Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ถึงมนุษย์เงินเดือนทุกคน ไม่อยากลำบากตอนแก่ 6 ข้อนี้อย่าคิดทำ

ถึงมนุษย์เงินเดือนทุกคน ไม่อยากลำบากตอนแก่ 6 ข้อนี้อย่าคิดทำ

0 second read
0
24,515

1.สร้างหนี้สินที่ไม่จำเป็น

ควรระวังสุดก็คือการเป็นหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

ที่กู้เงินมาพร้อมกับด อกเบี้ ยที่แพง หรือบางคนนิยมจ่ายหนี้แบบ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ เพราะคิดว่าไม่ต้องจ่ายเงินก้อน แต่ที่ไหนได้หล่ะ

ด อกเบี้ ยกลับพอกพูนมากกว่าการชำระเงินต้นเสี ยอีก ดังนั้นแล้ว

ควรเก็บออมจนได้เงินก้อนเสี ยก่อนแล้วค่อยซื้อ ทำแบบนี้ก็จะไม่

เป็นหนี้และไม่ต้องเสี ยด อกเบี้ ยไปโดยใช่เหตุ

2.ไม่เตรียมอาชีพสำรอง หรือหารายได้เสริม

ยิ่งในยุคที่สภาพเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ด้วย ข่าวการเลิกจ้างก็มี

ให้เห็นอยู่ทุกวัน ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนจึงควรมองหาอาชีพเสริม

เพื่อสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง โดยอาจเลือกทำอาชีพเสริมจาก

งานอดิเรก หรือสิ่งที่ตนรักหรือสนใจก็ได้ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หาอา

ชีพที่ 2 เพื่อเป็นทางเลือกสำรองให้กับตัวคุณเองในอนาคต

3.ใช้จ่ายเงินเกินตัว

ด้วยสภาพสังคมในที่ทำงานที่นิยมกินหรู อยู่สบาย ใช้ของแบรนด์

เนมแพงๆ ทำให้มนุษย์เงินเดือนบางคนหลงลืมที่จะดูศักยภาพทาง

การเงินของตัวเอง ทำให้ดิ้นรนหาซื้อสิ่งที่ใครๆต่างบอกว่าของมัน

ต้องมี ด้วยการใช้เงินซื้อหาความสุข ควรยับยั้งชั่งใจ มีน้อยใช้น้อย

จะได้ไม่เกิดการเปรียบเทียบให้เกิดความอย ากได้อย ากมีเหมือน

คนอื่น และแม้ว่าจะมีรายได้มากก็ไม่ควรประมาท เพราะไม่อาจรู้

ได้ว่าอนาคตจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุ กเฉิ นบ้างหรือเปล่า

ดังนั้น ควรเก็บออมเงินแต่เนิ่น ๆ เพื่ออนาคตที่ดีของตัวคุณเอง

4.ไม่พัฒนาตัวเอง

มนุษย์เงินเดือนบางคนนิ่งนอนใจ ว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอสำหรับ

งานที่ทำ แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงหมุนเร็วจนตามแทบไม่ทัน

ความรู้เมื่อวานนี้กลับกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปเสี ยแล้ว ทุกวันนี้

ต้องเรียนรู้หาความรู้ใหม่เข้ามาเติมเต็มอยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยี

ก้าวไกลมากกว่าที่คุณคิด แถมยังมีเด็ กจบใหม่ที่มีความรู้แบบใหม่

ที่องค์กรต้องการมากกว่าคุณอยู่อีกเพียบ แถมเงินเดือนยังถูกกว่า

ฉะนั้น อย่ าหลงทำตัวเป็นแก้วที่เต็มน้ำ ต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม

ประสบการณ์ในงานของตัวเอง หรือสายงานอื่นที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการทำงานในอนาคต และอย่ าลืมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับ

คนอื่นๆ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตอาจจะต้องพึ่งพาขอ

ความช่วยเหลือกับคนๆ นั้นบ้างหรือเปล่า

5.ไม่ดูแล สุ ข ภ า พ

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกับเครื่องจักร ที่ต้องทำงานวันแล้ว

วันเล่า ต้องตื่นแต่เช้าออกจากบ้านไปทำงาน ในระหว่างวันยังต้อง

เจอกับปัญหาจากงานที่ทำจนสะสมความเ ค รี ย ด บางรายเลิกงาน

แล้วยังเอางานกลับไปทำต่อที่บ้านต่อก็มี ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน

อย่ างเต็มที่ การใช้ ร่ า ง ก า ย อย่ างหั กโหมมาเป็นเวลานานๆ

รวมถึงขาดการใส่ใจในเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย ส่งผล

ให้เมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคนมักประสบกับส า ร พัด โ ร คภัยต่างๆ

ทางที่ดีนั้น ควรดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดี ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

6.ไม่วางแผนเกษียณไว้

ลองคิดไว้ว่า หากเกษียณอายุขึ้นมาจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้จ่าย

ถ้าไม่ใช่จากการเก็บออม และบางคนอาจคิดว่าอายุยังน้อยเหลือ

เวลาอีกนาน จึงละเลยหรือไม่สนใจที่จะเก็บออมหรือลงทุนเพื่อ

เตรียมตัวเกษียณต้องเริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่เริ่มทำงาน โดยต้อง

ออมก่อนใช้ด้วยการวางแผนอย่ างเป็นระบบ หักเงินเดือนออกไว้

5- 10% ของรายได้ที่มี แล้วนำมาเก็บในรูปแบบเงินฝากประจำหรือ

ซื้อกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากออมทรัพย์ ที่สำคัญ

“ออมก่อนรวยกว่า” ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …