Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ข้อคิดเตือนใจ “หากเรามีเงิน ต้องรู้จักออม ยามลำบากจะไปพึ่งพาอาศัยใครได้”

ข้อคิดเตือนใจ “หากเรามีเงิน ต้องรู้จักออม ยามลำบากจะไปพึ่งพาอาศัยใครได้”

0 second read
0
997

เมื่อย ามเรายังเล็ก ต้องพึ่งพาพ่อแม่ สิ่งนี้เรียกว่า… ได้รับการเลี้ยงดู

ย ามโตขึ้น ยังพึ่งพาพ่อแม่อยู่ สิ่งนี้เรียกได้ว่า… ชาวเกาะ

เมื่อเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ จึงชื่อว่า…เป็นผู้ใหญ่

พึ่งพาตัวเองได้ จึงยิ้มได้อย่า งภูมิใจ

ทรัพย์สินมีไม่มากนัก แต่ก็รู้จักหา

ไม่มีบ้านไม่มีรถ ก็รู้จักสร้างมันมา

เหนื่อยแล้ว ท้อแล้ว ก็ต้องรู้จักลืมบ้าง

ทุ กข์แล้ว ร้องไห้แล้ว ก็ต้องรู้จักปลอบตัวเอง

เพราะคนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้า…

คุณต้องลงมือปลูกเอง จึงได้รับร่มเงา

ย ามอับจน อย่ ากล่าวโทษที่คนอื่นไม่อุ้มชู

ย ามวิ ก ฤติ อย่ าคับแค้นที่คนอื่นไม่ค้ำจุน

หากคุณแข็งแกร่ง ปัญหาที่เจอก็คือแรงส่ง

หากคุณกล้าหาญ วิ กฤ ติ ที่เจอก็คือโอกาส

หากยึดในอัตตา อาจนำพาให้ตนหลงทาง

ยึดในผู้อื่น อาจทำให้หมดความเป็นตัวของตัวเอง

มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งย่อมเป็นของคุณ

เข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน

แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ การพึ่งพาตัวเองได้ คือคนจริง

การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง

จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่ว่าใครต่า งก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

และจงจำเอาไว้ว่า…

– ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ เวลา ” มักพรากใครหลาย ๆ

คนให้เดินออกไปจากชีวิต ในแบบที่เราเองก็

ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

ที่ในบางทีความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลายจะก่อ

ตัวขึ้นภายในจิตใจ จนทำให้รับรู้ได้ถึงความ

อ่อนแอที่มี ดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น

คือเรื่องสำคัญ

– ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง แค่เพียงคนเดียว

มักจะทำให้เรารู้สึกได้ ถึงความเป็นอิสระและ

สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่ าง

เต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วงหรือเป็นกังวลว่า

ใครจะรู้สึกอย่ างไรถือเป็นการสร้างความสุข

ง่าย ๆ ให้กับตัวเองได้อีกในอีกหนทางหนึ่ง

โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครอีกด้วย

– เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่น

เพราะใจคนเราสามารถเปลี่ยนไปอย่ างเอา

แน่เอานอนอะไรไม่ได้ในทุกวินาที และเรา

ไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง

ของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างเรา

ฉะนั้น การเตรียมพร้อม รับมือกับความเปลี่ยน

แปลงหลาย ๆ อย่ างจึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่ง

ที่ต้องเผชิญหน้านั้นไม่ใช่เรื่องย ากเกินที่เราจะสามารถรับมือไหว

– ไม่ต้องเป็นภาระ

หรือสร้างความเดื อดร้ อนให้กับใคร

ในแง่ของความเป็นจริงคือ คนเราควรหัดใช้

ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง หรือช่วยเหลือตัวเอง

ให้ได้อย่ างเต็มที่เสี ยก่อน และเมื่อไม่ไหว

หรือคิดว่าทำไม่ได้แล้ว ค่อยหันหน้าไปพึ่งพา

ความช่วยเหลือจากคนอื่น ซึ่งการกระทำเช่นนี้

จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากยิ่งขึ้น

– เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดี

และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อได้ก้าวผ่าน

อุปสรรคและปัญหาต่างๆไปด้วยตัวเองแค่

เพียงลำพัง บางทีการอยู่ตัวคนเดียว หรือใช้

ชีวิตอยู่คนเดียวได้ จึงอาจจะ ไม่ใช่เรื่องที่ดู

แ ย่มากเสมอไปนะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …