Home ความรัก ความหมายของคำว่ารักสุดคลาสสิคที่ลงตัว

ความหมายของคำว่ารักสุดคลาสสิคที่ลงตัว

0 second read
0
543

ความรักคืออะไร ความหมายของคำว่ารัก

แนะนำ คำถามสุดคลาสสิค ความรักคืออะไร ความหมายของคำว่ารัก มีคำตอบมาฝาก

ความรักถือเป็นอีกหนึ่งปัยจัยที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ อาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุด

แ ต่ ถ้ ามีชีวิตก็จะดูสดใสเพิ่มขึ้นอีกนิด แน่นอนว่าความรักในความหมายแต่ละคนไม่เหมือนกัน

และความรักก็มีความหมายที่ซับซ้อนเกินกว่าจะคาดเดาได้ วันนี้ เราเลยรวบรวมควมหมายของ

ค ว า ม รักมาฝากค่ะ จะมีความหมายไหนโดนใจบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ กับ ความรักคืออะไร

ความหมายของคำว่ารัก

ว่ า กั น ว่ าความรักหมายถึง ความรู้สึก สภาพทางอารมณ์และเจตคติต่าง ๆ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ความ

พ อ ใ จทั่วไปจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่ างรุนแรง และความรักก็สามารถหมายถึงความ

ต้องการอย่ างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพ ศ ซึ่งเป็นความหมายของความรักแบบโรแมนติก

ค ว า ม รั ก ที่มีเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความหมายของอีรอส (คำภาษากรีกหมายถึงความรัก)

ความใกล้ชิดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความหมายของความรักกับบุคคลในครอบครัว หรือรักบริสุทธิ์

ที่นิ ย ามมิตรภาพ หรือความรักแบบอุทิศตัวแบบในทางศาสนา ด้วยความหลากหลายของการ

ใช้และความหมายของคำว่ารักนี้ รวมเข้ากับความรู้สึกอันซับซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เป็น

เรื่องย ากมากๆที่จะนิย ามความรักให้ตรงตัว

ดังนั้นนิย ามความหมายของคำว่ารักจึงไม่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ทัศนคติ และประสบการณ์

ใ น ชี วิตของแต่ละคน ส่วนในทางวิทย าศาสตร์ ความรัก หมายถึงสภาพที่เกิดมาจากการวิวัฒนา

การของมนุษย์โดยมีพื้นฐานมาจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพื่อ

ต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงเพื่อให้เกิดการสืบพันธุ์เพื่อดำงเผ่าพันธุ์ต่อไปด้วย

ในส่วนของความรักของคู่รักสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับด้วยกัน นั่นก็คือ

– ช่วงโปรโมชั่น และหลังหมดโปรโมชั่นระยะเวลาช่วงโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 – 6 เดือน หรือมาก

กว่า มีระยะเวลาของความสัมพันธ์ คือ 1 – 3 ปี

– ช่วงแห่งการพัฒนา และพิสูจน์ความสัมพันธ์มีระยะเวลาของความสัมพันธ์ คือ 3 – 5 ปี

– ช่วงแห่งการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งรักแท้ระยะเวลาของความสัมพันธ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

สุดท้ายความรักจะลงเอยแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับคนสองคน ว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้มากแค่ไหน

โดยไม่เสียความเป็นตัวเองไป ความรักที่มีจะมากพอสำหรับปัญหาและเรื่องราวต่างๆที่ถาโถม

เข้ามาไหม และนี้คือความหมายของความรักที่เรานำมาฝากค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …