Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตนไม่ใช่ความสำเร็จ

คุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตนไม่ใช่ความสำเร็จ

0 second read
0
823

1 : คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความอดทน แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่กลัว

การเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวเองอ ย่ างเต็มที่

2 : คุณคิดเสมอว่า ‘ความ ย า กลำบากคือโอกาสในการพัฒนา’

ความ ย า กลำบากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใครแต่สำหรับพวกเขามันคือครูที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

3 : คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง

และการพัฒนาตัวเอง ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็นในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

4 : คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง

จะรู้ว่าอารมณ์ส่งผลต่อความคิดและการกระทำพวกเขาจึงจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

5 : คุณเผชิญหน้ากับความกลัว แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง

จะทำให้พวกเขา ดูเหมือนพวกที่ไม่กลัวอะไร แต่อ ย่ างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องกล้าจะเผชิญกับความกลัว

มากมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขา ด้วยเช่นกัน

6 : คุณอดทนเพื่อเฝ้ารอชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง

สำหรับพวกเขาแล้วความสำเร็จเปรียบเสมือนการแข่งขันวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้น ๆ ดังนั้น

พวกเขาจะอดทนกับความลำบากระยะสั้น หากมันให้ผลประโยชน์ระยะย า ว

7 : คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอ ย่ า งจริงใจ

คนที่จิตใจเข้มแข็งจะเลือกทำงานร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแข่งขันพวกเขาไม่เคยรู้สึกว่า ความสำเร็จของผู้อื่น

คืออุปสรรคของเป้าหมายของพวกเขาเอง

8 : คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณถนัด

โดยปกติพวกเขามักทำงานได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพในชีวิต เ พ ร า ะว่าพวกเขาทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่ตนถนัด

9 : คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเอง

มากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็นในขณะที่คนอื่นมัวแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น คนที่จิตใจแข็งแกร่ง จะเลือกฝึกฝน

ตนเองให้ดีขึ้นคุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตนไม่ใช่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้พวกเขาก็ไม่เคยรู้สึกแย่กับตนเอง

10 : คุณไม่ทำตัวไร้สาระ

ในขณะที่คนอื่นพ ย า ย ามหาข้ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่นและไม่กล้าเผชิญปัญหาผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะไม่มีทางเสียเวลา

ทำเรื่องไร้สาระเหล่านี้

 

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …