Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คิดจะเป็นนายตัวเอง ให้เริ่มคิดด้วย 12 ข้อนี้ก่อน

คิดจะเป็นนายตัวเอง ให้เริ่มคิดด้วย 12 ข้อนี้ก่อน

2 second read
0
3,523

1.เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็ก ๆ ก่อน

ซึ่งมันเป็นการทดลองการทำธุรกิจว่าจะไปได้หรือไม่ได้

เหมือนเป็นการลองผิดลองถูก ถ้าเจ๊งก็ไม่ต้องเสี ยเงิน

หรืองบประมาณจำนวนมากไป แต่ถ้าธุรกิจนั้นมันไปได้

รอด หรือได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดและลูกค้า เราก็

ค่อย ๆ ขยับขย ายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น และที่สำคัญนั้นมัน

เหมาะสำหรับช่วงที่เรายังทำงานประจำอยู่ ที่เรายังไม่

สามารถปลีกตัวไปทำแบบเต็มตัวได้ ก็ต้องลองทำธูรกิจ

ขนาดเล็กๆไปก่อน

2.กำหนดสิ่งที่อย ากทำ

เมื่อเราคิดอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจขึ้นมา เราก็ต้องค้นหา

หรือถามตัวเองก่อนว่า เรานั้นอย ากทำอะไร หรือมีสิ่งที่

ชอบเป็นพิเศษมั้ย ? ยิ่งถ้าเรารักในสิ่งที่เราอย ากทำด้วย

แล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจที่จะทำประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

เพราะเราจะตั้งใจทำอย่ างเต็มความสามารถนั่นเอง

3.มองโอกาสของธุรกิจ

สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่า

เราจะชอบหรืออย ากจะทำอะไรตามต้องการ แต่ถ้า

ทำไปแล้วไม่มีลูกค้าไม่มีคนซื้อก็ถือว่ามันไม่คุ้มค่า

กับการลงทุน ดังนั้น การที่เราคิดจะทำธุรกิจอะไร

ก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ตลาดและพฤติก ร ร มของผู้บริ

โภคด้วยว่า ลงทุนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ลูกค้ายังจะซื้อเรา

อีกไหม หรือธุรกิจที่เราชอบในวันนี้อีก1-2ปีข้างหน้า

ยังจะได้รับความนิยมอยู่มั้ย เราต้องมองโอกาสของ

ธุรกิจควบคู่กันไปด้วย

4.วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

การตลาดที่ได้รับความนิยม ในวันนี้คือการใช้ช่อง

ทางสื่อสารผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะผ่านทาง

Social Media ต่างๆ เพราะเราสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันนั้น เราก็

ต้องจัดทำแผนธุรกิจ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ว่าเป้า

หมายของธุรกิจคืออะไร เราต้องทำงานอะไรบ้าง

เพื่อให้เราประสบความสำเร็จ

5.สอบถามลูกค้าเพื่อหาไอเดีย

ก่อนเราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรให้ประสบความสำเร็จ

เราต้องดูเทรนด์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภค

ด้วย อาจจะทำแบบสอบถามหรือพูดคุยกับลูกค้าใน

พื้นที่นั้นๆโดยตรงหรือสอบถามทางช่องทางออนไลน์

ก็ได้ว่าลูกค้าชอบสินค้า หรือบริการที่เราอย ากจะทำ

หรือไม่ เพื่อเป็นการแนวร่วมเดียวกัน ถ้าสอบถามจาก

หลายๆคน แล้วบอกว่าพวกเขาไม่ชอบ เราก็ยังสามารถ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจก่อนที่จะลงทุนจริงจังได้ทันเวลาด้วย

6.ตั้งงบประมาณในการทำงาน

ในช่วงเวลาที่เรากำลังทำงานประจำ อาจจะไม่สามารถ

จัดสรรเรื่องงบประมาณในการทำธุรกิจได้อย่ างเต็มที่

แต่เมื่อเราออกจากงานประจำมาบริหารกิจการของเรา

อย่ างเต็มที่แล้ว สิ่งแรกที่ควรต้องทำเลยก็คือ เราต้อง

บริหารงบประมาณในการทำธุรกิจ ให้แยกออกเป็นแต่

ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด การจำหน่าย

การขนส่ง รวมเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เป็นต้น

7.วางโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดียวกันถ้าเราจะเดินหน้าธุรกิจจริง ๆ ต้องมอง

ด้วยว่าเราจะจัดตั้งบริษัทในรูปแบบไหน เช่น บริษัทคน

เดียว หรือหุ้นส่วน หรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เป็นต้น เพื่อที่จะได้รับการดูแลตามกฎหมายอย่ างถูกต้อง

8.ลาออกจากงานประจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้ว ต่อไปก็ให้เราลาออกจากงานประจำ

เพื่อทำงานของตัวเองอย่ างเต็มที่ แต่ก็อย่ าลืมด้วยว่า

ในการออกมาทำธุรกิจของตัวเองนั้น ในวันข้างหน้าเรา

อาจจะต้องได้พบเจอกับหัวหน้าเก่า เจ้านายเก่า หรือเพื่อน

ร่วมงานเก่ าๆ ด้วย ดังนั้นก่อนลาออกจากงานเราต้องบอก

เจ้านาย และเพื่อนร่วมงานให้ดี จะได้ไม่บ าดหมางใจกัน

เพราะอนาคตธุรกิจอาจต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน

9.รวบรวมทีมงาน

ถ้าความคิดในการทำธุรกิจของเราจะเป็นไปได้มากที่สุด

ผลการตอบรับจากช่วงทดลองทำการตลาดได้รับผลการ

ตอบรับที่ดี ต่อไปเราต้องคิดว่าถ้าเราออกจากงานเพื่อมา

ทำธุรกิจของเราเต็มเวลา เราจำเป็นต้องมีทีมงานเพื่อการ

ขย ายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน

การตลาด การเงิน การผลิต การบริการลูกค้า เป็นต้น

10.การหาแหล่งเงินทุน

ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจขนาดเล็ก เราอาจใช้เงินเก็บจาก

การทำงานประจำมาใช้จ่ายช่วง 1-2 เดือนแรกก่อนก็ได้

ถ้าหากมีเงินเก็บจำนวนมาก แต่ถ้าอย ากทำธุรกิจที่มัน

ใหญ่ขึ้น เพราะมีตลาดและลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ก็อาจ

จำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการ

ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ

11.ประเมินธุรกิจและปรับเปลี่ยน

หลังจากที่เราได้ทดลอง หรือเริ่มต้นทำธุรกิจไปแล้ว

พอผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆ ก็ลองมาวิเคราะห์

ธุรกิจดูว่าผลกาตอบรับจากตลาด และลูกค้าของเรา

เป็นอย่างไร ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกวันหรือไม่ หรือคงที่

หรือยอดขายตก เมื่อเราเห็นภาพก็จะสามารถนำไป

ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที โดยนำเอาข้อเสนอแนะ

จากลูกค้ามาปรับปรุงให้ตอบโจทย์ลูกค้าจะดีที่สุด

12.ปรับขนาดธุรกิจตามแผนการตลาด

สุดท้ายคือการทำธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงาน

หรือแผนธุรกิจที่เราได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

ถ้าออกจากงานแล้วธุรกิจไปได้สวย แต่ตอนแรก

แผนธุรกิจเขียนเล็กๆเรา ก็ต้องมาปรับขนาดธุรกิจ

ให้เท่ากับแผนการตลาดในปัจจุบันด้วย เช่น ถ้าหาก

สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมาก

กว่า เราก็ต้องปรับขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นตามด้วย

เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ เช่น อาจต้องเพิ่ม

ทีมงานด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมถึงเพิ่ม

กำลังการผลิตที่มากขึ้นด้วยนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …