Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คนที่มีคุณสมบัติจะเป็นเศรษฐี มักจะมีองค์ประกอบที่เอื้ออำนวยด้วย 5 ข้อเหล่านี้

คนที่มีคุณสมบัติจะเป็นเศรษฐี มักจะมีองค์ประกอบที่เอื้ออำนวยด้วย 5 ข้อเหล่านี้

0 second read
0
797

อย ากเป็นเศรษฐีต้องมี 5 คุณสมบัตินี้

คนจะเป็นเศรษฐี มักจะมีองค์ประกอบที่เอื้ออำนวย 5 ข้อด้วยกัน คือ

1 : จัดสรรชีวิต และเงินอย่ างมีประสิทธิภาพ พวกเค้ามีความเชื่อว่า ความมั่งคงทางการเงินคือการมีกินมีใช้ไป

ตลอดชีวิตอย่ างยั่งยืน

2 : ใช้น้อยกว่าที่หามาได้ จากสูตร ใช้ 70 เหลือออม 30

3 : ไม่ได้ถูกเลี้ยงมาอย่ างคุณหนู คุณชาย และไม่ได้ใช้เงินคนอื่นจนเคยตัว และพวกเขาต้องมีงานทำเลี้ยงดูตนเองได้

4 : คนรวยเหล่านี้เก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องการมองเห็นโอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านการตลาดหรือโอกาส

เกี่ยวกับการลงทุน

5 : เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง ต้องรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตัวเอง ทุกคนสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้

ด้วยสไตล์และรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง

คนที่จะรวยนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็น คนโชคดีหรือเก่งกาจมากความสามารถ เขาร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยทัศนคติ ความคิด

ความเชื่อ และอุปนิสัยที่เอื้อต่อการร่ำรวยและสะสมเงินทองมากกว่าถ้ารู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ มีความเข้าใจตนเอง

และเข้าใจชีวิตอย่ างถูกต้อง รู้จักใช้เงิน ใช้เวลาได้อย่ างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ ทุกคนก็จะสามารถเป็นเศรษฐี

ขึ้นมาได้อย่ างแน่นอนค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจอย ากให้ทุกคนมีแผนทางการเงินเพื่อให้มีชีวิตที่ดี

โภควิภาค 4 หลักธรรมะวางแผนการเงิน รู้ แล้วถึงกับต้องอุท … …