Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ชีวิตมันไม่ง่ายอะไรก็ตามที่เราคิดหรืออยู่กับมันนานมันจะบอกว่าเราเป็นคนยังไง

ชีวิตมันไม่ง่ายอะไรก็ตามที่เราคิดหรืออยู่กับมันนานมันจะบอกว่าเราเป็นคนยังไง

0 second read
0
1,298

ไม่เคยมีใครบอกว่าชีวิตนั้นมันง่ายเลย แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้ เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไป คือ อะไร

ก็ตามที่เราคิด หรือเราอยู่กับมันนานๆ สุดท้ายมันจะกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไง ซึ่งทุกคน ก็คงอย ากที่จะประสบ

ความสำเร็จ มีความสุขกัน ใช่ไหมล่ะ แต่วิธีการ “คิด” อย่ างไรที่จะให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ต้องการเนี่ย มันย า กมากๆหลายๆ คน

เลยไม่ได้ทุ่มเทให้กับมันมากพอก็เ พ ร า ะมันย า กปัญหามันก็แค่คำถามธรรมดาของชีวิตหรืออาจจะย า กบ้างที่ยังหาคำตอบ

ไม่เจอก็เท่านั้นเองให้เราใช้สติ พย าย ามหาคำตอบของคำถามเหล่านั้นให้เจอให้เร็วที่สุดตราบที่เราจะทำได้

“พอทุกข์” ก็ไม่มีสติ “พอมั่งมี” ก็เสียคน

1 : คราวที่ สุขมั่งมี ที่สุดในชีวิตนั้น

ได้ยศ ได้ตำแหน่ง มีทอง มีเงิน หล ง อำ น า จ วาสนาบารมีไมม่มีสติ สำ ลั ก ความสุข ติดสบาย และโ อ้ อ ว ด

2 : คราวที่ทุ กข์ที่สุดในชีวิต

ไม่มีสติทำให้ชีวิต พั ง พิ น า ศเกือบจะคิด ปิ ด ชีวิตลงดังนั้น จงระวัง ชีวิต 2 คราวนี้ ไว้ให้ดีล่ะหากเราทุ กข์ก็ต้องจัดการทุ กข์

หากสุขก็อย่ าห ล ง ร ะ เ ริ ง เกินไปทำทาน โดยไม่ขออะไรกลับคืนแม้แต่น้อยทำบุญ มิได้หวังคำสรรเสริญจากใครทำดี โดย

ไม่หวังคำชมจากจากผู้ใดส ล ะ โดยไม่มีผู้ ส ล ะ เราเองทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างล่ะไม่ใช่เขา จะทำอะไร สิ่งใด เพื่อเราได้บ้างให้

โดยที่ไม่คิดว่ากำลังให้ให้ ไปแม้แต่ความหมายของคำว่า ให้ปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกว่าเรานั้น กำลังปฏิบัติอยู่สนทนา โดยไม่ อวดรู้

ไม่ ข่ ม ทั บ ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มิใช่แค่เพียง รูปปั้น ข ลั ง อ ลั ง ก า รตื่น โดยไม่ห ล ง ร ะ เ ริ งภาวนา โดยไม่

พุ่ ง ตั ณ หาไปคว้าเอาอะไรบารมี คือการให้ พาไปสว่างไม่ใช่มุ่งแต่ สร้างลาภยศ ทางธรรม

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …