Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ควรเก็บเงิน ออมเงิน ลงทุน ทำหลายๆอย่ างเพื่อให้เงินได้งอกเงย

ควรเก็บเงิน ออมเงิน ลงทุน ทำหลายๆอย่ างเพื่อให้เงินได้งอกเงย

4 second read
0
786

ตอนนี้ฉันรวยหรือยัง.. แนะวิธีเช็คสภาพการเงิน

เก็บเงิน ออมเงิน ลงทุน ทำหลายอย่ างเพื่อให้เงินได้งอกเงย แต่เคยเช็กสภาพการเงินของตัวเองจริง ๆ

จัง ๆ กันมั้ย วันนี้เราลองมาเช็กสภาพการเงินกันหน่อยนะ เพื่อประเมินสุขภาพการเงินของเราว่าสมดุล

กันหรือเปล่า

คำนวณกระแสเงินสด รายรับ รายจ่ายที่เราได้รับในแต่ละวัน เดือน ๆ นึงเรามีรายรับ ที่สัมพันธ์กับรายจ่าย

หรือไม่ หรือหากทำธุรกิจเรามีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเปล่า

เช็กสินทรัพย์และหนี้สินที่เรามีโดยรวม ให้เราทำการเช็กทรัพย์สิน หลักทรัพย์ สินทรัพย์ต่าง ๆ ของเราว่า

มีอะไรเท่าไร และคำนวณหนี้ทั้งหมดที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน หรือรถ เพื่อให้เราเห็น

ภาพรวม และยอดทั้งหมด โดยทั้งหมดนี้ควรคำนวณออกมาอย่ างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการใส่สมุด

บัญชี หรือด้วย Excels ก็ดี

หลังจากที่เราได้สำรวจเช็กยอดเงินต่าง ๆ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน หรือสินทรัพย์ที่เรามีแล้วนั้น ให้เรา

ลองนำมาคำนวณด้วยสภาพคล่องของเราด้วยวิธีคำนวณอัตราการเงินส่วนบุคคลดังนี้

วิธีคำนวณอัตราการเงินส่วนบุคคคล

-อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน = เงินเก็บ ÷ รายจ่ายต่อเดือน

ผลลัพธ์ที่ได้ควรอยู่ที่ 3-6 เพื่อให้เรามีเงินสำรองพอใช้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

-อัตราส่วนสภาพคล่อง = เงินเก็บ ÷ หนี้สินระยะสั้น

ซึ่งผลลัพธ์จะต้องไม่ติดลบ

-อัตราส่วนความอยู่รอด = รายได้ต่อเดือน ÷ รายจ่ายต่อเดือน

ผลลัพธ์ควรได้มากกว่าหนึ่งถึงจะเพียงพอ

-อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ = หนี้สิน ÷ สินทรัพย์

ผลลัพธ์ไม่ควรเกิน 0.5 หากเกินแสดงว่าเรามีหนี้มากเกินไปแล้ว

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …