Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คุณสามารถตรวจความฉลาดโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมตัวเองกับผู้อื่น

คุณสามารถตรวจความฉลาดโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมตัวเองกับผู้อื่น

3 second read
0
1,291

มีงานวิจัยจำนวนมากชี้ว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ นั้นสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงานจากการทดสอบ EQ ของ

ผู้เข้าร่วมกว่าหนึ่งล้านคนพบว่าร้อยละ 58 ประสบความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทผู้ที่มี EQ สูงจะมีรายได้ต่อปีมากกว่า

ผู้ที่มี EQ ต่ำและร้อยละ 90 ของคนเก่งก็มี EQ สูงเช่นกันคุณสามารถตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองได้โดย

การเปรียบเทียบพฤติกรร มของตัวเองกับของผู้อื่นและนี่คือลักษณะเด่น 12 ข้อของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง

1 : พวกเขาจะสร้างทางเดินของตัวเอง ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่ไขว่คว้าหาความสุขความพึงพอใจจากความคิด

เห็นของคนอื่นพวกเขามีอิสระที่จะทำตามเข็มทิศภายในของตัวเองพวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครและจะไม่เสแสร้งว่าเป็นคนอื่น

ทิศทางของพวกเขามาจากภายในจากหลักการและคุณค่าของตัวเอง พวกเขาจะทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง..ไม่เอนไหวไป

ตามความรู้สึกของคนอื่น

2 : พวกเขาจะไม่พย าย ามทำให้คนอื่นชอบพวกเขา ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรู้ว่าตัวเองเป็นอย่ างไรพวกเขารู้ว่ามีทั้ง

คนที่ชอบและไม่ชอบพวกเขาไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่สนใจแต่พวกเขาจะไม่ยอมถูกขัดขวางในการทำสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาเต็มใจ

ที่จะถูกตำหนิหรือลดตำแหน่งหากนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

3 : พวกเขาจะไม่ตัดสินใคร ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีจิตใจกว้างขวาง เข้าถึงง่ายและเป็นที่สนใจไม่มีใครหรอกที่

อย ากจะสนทนากับผู้ที่ตัดสินคนอื่นไว้แล้วและไม่เต็มใจที่จะรับฟังการมีจิตใจกว้างขวางเป็นสิ่งสำคัญในที่ทำงาน ขณะที่

การเข้าถึงง่ายจะหมายถึงการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆและการช่วยเหลือคุณต้องรู้จักมองในมุมของคนอื่นๆบ้างเพื่อขจัดความคิด

อุปทานและการตัดสินแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเชื่อหรือให้อภัยต่อการกระทำของพวกเขา

4 : พวกเขามีน้ำใจ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีน้ำใจกับคนรู้จักเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขารู้และทรัพย ากรที่พวก

เขามีพวกเขาต้องการให้คุณประสบความสำเร็จเนื่องจากพวกเขาทำงานกันเป็นทีมและไม่กังวลว่าความสำเร็จของคุณจะทำ

ให้พวกเขา ดูไม่ดี พวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จของคุณก็คือความสำเร็จของพวกเขา

5 : พวกเขาปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่หรือแค่พนักงานขายเครื่องดื่มผู้ที่มี

ความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีความสุภาพและให้การเคารพผู้อื่นเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าไม่มีใครดีไปกว่าใคร

6 : พวกเขาไม่ใช่วัตถุนิยม ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่ต้องการวัตถุเพื่อปรนเปรอความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าการซื้อ

ของรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่ออวดฐานะของตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดความสุขของพวกเขามาจากภายในและจากความพอใจที่เรียบง่าย

เช่น เพื่อนๆ ครอบครัว และเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

7 : พวกเขามีความน่าเชื่อถือ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะดึงดูดเข้าหากันเองเนื่องจากพวกเขารู้ว่าใครที่สามารถเชื่อใจ

ได้บ้างพวกเขาจะหมายความอย่ างที่พูด เมื่อใดที่พวกเขาให้คำมั่นสัญญาพวกเขาก็จะรักษามันไว้

8 : พวกเขาไม่อ่อนไหวง่าย ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรู้สึกดีกับตัวเองและไม่ไปเที่ยวมองหาการกระทำที่ไร้สาระหาก

มีใครตำหนิความคิดของพวกเขาพวกเขาก็ไม่ถือว่าเป็นการโจมตีส่วนตัวและไม่จำเป็นต้องด่วนสรุปหรือรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นและ

เริ่มวางแผนแก้แค้นพวกเขาจะประเมินความคิดด้านลบในเชิงสร้างสรรค์ ยอมรับมัน ลงมือปฏิบัติ และทิ้งส่วนที่เหลือไปโดย

ไม่รู้สึกขุ่นข้องหมองใจ

9 : พวกเขาไม่สนใจโทรศัพท์ เมื่อผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกำลังอยู่ในวงสนทนาพวกเขาจะมุ่งสมาธิ ทั้งหมดไปที่นั่นการ

สนทนาจะสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์และความจริงใจแม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆก็ตาม

10 : พวกเขาไม่มีอีโก้ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่ใช้อีโก้ในการตัดสินใจเนื่องจากพวกเขาไม่จำเป็นต้อง ชื่นชมคนอื่น

เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีนอกจากนี้พวกเขาก็ไม่ต้องการเป็นจุดสนใจหรือได้หน้าจากความสำเร็จของคนอื่น พวกเขาแค่ลงมือทำโดย

ไม่จำเป็นต้องบอกว่า “เฮ้ ดูฉันสิ!”

11 : พวกเขาไม่หน้าไหว้หลังหลอก ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะทำตามอย่  างที่ตัวเองพูดพวกเขาจะไม่บอกให้คุณทำ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งและตัวเองก็ทำตรงกันข้ามจากนั้นปกติผู้ที่คดโกงจะไม่รับรู้ถึงความผิดพลาดของตัวเอง ทว่าผู้ที่จริงใจจะแก้ไข

ปัญหาของตัวเองก่อน

12 : พวกเขาจะไม่พูดโอ้อวด ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงไม่จำเป็นต้องโอ้อวดเนื่องจากพวกเขาเชื่อมั่นในความสำเร็จของ

ตัวเองนอกจากนี้พวกเขายังรู้อีกว่าเมื่อพวกเขาทำอะไรบางอย่ างที่สำคัญจริงๆนั่นคือสิ่งที่เกิดจากคุณงามความดีของตัวเอง

โดยไม่คำนึงว่าจะมีคนเห็นหรือชื่นชมหรือไม่

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …