Home ข้อคิดดำเนินชีวิต จำไว้ว่าต่อให้จะโดนดูถูกด้วยคำพูดมากแค่ไหนต้องยืนหยัดในคุณค่าตัวเองไว้

จำไว้ว่าต่อให้จะโดนดูถูกด้วยคำพูดมากแค่ไหนต้องยืนหยัดในคุณค่าตัวเองไว้

0 second read
0
1,220

ธนบัตรที่ยับยู่ยี่ เหมือนกับชีวิตของเราทุกคน

ณ ห้องประชุมแห่งหนึ่ง มีนักศึกษานั่งอยู่เกือบเต็มห้องประชุม และอาจารย์ท่านหนึ่งที่กำลังจับไมค์อยู่บนเวที กำลังอบรม

นักศึกษาอยู่จู่ๆ อาจารย์ก็หยิบแบงค์พันออกมาจากกระเป๋าเสื้อและก็ชูขึ้นแล้วถามคนในห้องประชุมว่า“ผมจะให้แบงค์พัน

ใบนี้ กับใครสักคนในห้องนี้ มีใครอย ากจะได้มันไหม” ทุกคนต่างพากันยกมือขึ้น และส่งเสียงดัง เป็นสัญญาณที่บอกว่า

ต้องการมัน จากนั้นเขาก็เริ่มขยำแบงค์พันใบนั้น จากแบงค์ใหม่ๆ กลายเป็นแบงค์ที่ยับยู่ยี่

แล้วอาจารย์ก็ถามอีกว่า “แล้วถ้าแบบนี้ล่ะ ยังมีใครที่อย ากจะได้แบงค์พันใบนี้อยู่หรือเปล่า” ทุกคนก็พากันยกมือขึ้นและ

ส่งเสียงบอกว่ายังต้องการอยู่เช่นเดิมจากนั้นอาจารย์จึงถามต่อไปว่า “แล้วถ้าแบงค์พันใบนี้ ตกลงพื้น มีคนเหยีย บย่ำไป

มาจนสกปรก ยังจะมีใครอย ากได้อยู่หรือเปล่า” ทุกคนในห้องประชุมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอย ากได้อยู่เหมือนเดิม

อาจารย์จึงได้พูดต่อว่า “นี่คือสิ่งที่ครูต้องการจะสอนพวกเธอทุกคนในวันนี้ ไม่ว่าพวกเธอจะทำอะไรกับแบงค์พันใบนี้ก็ตาม

แต่มันก็ยังคงมีราคา 1,000 บาท เสมอ ค่าของมันไม่ได้ลดลงเลย”

“ชีวิตของคนเราทุกคนก็เช่นกัน บางคนอาจจะโดน ดู ถู ก ด้วยคำพูด บางคนอาจจะเคยถูกทอดทิ้ง บางคนอาจจะดูไม่มี

ความสำคัญกับใคร ถูกเหยีย บย่ำ ซ้ำเติมจากการกระทำที่ผิดพลาดในบางครั้งของชีวิต”

“แต่ไม่ว่าจะเจอกับอะไร พวกเธอก็ยังคงมีคุณค่าในตัวเองเสมอ ต่อให้พวกเธอจะสะอาดเอี่ยม หรือสกปรกมาบ้าง เธอก็ยังมี

คุณค่าของความเป็นคนอยู่ดี”

จงจำไว้ว่าต่อให้ใครจะ ดู ถู ก ตัวเราสักแค่ไหน แต่เราอย่ า ดู ถู ก ตัวเราเองก็พอ ต่อให้คนอื่นจะพย าย ามเหยีย บเราให้จม

แค่ไหนก็ตาม ถ้าเราไม่ยอมลดตัวเองลงไป ก็ไม่มีวันที่เราจะจม เราต้องยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองเอาไว้ วันนี้เราอาจจะ

กำลังจนมุม แต่ก็ยังมีวันพรุ่งนี้ได้เสมอ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …