Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ชีวิตคนยุคนี้ทำงานประจำอย่ างเดียวไม่พอกินทำงานยังไงก็ไม่รวยซักที

ชีวิตคนยุคนี้ทำงานประจำอย่ างเดียวไม่พอกินทำงานยังไงก็ไม่รวยซักที

4 second read
0
1,356

ขยัน ตั้งใจ(ทำงาน) แต่ทำไมยังไม่รวยซักที

ทำไมเหมือนเราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานตลอดเวลา แล้วทำไมยังไม่รวยสักที ชีวิตคนยุคนี้

เ ร า มักได้ยินคนส่วนใหญ่พูดเสมอว่า ทำงานประจำอย่ างเดียวไม่พอ ต้องมีอาชีพเสริม

ไ ม่ ว่ า จะทำงานออนไลน์ ขายของผ่าน Facebook ซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะทำงานกัน

ตลอดเวลากันเลยทีเดียว ตอบลูกค้าเช้า สาย บ่าย เย็น ดึก ค่ำ แล้วทำไมยังไม่รวยสักที

แล้วจะให้คิดถึงวัยเกษียณ ไม่ต้องทำงานแล้วมีเงินใช้ได้อย่ างไร

จริง ๆ แล้วการเกษียณไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัย 60++ ถึงหยุดทำงานและไม่จำเป็นเสมอไป

ว่าการเกษียณอายุจะต้องหยุดทำงานเลย 100% เสมอไปเช่นกัน หรือแม้กระทั่งเจ้าของ

ธุ ร กิจเองบางคนยังต้องทำงาน 24 ชั่วโมงและไม่มีคำว่าเกษียณจากธุรกิจตัวเองแล้ว

ทำยังไงให้ทำงานตลอดเวลาแล้วได้เงินมากขึ้น แล้วเหนื่อยน้อยลง..

1 : เปลี่ยนจากการกิน เล่น นอน เที่ยว เป็นการเรียน

เราอาจจะต้องไม่หยุดที่จะศึกษาทั้งแนวคิดและวิธีการสร้างเงินในหลากหลายรูปแบบ และ

เลื อกแบบที่เหมาะสมและตรงกับที่เราต้องการ บางคนชอบให้คนช่วยสร้างเงิน ก็ลงทุนใน

กองทุนที่มีนักบริหารกองทุนดูแลบางคนชอบการลงทุนด้วยตัวเองก็ลองเริ่มธุรกิจที่จำเป็น

ต่ อคนอื่นและเราชอบสักอ ย่ าง หรือ บางคนชอบลุ้น ก็ลองเทรดหุ้นด้วยตัวเองสักที หรือ

ถ้ า เอาที่ง่ายที่สุด แค่การลดการเล่นมือถือไปเรื่อย ๆ มาเป็นการเอามือถือมาศึกษาเรื่อง

การลงทุน เพจสอนการลงทุน หรือการสร้างเงิน ก็อาจจะทำให้คุณมีแนวคิดการสร้างเงิน

ที่ง่ายขึ้นหรือเกษียณจากการทำงานได้ไวขึ้น

2 : เปลี่ยนตัวจากนักใช้เงิน เป็นนักสร้างเงิน

ข้อนี้สำคัญ ปกติเราทำงานประจำ รับเงินเดือนปุ๊บ สิ่งแรกที่คิดมักคิดว่าเราจะใช้อะไรก่อนดี

แ ต่ ถ้ า ล อ งคิดกลับกัน เราทำงานได้เงิน แล้วเราจะให้เงินทำงานแทนเราในแบบไหนดี

ป ล่ อ ย กู้ ลงทุนหุ้น หรือสร้างกิจการเล็ก ๆ จากความชอบ หรือแม้แต่ใช้เงินเพิ่มความรู้

ให้ตัวเอง

3 : เลือกทำงานที่ใช้เวลาน้อยลง แต่ได้เงินมากขึ้น

แ บ่ ง เ วลาชีวิตเป็น 3 ส่วน เมื่อเราทำงานประจำ ซึ่งกินเวลาในชีวิตแต่ละวันไปกว่า 1 ส่วน

เวลานอนอีก 1 ส่วน เวลาอีก 1 ส่วนต้องเลือกทำสิ่งที่ได้ผลตอบแทน หรืออาชีพเสริมที่ใช้

เวลาน้อย แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นักธุรกิจเจ้าของกิจการหรือคนบางคนจึงเลือกศึกษา

การลงทุนในหุ้น เพื่อทำกำไรจากเวลาที่เหลือจากการดูแลกิจการตัวเอง

จากบทสัมภาษณ์หนึ่ง ของเจ้เล้งดอนเมือง เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ถนัด

ท า งด้านการขายเครื่องสำอาง เ พ ร า ะทำมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ธุรกิจเครื่องสำอางไม่ทำงาน

ทำ กำ ไ รให้มากนักแต่ต้องลงเวลากับมันเยอะ เ พ ร า ะความชอบและความใส่ใจ จึงสร้าง

ธุ ร กิ จ อื่ นที่ใช้เวลาไม่มากแต่ทำกำไรได้มาก เพื่อนำเงินที่ได้จากธุรกิจอื่น มาหมุนธุรกิจ

เครื่องสำอางที่ต้องลงเงินสดเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลธุรกิจทั้งสองทางไม่ได้มีการกู้สินเชื่อ

จากธนาคาร หรือแม้แต่เอาเงินเก็บมาใช้ทำธุรกิจใด ๆ ให้ธุรกิจ 1 เลี้ยงอีกธุรกิจหนึ่งเป็น

วงจรในตัวเอง

4 : เปิดใจหาประสบการณ์ใหม่ ๆ

เปิดใจ หาเวลาเติมประสบการณ์ชีวิตจากคนอื่น งานแบบอื่น ท่องเที่ยวประเทศอื่นให้ตัวเอง

บ้ า ง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และความรู้ที่มากขึ้น บางคนไปเที่ยวและเจอนวัตกรรมที่บ้านเรา

ไ ม่ มีก็นำไอเดียกลับมาประยุกต์เพื่อสร้างเงินได้ หรือมีรถแต่ไม่กล้าไปสมัครขับ UBER

หรือ Grab Bike เ พ ร า ะกลัวไม่มีเวลาเ พ ร า ะกลัวการเจอคนแปลกหน้าก็อาจจะปิดกั้น

โอกาสบางอย่ างของตัวเองไป ลอง…ถ้าไม่ชอบค่อยเลิก ไม่เสียหาย

5 : ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

บางอาชีพมีโอกาสจะสูญหายไปในอนาคต เ พ ร า ะหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์มาทำงานแทน

บ า ง คนไม่มองอนาคตของตัวเองแบบนั้น รอให้ถึงเวลาที่เรียกว่าเกือบจะสายค่อยตัดสินใจ

แ ละกลายเป็นความล้มเหลวในที่สุด อย่ าลืมว่าอายุที่มากขึ้นในแต่ละปีก็หมายถึงกำลังแรง

ก า ยที่ถดถอยลงด้วยเช่นกัน ถ้าไม่เริ่มปรับเพื่อพร้อมเปลี่ยน แต่รอให้สถานการณ์บังคับ ถึง

ตอนนั้นคุณอาจจะเป็นคนเกษียณที่ตกงานก่อนวัยอันควรและไม่มีเงินเลี้ยงใครแม้แต่ตัวเอง

6 : ช้าหมดอดแดก

โลกที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง เกิดผลกระทบทั้งสังคม เศรษฐกิจและคนยกตัวอย่ าง Grab Bike

ที่เข้ามาในเมืองไทยปุ๊บ อาชีพวินมอเตอร์ไซต์ที่มี จากการสิ้นสุดบริการขนส่งที่ว่องไวแบบ

เดียวในกรุงเทพ จู่ ๆ ก็กลายเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีคนอย ากเลือก เ พ ร า ะมีทางเลือกที่ดี

กว่า สะดวกกว่า บริการดีกว่า ทั้งยังใคร ๆ ก็เรียกได้อีกด้วย

7 : รู้อะไรเพียงอย่ างเดียว

แ ต่ ก่ อนรุ่นพ่อแม่อาชีพส่วนใหญ่ จะเป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่เดี๋ยวนี้ความเชี่ยวชาญ

แต่ไม่รอบรู้อาจจะทำให้ไม่สามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญของเราไปในทางอื่น ๆ ได้ยกตัวอย่ าง

นักกฎหมายบางคนไม่รู้จักการเล่น Facebook เ พ ร า ะยุ่ง และไม่มีเวลาเล่น ถือเป็นเรื่องไร้สาระ

แ ต่ เ มื่ อ วั น ห นึ่งที่เกิดคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือการหมิ่นประมาทบนโลก

ออนไลน์ การใช้แค่ความเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายอาจจะไม่เพียงพอให้สามารถตัดสินคดีได้

อย่ างยุติธรรม ก็อาจจะทำให้ล้มเหลวในอาชีพตัวเองได้เช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …