Home ข้อคิดดำเนินชีวิต จงปล่อยวางกับความรู้สึกไม่ดีเล่านั้นมันจะช่วยเป็นบทเรียนให้เรา

จงปล่อยวางกับความรู้สึกไม่ดีเล่านั้นมันจะช่วยเป็นบทเรียนให้เรา

0 second read
0
972

ใครที่ตั้งใจอย ากเป็นคนใหม่ที่รู้จัก ปล่อยวาง มากขึ้น อาจจะอย ากปล่อยวางอดี ต ปล่อยวางจากปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน

หรืออย ากปล่อยวางจากความกดดันของตัวเอง ที่อย ากดีที่สุด เก่งที่สุด แต่พอทำไม่ได้ตามที่หวังก็เ ศ ร้ าเอาง่ายๆ

ไม่มีอะไรยั่งยืน

เมื่อไรก็ตามที่เรายึดติดกับอะไรมากๆ เมื่อนั้นเองความเจ็ บ ป วด ความเศ ร้า ความผิ ดหวังจะมาหา โดยเฉพาะอย่ างยิ่งถ้าเรา

ยึดติดกับพวกสิ่งของนอกกาย เราจะไม่มีวันใช้เวลากับมันอย่ างเป็นสุขเลยเ พ ร า ะมั วแต่กลั วว่ามันจะหาย มันจะพั ง มันจะ

โ ด น ขโ ม ย และกฎข้อนี้ก็เกิ ดขึ้นกับทุกคนบนโ ล ก เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคนอื่นหรือตัวเองมีความสุขความสุขนั้นก็ไม่ได้

อยู่ตลอด เช่นเดียวกันกับความทุ กข์ด้วย มันจะมาแล้วมันก็จะไปเหมือนกันหมด ถ้าเข้าใจ เราจะเป็นคนมีสติ และสงบขึ้น

ทุกอย่ างเปลี่ยนแปลงตลอด

เราไม่ใช่คนเดิมกับที่เราเคยเป็น อดีตที่เคยเกิ ดขึ้น สิ่งที่เคยเกิ ดแล้วเราชอบนึกว่ามันจะติกรอบความเป็นเรา มันไม่มีอยู่จริง

เ พ ร า ะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบัน และอย่ าไปหวั่นไหว หงุ ด ห งิ ดโ มโ หกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิ ดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว

จำไว้เลยว่าคุณคือผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่ าง

เรามีสิทธิ์ที่จะบั งคับร่างกายเราทำทุกสิ่งได้ ตื่น เดิน วิ่ง กิน นอน และแน่นอนว่าอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกให้เกิ ดได้และ

กำหนดได้ เ พ ร า ะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ตัวเองรู้สึกอย่ างไรกับสถานการณ์ตรงหน้าเปรียบเทียบว่าฝ่ายตรงข้ าม

หยิ บยื่นกล่องของขวัญมาให้ แต่พอเราเปิดแล้วมันคือก้อนพลังด้านลบ แทนที่เราจะรับมันไว้แล้วเอามาคิดเอามาเก็บเป็น

ปัญหา เราก็แค่ปฏิเสธมันเท่านั้น

จดลิสต์สิ่งที่คุณเคยทำสำเร็จ ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆ

จะจดลิสต์หรือจะโน้ตไว้ในมือถือก็ได้ หรือจะจำมันไว้เฉยๆ ก็ได้ว่าชีวิตนี้เราเคยทำอะไรดีๆ เพื่อตัวเอง เพื่อคนรอบข้าง หรือ

สิ่งที่เราเคยทำสำเร็จอะไรเอาไว้บ้างคิดไว้ทุกวัน หาสิ่งนั้นที่ทำทุกวัน แล้วทุกครั้งที่เราเครี ยด วิตกกังวล ชีวิตหมดพลั ง

และไม่สามารถถอดตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นได้ ให้นึกถึงเรื่องเหล่านี้เอาไว้มันจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในตัวเองขึ้นมา

แล้วจะทำให้คุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเอง และพร้อมจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ดีขึ้น

เผื่อที่ไว้ให้ความผิ ด พล าด

ไม่มีใครดีเลิศเลอไปทุกอย่ าง ทุกคนมีข้อเสี ยและเคยทำผิ ดมาก่อนทั้งนั้น และมันเป็นเรื่องปกติมาก การที่คนเราชอบเศ ร้า

ก็เ พ ร า ะเราคิดว่าความเศ ร้า ความผิ ด ความกลั ว สิ่งไม่ดี มันไม่ควรมี มันไม่ควรเกิ ดขึ้นแต่ที่จริงแล้วเราเป็นมนุษย์ธรรมดา

ทั่วไป เรามีความรู้สึก และความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นจะช่วยเป็นบทเรียนให้เราได้ ไม่ต้องผลั กไสไ ล่ส่งมันไปไหน น้อมรับมันไว้

แต่แค่รู้จักที่จะวางมันให้ถูกที่เอาตัวออกจากสถานการณ์นั้นๆ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นๆ และยอมรับสถานการณ์นั้น

แต่การจับจดมั วแต่เก็บมาคิด มาเครี ยด มาโ มโ ห ไม่ช่วยอะไร เอาล่ะ มาเริ่ม ปล่อยวาง กันได้แล้ว

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …