Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ข้อดีของการมีเงินเก็บ เพราะแบบนี้จะทำอะไรชีวิตก็ง่ายขึ้น

ข้อดีของการมีเงินเก็บ เพราะแบบนี้จะทำอะไรชีวิตก็ง่ายขึ้น

0 second read
0
16,108

:: มีเงินเก็บทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

อย่ าลืมว่าชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้

ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต แทบจะทุกอย่างในชีวิตที่เรา

ต้องใช้เงิน หากมีเงินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

:: มีเงินเก็บทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินเก็บก็จะไม่เ ค รี ย ด คิ้วขมวดเพราะก ลุ้มใจกับเงิน

ที่ไม่พอใช้ในแต่ละเดือน เมื่อมีเงินเก็บชีวิตก็จะมีความสุข

มากขึ้นด้วยนั่นเอง

:: มีเงินเก็บก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินเก็บเราก็จะไม่ต้องไปเป็นภาระลูก ๆ หลาน ๆ

บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกัน

จ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลายโ ร คภัยมาเยือน

ถ้าหากคุณมีเงินออม ก็จะไม่ต้องไปลำบากลูกๆหลานๆ

แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนัก ถ้าหากลูกหลาน

มีนิสัยไม่ดี พย าย ามคิดแ ย่ งสมบัติเรา

:: มีเงินเก็บทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากต้องตกงาน

จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอ ย่ างต้อง

หายตามไปด้วย เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ต่างๆ

ดังนั้น เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือไว้ให้ดี อย่ างบรรดาหนุ่ม

สาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน

มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

:: มีเงินเก็บจะทำอะไรก็ทำได้ เพราะอิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินเก็บก็จะทำให้เราไม่ต้องเห นื่ อ ยในการทำงาน

มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้อง

ทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็ได้ ทำ

ในสิ่งที่เราชอบได้ด้วย

:: มีเงินเก็บไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

เพราะของใช้ในบ้าน ทรัพย์สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน

รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำ รุ ด เสี ยหายตามกาลเวลา

ทางที่ดี เราควรมีเงินเก็บสำรองไว้เผื่อใช้จ่าย หรือเป็น

ค่าซ่ อมบำรุงต่างๆ ไว้ด้วยนั่นเอง

:: เงินเก็บมีประโยชน์มากย ามเกิดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรานั้นมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอ ๆ

บางครั้งอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น

จึงต้องมีเงินเก็บ เผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิน โดยที่เราไม่

ต้องไปพึ่งพาใคร

:: มีเงินเก็บทำให้เป็นคนดูมีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินเก็บ ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ

ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มี

อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้น เมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึง

การมีเงินออมให้มากๆด้วย

:: ให้เงินเก็บช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้นแล้วได้เงิน

ปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรา ช่วยให้

เรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี สมมติเราซื้อหุ้นเก็บไว้สัก

3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่ง

แสนบาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้

แบบสบาย ๆ เลย

:: มีเงินเก็บไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินเก็บนั้น เผื่อบางทีมีญาติพี่น้อง ครอบครัว

เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วย

เหลือพวกเขาได้ เพราะเชื่อว่า คนเรานั้นชีวิตมีขึ้น

ก็ต้องมีลง ทุกคนมีจังหวะชีวิตเหมือนกัน หากเรามี

เพื่อนที่ดีย ามเดื อดร้ อนก็ต้องช่วยเหลือกันสลับกันไป

:: มีเงินเก็บช่วยประเทศชาติได้

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไป

ลงทุนต่าง ๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติใน

ทางอ้อม เพราะเงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการ

กู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องมีเงิน

เก็บออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะ

ต้องทำเรื่องกู้เงินเพื่อ ซื้อบ้าน หรือซื้อที่ดินนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …