Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ถ้าคุณมีนิสัยเหล่านี้ครบทุกข้อคุณจะขอบคุณตัวเองที่ทำให้ตัวเองบรรลุได้

ถ้าคุณมีนิสัยเหล่านี้ครบทุกข้อคุณจะขอบคุณตัวเองที่ทำให้ตัวเองบรรลุได้

3 second read
0
1,334

1 : ใส่ใจในรายละเอียด

การที่ผู้ว่าจ้างจะเลือกใช้งานสักหนึ่งคน นอกจากการส่งมอบงานที่ตรงเวลาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องมั่นใจว่าเมื่อเลือกจ้างคนนั้นแล้ว

จะได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามที่ได้คาดหวังไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันยิ่งไปกว่านั้นการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงไม่เพียง

แต่จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณเองแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงานกับผู้ว่าจ้างรายใหม่ๆ อีกด้วย

เนื่องจากการจ้างงานมักจะเกิดจากการบอกต่อของผู้ว่าจ้างด้วยกันเองใครดีใครแย่รู้ทั่วถึงกันหมดฉะนั้นการใส่ใจในรายละเอียด

จึงเป็นนิสัยหนึ่งซึ่งถ้าคุณมี จะทำให้คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้อย่างแน่นอน

2 : โปรโมทตัวเองให้เป็นที่รู้จัก

อย่างแรกที่ต้องรู้เลย คือไม่มีงานไหนเดินเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่เส้นทางการทำงาน การจะได้

รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างให้ทำงานสักจ๊อบหนึ่ง จึงเป็นเรื่องย ากไม่น้อยสิ่งสำคัญก็คือการสร้างโปรไฟล์ และโปรโมทตัวเอง

ให้คนอื่นรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นมีวิธีการนับไม่ถ้วนในการสร้าง และโปรโมทโปรไฟล์ของคุณในโลกออนไลน์โดยเฉพาะทาง Social

Network ซึ่งเป็นเครื่องมือในการโปรโมทตัวเองชั้นดี

3 : ตั้งสมาธิให้อยู่กับงาน

หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ ที่ทำงานที่บ้าน คุณควรจัดพื้นที่สำหรับทำงาน และพักผ่อนแยกออกจากกันให้มากที่สุด พย าย ามจัดวาง

ข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานไว้ที่อื่น เช่น โทรทัศน์ เกมส์ คอนโซล เป็นต้น เพื่อทุ่มเทสมาธิไปที่การทำงานให้

มากที่สุด ไม่ควรทำงานในห้องนอน พึงระลึกไว้เสมอว่า เตียงคือหลุมดำที่มีแรงดึงดูดมหาศาล ควรอยู่ให้ห่างเอาไว้ แต่ถ้าคุณ

ชอบที่จะหาที่นั่งทำงานนอกบ้าน เช่น ร้านกาแฟ ก็ควรมองหามุมในร้านที่เงียบสงบ และสามารถเพ่งสมาธิไปกับการทำงานได้

มากที่สุด หากร้านกาแฟเงียบไม่พอ เราขอแนะนำให้คุณนั่งทำงานที่ Co-working Space ที่เป็นแหล่งรวมสำหรับคนทำงาน

ฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ ซึ่งเต็มไปด้วยบรรย ากาศของคนทำงานจริงๆ และเต็มไปด้วยคนเจ๋งๆ มากมาย

4 : วางแผนการทำงานและลงมือทำงานทันที

หลังจากที่คุณได้มีการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าเพื่อตกลงทำงาน และรับฟังความต้องการต่างๆ ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญ

ถัดไปก็คือการวางแผนการทำงานและกำหนดเวลาสิ้นสุด เพื่อให้การทำงานเสร็จสิ้นตรงเวลาตามกำหนดที่ลูกค้าได้วางไว้โดย

การลงงานที่ต้องทำแต่ละอย่างออกมาทั้งหมดและจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้น ซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพรวมของงาน

ทั้งหมด และช่วยให้คุณสามารถวางแผนการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ถ้าคุณมีการวางแผนการทำงานที่ดี และสามารถ

ทำได้ตามกำหนด ในเดือนหนึ่งๆ อาจทำให้คุณรับงานอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย

5 : หมั่นติดตามผลการทำงาน

เมื่อคุณทำงานเสร็จ และทำการส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว การสรุปผลการทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้างก็เป็นอีกหนึ่งกระบวน

การที่คุณไม่ควรละเลย ซึ่งได้แก่การสอบถาม feedback ต่างๆ จากผู้ว่าจ้าง หลังจากทำชิ้นงานสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ

ของงาน รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของงานที่เราทำ ซึ่งการติดตามผลการทำงานนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้เรา

รู้ว่าเรามีเรื่องใดบ้าง ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และความเป็นมืออาชีพของเราอีกด้วย ซึ่งทำ

ให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอีกหลายๆ ครั้ง

6 : หมั่นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่แข็งแกร่งในระยะย าว คือกุญแจดอกสำคัญที่สุด ในการนำพาให้คุณสามารถประสบความ

สำเร็จได้ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานได้มีคุณภาพดี ส่งงาน ตรงเวลา แต่ มนุษยสัมพันธ์แย่ ลูกค้าก็คงไม่อย ากจ้างงานคุณ

เท่าไหร่นักลองนึกภาพตาม เวลา ที่คุณต้องทำงาน กับ คนหงุดหงิดง่าย โม โห ง่าย ว่ามันน่าเหนื่อยใจมากแค่ไหน การมีความ

สัมพันธ์ที่ดี กั บ ลูกค้าจะทำให้เรามีลูกค้าคนใหม่ ๆ ซึ่งได้จากการบอกต่อของลูกค้าคนแรก ๆ ที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้

นอกจากจะดิวงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วยังทำให้มีงานใหม่ไหลเข้ามาเรื่อยๆ จากลูกค้าคนใหม่ๆนำไปสู่งานที่มั่นคง และรายได้

ที่มากขึ้นนั่นเอง การสร้างนิสัยใหม่ๆ เหล่านี้ ในช่วงแรก อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัด หรือฝืนใจบ้าง นั่นก็เ พ ร า ะเรากำลังพย าย าม

เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ และการเปลี่ยนแปลงก็คือการฝืนใจยอมทำบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแลกกับการได้สิ่งใหม่ๆ แน่นอนว่า มัน

ไม่ใช่เรื่องสนุก แต่เชื่อเถอะว่า ถ้าคุณมีนิสัยเหล่านี้ครบทุกข้อ ในอนาคตเมื่อมองย้อนกลับมา คุณจะต้องขอบคุณตัวเองที่วันนี้

คุณได้ตัดสินใจสร้างนิสัยใหม่ๆ และทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุดอย่างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …