Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คนเก่งคนฉลาดมักจะมีคุณสมบัติ 10 ข้อนี้

คนเก่งคนฉลาดมักจะมีคุณสมบัติ 10 ข้อนี้

7 second read
0
1,540

สังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำ เป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาด

หรือใครโ ง่มันมีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือคนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่คนอวดเก่ง อวดฉลาด

มักไม่ฉลาดจริงแต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1 : ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถ

ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทาง

และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ และนับถือจากความรู้ความสามารถวิธีคิด

และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

2 : ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม

แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง อยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์

จนเราต้องตะลึง และทึ่งใน ความสามารถ

3 : อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสียงแต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ

ในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี

จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

4 : ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิดพลาด แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอ

คนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอกาส คนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทาง

ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิด ของตนเอง ให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

5 : เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เ พ ร า ะรู้ว่า เค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเ พ ร า ะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆเข้าตัวอยู่เสมอและ

จะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

6 : มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพ

ที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไป

ข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

7 : จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลา

ได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข

การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

8  : ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ตลอด 24 ชั่ วโมง

คนเก่งมักจะเลือกแต่ข้อมูลดี ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิตเพื่อให้คนอื่นๆได้ข้อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่ างดีแล้ว

9 : กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง ไม่ดี เข้ามาในชีวิตก็ตาม

คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวัง

เพียงแต่เขาจะไม่จม กับความทุกข์ ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง

10 : รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ

กับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้เ พ ร า ะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบ

ข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเองและทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน

เ พ ร า ะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …