอบและอย ากทำมากมายในชีวิตนี้ แต่ไม่สามารถทำได้หมด ก็เลือกทำในเรื่อง

ที่ทำให้รู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือกระทำ หรือแม้เพียงนึกถึงก็เกิดแรงบันดาลใจ หัวใจเต้นรัวอย่ างเป็นสุข

3 : ปรับเปลี่ยนความคิด : โมโห ตกใจ น้อยใจ อย่ าเศร้า…ชีวิตอับเฉา ต้องปรับเปลี่ยนความคิด เชื่อมั่นในตัวเอง กระตือรือร้น

ที่จะค้นหาสิ่งดีๆให้ตัวเอง เ พ ร า ะถ้าไม่ทำ ก็คงไม่มีใครทำให้ได้ ดังนั้น เปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองแล้วเรื่องดีๆอีกมาก

มายก็จะเกิดขึ้นตามมา

4 : อยู่กับปัจจุบัน : เราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปในอนาคต เพื่อแสวงหาความสุข เพียงแต่นำกายและใจมาดำรงอยู่ด้วยกันอย่ าง

ตั้งมั่น ก็จะสามารถ สัมผัส กับ ความสุขที่มีมากเพียงพออยู่แล้ว

5 : ก้าวข้ามเรื่องผิดพลาด : ไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดมาก่อน ข้อสำคัญเมื่อทำผิด ให้เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ

ก้าวข้ามเพื่อเดินหน้าต่อไป

6 : ทำกิจกรรมใหม่ๆ : ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดตัวเองรับประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เป็นต้น

7 : ฟังเสียงสัญชาตญาณ : การรักตัวเองนั้น จำเป็นต้องมีศรัทธาในตัวเอง ต้องเชื่อใจตัวเอง แม้ว่ามันไม่ง่ายเสมอไปที่จะหยุด

ฟังความคิดเห็นของตัวเอง แต่ต้องฟัง

8 : ดูแลกายใจให้สมบูรณ์ : ดูแลสุขภาพกาย ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย

เป็นประจำ คิดบวกเข้าไว้ มองโลกในแง่ดี ทำสมาธิ และศึกษาธรรมะ จะช่วยให้เกิดความสงบในจิตใจ มีพลังจิตที่ดีพร้อมใน

การดำเนินชีวิต

9 : ชื่นชมตัวเอง : ไม่ต้องรอให้คนอื่นชื่นชม อาจผิดหวังได้ หัดเห็นคุณค่า ชื่นชมตัวเองก็ไม่ผิดอะไร

10 : ปลดปล่อยอารมณ์บ้าง : อย่ าเก็บกดเ พ ร า ะการแสดงอารมณ์ที่แท้จริงจะช่วยให้ทุกข์เบาบางลง ดังนั้น เมื่อรู้สึกเศร้า

เสียใจ เจ็บปวด กลัว ระบายมันออกมาจะด้วยด้วยการเขียน พูด ร้องไห้ก็ทำไปเพื่อทำให้ความรู้สึกดีขึ้นรักตัวเองเป็นกุญแจ

ดอกแรกที่จะพาเราเข้าใกล้ความสุข คนที่รักตัวเอง คือ คนที่รักคนอื่นเป็น !!

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …