Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คนเรามีหนี้กันได้ แต่อย่าทุกข์ใจ เพราะเป็นหนี้

คนเรามีหนี้กันได้ แต่อย่าทุกข์ใจ เพราะเป็นหนี้

0 second read
0
6,294

1. จงบอกตัวเองไว้เสมอว่า คนที่เ ค รี ย ด ควรเป็นเจ้าหนี้

อย่ ามองเพียงแค่ว่าเจ้าหนี้คงมีความสุขจากการได้ด อกเบี้ย

เงินกู้อย่ างเดียว มีเจ้าหนี้จำนวนมากก็ขาดทุนไปไม่ใช่น้อยๆ

ซึ่งจริงๆแล้ว ควรจะช่วยกันทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อย่ าเอาเปรียบกันดีที่สุด

2. คิดหาทางเลือกอื่นๆ ไว้

เราควรหาแผนสำรองไว้สำหรับรับมือ เมื่อหนี้มีปัญหาอย่ า

คิดสั้ นๆ อย่ าลืมว่าปัญหาทุกอย่ างมักมีทางออกเสมอ

3. มองโลกในแง่ดีให้มาก

ให้คิดว่าเสี ยว่าการที่เราติดหนี้สินนั้น เพื่อการพัฒนาหรือ

พิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน แต่ก็ห้ามคิดว่า

พัฒนามากจนเกินไป จนกลายเป็นว่าฟุ้ ง เ ฟ้ อ ไม่รู้จักพอ

ที่แ ย่ไปกว่านั้นก็คือ เอาเงินในอนาคตออกใช้ โดยไม่รู้จัก

บริหารจัดการให้ดี อย่ างนี้ก็เป็นหนี้หัวโตได้เสมอนะ

4.คุณว่ายังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่

การเป็นหนี้ถ้ามองในแง่ดี ถือว่าคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่

แต่อย่ างไรก็ตาม ถ้าขอใครแล้วเขาไม่ให้ยืมก็ให้เรากลับมา

ทบทวนและบอกตัวเองว่า อย่ าไปหวังว่าใครจะมาช่วยเรา

ถ้าเรายังไม่เริ่มต้นคิดช่วยเหลือตนเองก่อน

5.การมีหนี้ทำให้เราควบคุมและจัดการเงินเป็น

จงมองว่าการมีหนี้นั้น ก็เพื่อการฝึกควบคุมตนเองและฝึก

การบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ได้ ถ้าเราทำมันได้

ฝ่าฟั นอุปสรรคต่างๆไปได้ ก็จะเป็นผู้มีประสบการณ์ที่แกร่งขึ้น

6.ใช้ความจริงใจ ต่อรองให้เป็น

กากว่าคุณโดนเจ้าหนี้ทวงอยู่เรื่อยๆ จงใช้วิชาการเจรจา

ต่อรอง แสดงความจริงใจว่าจะผ่อนส่งให้ ถ้าเขาอย ากได้

มากกว่าที่เราสามารถให้ได้ ก็ตอบไปตรงๆ ว่าทำไม่ได้ใน

เวลานั้น เพราะเจ้าหนี้เองก็กลั วว่าจะไม่ได้เงินคืนเหมือนกัน

ฉะนั้น ลองหาข้อตกลงร่วมกันอย่ างดีที่สุด อย่าเ ค รี ย ด

ไปก่อนเพราะกลั วว่า จะทนต่อการถูกทวงหนี้ไม่ไหว

อย่ าลืมว่า เจ้าหนี้บางรายเป็นพวกจู้จี้จุ กจิ ก ย้ำคิดย้ำทำ

ซึ่งควรเห็นใจเขา เพราะเงินของใคร ก็หวงเป็นธรรมดา

7. เผื่อใจไว้สำหรับการใช้หนี้ไม่ได้

ในบางครั้ง คุณอาจต้องยอมขายหรือเสี ยอะไรบางอย่ างบ้าง

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ อย่ าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบ

ยึดติดกับวัตถุมากเกินไป เงินทองเป็นของนอกกาย ถ้าไม่ ต าย

ก็หาใหม่ได้ อย่ าปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุมากจนเกินไป

8. สำหรับคนที่ค่อนข้างเ ค รี ย ด คิดมาก เรื่องการเป็นหนี้

ให้ลองสำรวจตัวเองดูว่า เป็นคนวิต กกังวลเกินไปหรือเปล่า

และมันจะส่งผลต่อชีวิตอย่ างไร เช่น ทำให้คุณขยันขึ้นมั้ย ??

ทำให้หมดเรี่ ยวแร งในการต่ อสู้กับปัญหามั้ย ?? ถ้าคำตอบ

เป็นอย่ างหลัง อาจต้องรับการบำบั ด รักษ าด้านสุขภ าพจิต

จะดีกว่านะ หากปล่อยไว้ แล้วชีวิตจะค่อยๆ หมดพลั ง ในการ

ดำเนินชีวิตได้ในที่สุด

9. อย่ เป็นคนรักษ าหน้ามาก

บางคนมองตัวเองว่า การที่ไปเป็นหนี้คนอื่นนั้น เราด้ อย

เราเป็นคนไม่มีเงิน ไม่มีทรัพย์สมบัติ ทนไม่ได้ที่ต้องเป็นหนี้

ก็เลยไม่กล้าลงทุนทำอะไร หรือยอมไปหาเงินมาจากที่อื่นๆ

ที่ไม่เหมาะสมแทน เช่น เล่นการ พ นั น เสี่ ย งโชค

10. สำหรับผู้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ขายชดใช้หนี้

อย่ าลืม “ ทรัพย์สินทางปัญญา ” เราต้องพย าย ามหาทาง

ออกมาใช้ให้มากที่สุด จงเชื่อว่าไม่มีทรัพย์ใดจะมีค่ามากไป

กว่าปัญญาของเราเอง

11. ฝึกตนเองมุ่งมั่น ในการทำงานไปเรื่อยๆ

ไม่ต้องไปคิดเรื่องการเป็นหนี้ให้มากนัก แค่คุณมีความ

รับผิดชอบต่อชีวิตและหนี้สิน เมื่อนั้นจะรู้สึกมีความสุขมาก

และจะภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดี ให้ชมตัว

เองบ่อยๆ เข้าไว้ แล้วทุกอย่ างจะดีเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …