Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คนที่คบคนอื่นแค่เพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ควรคบให้เสียเวลา

คนที่คบคนอื่นแค่เพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ควรคบให้เสียเวลา

0 second read
0
1,257

ในตำราพิชั ยยุทธของขงเบ้ง ได้เขียนถึงคน 5 ประเภท ที่ไม่ควรคบ โดยเรียกว่า “ค น ห้ า ชั่ ว” ซึ่งคนเหล่านี้ เป็นคน ชั่ ว

ที่มีความเจ้าเล่ห์ หาความจริงใจไม่ได้ ไม่ซื่อสั ตย์ และไ ร้ศี ลธรรม

1 : คอยเรียกร้ องความสนใจ

คนประเภทนี้จะชอบทำพ ฤ ติ ก ร ร มที่แ ป ล กแ ตกต่างไปจากขนบธรรมเนียบในสังคมเพื่อสร้างความโดนเด่นให้คนอื่น

หันมามอง หรือหันมาสนใจ โดยมักจะใช้วิธีการที่ดู รุ น แ ร ง หรือสร้างความ เ ดื อ น ร้ อ น ให้คนอื่น

2 : สร้างเรื่องเกินจริง

คนที่ชอบสร้างเรื่องที่เกินความเป็นจริงไปมาก อาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องเข้ามาเองบ้างและแ พร่เรื่องราวนี้ออกไปเพื่อให้

คนอื่นเข้าใจผิ ดไปไกล เป็นคนที่ไม่ควรคบไว้มากที่สุด

3 : คอยแต่จับผิ ดคนอื่นตลอดเวลา

คนลักษณะแบบนี้จะชอบทำความผิ ดของคนอื่น จากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ส ร้ า ง ค ว า ม วุ่ น ว า ย ให้เกิ ดขึ้นแต่

ความผิ ดของตัวเองกลับมองไม่เห็นสักครั้ง และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

4 : คนที่ชอบประจบสอพลอ

คนที่มีนิสั ยคอยเอาใจแต่คนที่มีผลประโยชน์ หรือทำประโยชน์ให้ตัวเองได้ หรือแม้แต่การติดต่อกับศั ต รู ของฝั่งตัวเอง

เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ ยอมทำทุกอย่ างเพื่อเอาตัวรอด

5 : ชอบแบ่งพ ร ร คแบ่งพวก

ชอบหาวิธี ใ ส่ ป้ า ย สี ฝ่ายตรงข้าม หรือคนนอกกลุ่มตัวเองเพื่อให้คนเหล่านั้นดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเพื่อเป็นการ ทำ ล า ย

และหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองตลอดเวลา

ขงเบ้ง ได้กล่าวไว้ว่า…

“ฉลาด…แต่เข้าข้างคนผิ ด ชีวิตก็ บั ด ซ บ  ฉลาด…แต่เข้ากับใครไม่ได้ ก็ไ ร้ประโยชน์ ฉลาด…แต่ไม่มีคุณธรรม ไม่ทำให้เจริญ”

การเลือกคบคนดี มีแต่จะนำความสุขมาให้เราได้เสมอ.. ดังนั้นการจะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่

จะผูกมิตรด้วยหรือไม่ ไว้ใจได้หรือเปล่า

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …