Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต

คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต

0 second read
0
966

1 : ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆโดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือข้อจำกัดใดๆ มีผล

งาน วิจัยด้านจิตวิทย าออกมาสนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรร มเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2 : มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าคนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย ายการ์ตูนตลกได้

สูง เยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่า นักแสดงตลกมักจะทำคะแนนความฉลาดทาง

ด้านภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

3 : ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลัง

สนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หลายครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาในเวลาที่อยู่คนเดียว

4 : ใคร่ครวญกับคำถามย ากๆ

คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ที่อาจ จะมีส่วน

จริงอยู่บ้างเ พ ร า ะปราชญ์ในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่า ชีวิตคืออะไร?

5 : เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือกแล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผลที่

ดีที่สุด คนเหล่านี้จะเกลียดการยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

6 : ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย า

กล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกรร มเลยก็ว่าได้ ตัวอย่ างเช่น เมื่อ ส ตีฟ จ็ อบส์ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ

เขาจะใช้เวลาไป กับการถกเถียงเพื่อหาไอเดียที่แตกต่างและพ ร้ อมจะหันหลังให้กับไ อ เ ดี ย พื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นๆ ก็

สามารถเดาได้

7 : สนใจใคร่รู้ตลอดเวลา

อั ล เบิร์ต ไ อ น์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้น เ อ ง

งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

8 : รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เ พ ร า ะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่า

ความเป็น จริงจากผล ก า รท ด ล อ ง ระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุดจากการให้ลองทำข้อสอบประเมินคำตอบที่

ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

9 : มีวินัย

ความมีวินัย หรือ ความสามารถในการควบคุมตัวเอง Self-Controlมีความเกี่ยวข้องกับความฉลาด จากการศึกษา ท ด ล อ ง

ในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วม ท ด ล อ ง เลือกระหว่าง การได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันทีหรือ รอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่า

ผู้ร่วม ท ด ล อ ง ที่เลือกรอรับเงินก้อนใหญ่ มักจะทำคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

10 : เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่นและทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ขณะ

เดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ยังหมายถึง ความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ

จากคนที่คุยด้วย

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …