Home ข้อคิดดำเนินชีวิต นิสัยของคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง และแกร่งกว่าคนทั้วไป

นิสัยของคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง และแกร่งกว่าคนทั้วไป

0 second read
0
1,408

ระยะนี้ได้พบปะพูดคุยกับคนหลายคน ทั้งคนที่หัวใจอ่อนแอ และคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง ซึ่งในชีวิตประสบทุกข์มากมาย แต่สามารถ

เผชิญเหตุการณ์ที่ร้า ยแรงที่สุดในชีวิตได้ด้วยการมีสติปัญญา แล้วเวลาจะทำให้เหตุการณ์ร้า ยๆ นี้ผ่านไปเอง

คนที่ผ่านจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผู้อดทน มีหัวใจเข้มแข็ง ส่วนคนอ่อนแอก็จะตรงกันข้าม เกิดเหตุการณ์อะไรก็รู้สึกว่าทนไม่ได้

รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไม่มีค่าเสมอ วันนี้เรามาดูกันว่าคนที่มีหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะอย่างไร

1 : ไม่ได้อยากรู้ว่า คนอื่นจะคิดเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างไร

คนหัวใจเข้มแข็งจะไม่แคร์ต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ ไม่แคร์ต่อความรู้สึกของผู้อื่น ไม่เป็นคนหูเบา สิ่งใดที่เขาเห็นว่าถูกต้อง

คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว เขาจะกล้าลงมือทำและฟันฝ่าอุปสรรคทำไปจนสำเร็จ

2 : มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา

คนหัวใจเข้มแข็ง เป็นคนที่ทำอะไรไม่เหม่อลอยหรือประมาทเผลอไผล จะทำด้วยความหนักแน่นอย่างมีจุดหมาย

ไม่หลุกหลิก คนที่มีสติในการกระทำทุกอย่างตลอดเวลา เรียกได้ว่า เป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง

3 : ไม่บ่นหรือร้องทุกข์

คนหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะทรหดอดทน อดทนต่อการทำงานที่ยากลำบาก อดทนต่อวิถีชีวิตที่ยุ่งยาก

ความอดทนเป็นก้าวแรกของคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง

4 : ไม่คิดว่า ตัวเองเป็นคนเคราะห์ร้า ย

คนหัวใจเข้มแข็งจะสามารถนำเอาเหตุการณ์ร้า ยต่าง ๆ มาทำประโยชน์ให้แก่ตนเองได้ เป็นคนมองโลกในแง่ดี

ถ้าทำสิ่งใดผิดพลาดลงไป ก็ไม่มัวเสียใจ แต่จะถือว่าข้อผิดพลาดนั้น ๆ เป็นบทเรียนที่จะไม่ทำผิดอีกต่อไป

กล่าวกันว่า เคราะห์ร้า ยก็เหมือนคนร้า ย คือ ถ้ามันรู้ว่าเราไม่ยอมแพ้ มันก็ไม่กล้าทำร้า ยเรา แต่ถ้าใครยิ่งอ่อนแอ มันจะยิ่งซ้ำเติม

5 : ไม่บอกความลับของตนให้แก่ใคร และไม่ต้องการรู้ความลับของคนอื่น

เป็นสิ่งแปลกอยู่อย่าง ที่ถ้าใครรู้ความลับของใครแล้วมักเก็บงำไว้ได้ยาก อยากจะเล่าให้คนอื่นฟัง ฉะนั้นการจะฝึกตน

ให้เป็นคนมีหัวใจเข้มแข็ง จะต้องฝึกเก็บความลับให้ได้ นอกจากนี้ จะต้องไม่สอดส่ายสายตาอยากรู้ความลับของคนอื่น

สนใจแต่จะปรับปรุงตนเอง คนหัวใจเข้มแข็งจะไม่เป็นคนนินทาคนอื่นลับหลัง

 

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …