Home ข้อคิดดำเนินชีวิต จงสอนลูกด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะมันมีค่ามากกว่าคำสอนใดๆ

จงสอนลูกด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะมันมีค่ามากกว่าคำสอนใดๆ

0 second read
0
694

เมื่อพ่อแม่อย่ างเราๆ ต้องการให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้

และยืนอยู่ในสังคมได้อย่ างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่อย่ างเราๆ ก็อย่ าเอาแต่พูดจงทำให้เขาเห็น

เพราะตัวอย่างที่ดี มันมีค่ามากกว่าคำสอน จงทำให้เขาเห็นด้วย ดังนี้

1.อย่ าคาดหวังในตัวลูก

อย่ าเอาความหวังเรา ที่อย ากให้เขาต้องเป็นโน่น เป็นนี่

ไปฝากไว้บนไหล่ลูก เพราะความหวังเดียวที่พ่อแม่พึงมี

ต่อลูกก็คือ ให้เขาได้ดำรงชีพอย่ างเป็นสุขในวันที่ไม่มี

เราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองได้

2. อย่ ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” กว่าใคร

แต่เราควรสอนให้เขารู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง

สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เพราะมันคือมรดกชีวิตที่เราต้องมอบให้

3. ลูกเราไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใครๆ 

แม้เขาจะไปดีเท่าใคร แต่ว่าหัวใจที่รักลูกของพ่อแม่

อย่างเรา ก็มีไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหนแน่นอน

4. อบรม สั่งสอนเขาด้วยความเมตตา

จงรีบฝึกเขาในวันนี้ มันย่อมดีกว่าปล่อยให้เขา

โตไปแล้วถูก “ สังคม สั่งสอนเขาเอง ”

5. หากมีลูกชายเป็นเ พศทางเลือก

เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุ กข์ใจอะไรมากนักหรอก

เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดี เป็นคนมีสำนึกดี

ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆแล้ว

6. หากลูกสาวยังไม่แต่งงาน

ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไรนัก หากลูกมี

ชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ

7. ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้นข าดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น อย่ าเอาเวลาไปทุ่มเทเพื่อตามผู้ชายอย่ างเดียว

เพราะมันทำลา ยความสมบูรณ์ของครอบครัวเรา

8. อย่ าเลือกทน เพื่อำคว่าครอบครัวที่สมบูรณ์

เพราะชีวิตมันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากันเท่านั้น

หากอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มันก็มีแต่จะป่ ว ยการ

9. ลูกสาวไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนผู้ชาย

จงสอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่งเพื่อเท่าเที ย มกับ

ผู้ชายหรอก และให้สอนลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบ

ผู้หญิง เพราะในโลกแห่งความจริงนั้น ทุกๆคนควร

“ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์”เหมือนๆกันไม่ว่าจะเ พศอะไรก็ตาม

10. ต้องสอนเรื่องความกตัญญู

เราเป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่ างด้วย

ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต เพราะมันไม่ทันแล้ว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …