Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่อารมณ์ความรู้สึก

คนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่อารมณ์ความรู้สึก

4 second read
0
1,450

งานวิจัยเผยว่า สาเหตุของการเป็นคนอ่อนไหวง่ายนั้น มีผลมาจากพันธุกรรม 15-20% Elain Aron นักจิตวิทย าที่ศึกษา

เกี่ยวกับ ความอ่อนไหวในจิตใจมนุษย์ เขาได้ใช้เครื่อง MRI ทำการสแกนสมองของผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย แล้วพบว่า

คนกลุ่มนี้มักจะรับรู้ความรู้สึกได้มากกว่าคนทั่วไป

ความอ่อนไหวง่าย และ ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น รวมถึงความสามารถในการ

จัดการกับพฤติกรรมของตัวเอง จากการวิจัยของ Aron พบว่า คนที่อ่อนไหวง่ายนั้นไม่ได้มี EQ แตกต่างไปจากคนทั่วไป

คนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกและนี่ก็ช่วยทำให้พวกเขาสามารถสื่อสาร

กับคนอื่นได้เป็นอย่ างดี เนื่องจากพวกเขาสามารถรับรู้รายละเอียดต่างๆ จากสีหน้าท่าทางและโทนเสียงของผู้พูดได้ดี

กว่าบุคคลทั่วไป

คนที่มีจิตใจอ่อนไหวมาก

หากคุณกำลังสงสัยว่า คุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีจิตใจอ่อนไหวได้ง่ายมากรึเปล่า? สังเกตุจาก 9 ข้อด้านล่างนี้!

1 : คุณจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานกว่าคนทั่วไป

เนื่องจากคุณเป็นคนที่มองทุกอย่ างในเชิงลึก มันจึงเป็นเรื่องย ากในการจะด่วนตัดสินใจอะไรบางอย่ าง พูดง่ายๆ ว่าเป็นคน

คิดเยอะนั้นแหละ ซึ่งบ่อยครั้งจึงทำให้คุณใช้เวลาอยู่กับเรื่องๆ หนึ่งนานมากเลยทีเดียว

2 : คุณเป็นคนคิดลึก

เมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณ คุณจะชอบเก็บตัวและพย าย ามคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ อย่ างละเอียดก่อนจะ

ลงมือทำอะไรสักอย่ างเสมอ ทั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะในชีวิตคุณเองหรือชีวิตคนอื่น ก็สามารถมีผลกระทบอันใหญ่

หลวงต่อคุณได้

3 : คุณเป็นคนชอบเข้าใจสิ่งต่างๆ

อย่ างละเอียด คุณเป็นคนที่อ่อนไหวต่อรายละเอียดพอ ๆ กับที่คุณอ่อนไหวต่อความรู้สึก คุณจะมองเห็นรายละเอียดยิบย่อย

ที่คนอื่นมักจะมองไม่เห็น และคุณจะไม่พอใจกับมันจนกว่าคุณจะคิดได้และเข้าใจสิ่งนั้นอย่ างถ่องแท้ แต่อย่ างไรก็ดี นี่ถือ

เป็นจุดแข็งที่บางสาขาอาชีพควรมี

4 : การตัดสินใจพลาดจะทำให้คุณรู้สึกแย่สุดๆ

เมื่อคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วเกิดผิดพลาด คุณจะผิดหวังและรู้สึกแย่เอามากๆ ซึ่งยิ่งทำให้กระบวนการตัดสินใจของคุณช้า

ลงไปอีก เ พ ร า ะคุณกลัวจะตัดสินใจพลาดเหมือนครั้งก่อน

5 : คุณมักจะมีการโต้ตอบโดยใช้อารมณ์ร่วม

เมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คุณมักจะตอบสนองต่อความรู้สึกของตัวเองโดยอัตโนมัติ และมีอารมณ์ร่วมอย่ างมากด้วย

(หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า อินเนอร์มาเต็ม!)

6 : คุณมักจะคิดมากกับคำวิพากษ์วิจารณ์

ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่ค่อนข้างจริงจังนั้น ทำให้คุณไม่ค่อยยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์

สักเท่าไหร่ แม้ว่าจะมองข้ามมันไปในตอนแรก แต่สุดท้ายก็จะเก็บมันไปคิดในตอนหลังตามเคย

7 : คุณทำงานเป็นทีมได้ดี

ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น การมีความคิดหลายแง่มุม รวมถึงการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทำให้คุณมีประโยชน์

มากในทีม แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเอง มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับคุณนัก เ พ ร า ะคุณเหมาะที่จะเป็น

คนเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจเอง

8 : คุณมีมารย าทที่ดี

คุณมักจะ กังวลกับความรู้สึก ของผู้อื่น ส่งผลให้คุณแสดงออกในทางที่ดี คุณจะใส่ใจกับการแสดงออกของตัวเองเ พ ร า ะ

เกรงว่าจะไปกระทบกับความรู้สึกของใคร ซึ่งนี่แหละที่ทำให้คุณเป็นคนมีมารย าทไปโดยปริย าย และคุณก็จะรู้สึกไม่พอใจ

มากเมื่อเห็นคนแสดงพฤติกรรมที่ไร้มารย าทด้วยเช่นกัน

9 : คุณเกลียดออฟฟิศแบบเปิด

การที่มีเสียงดังโวกเวกและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆ เข้ามา ล้วนทำให้คุณทำงานอยู่ในออฟฟิศลำบากและไร้ประสิทธิภาพคุณชอบ

ทำงานอยู่ในห้องแบบปิดหรือที่บ้านมากกว่า

กล่าวโดยสรุป

การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี เหมือนกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตคนเราที่มักจะมีทั้งสองด้านเสมอ

ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ างนี้จะขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ดังนั้น จงใช้และควบคุมมันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด!

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …