Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ถ้าทำตามวิธีเหล่านี้คุณจะดูไม่แก่ดูสดใสจะสวยเหมือนสาวสองพันปียังไงยังงั้น

ถ้าทำตามวิธีเหล่านี้คุณจะดูไม่แก่ดูสดใสจะสวยเหมือนสาวสองพันปียังไงยังงั้น

0 second read
0
1,105

1 : ไม่กลัวเทคโนโลยี ที่มาใ หม่

2 : อย่ าเรียกคนอื่น ว่ามนุษ ย์ ลุงเฒ่าหัว ง ู หรือ มนุษย์ป้า

3 : ทำ ฟั น ให้สวยเสมอ สุ ขภาพ ฟั น ต้องดี เวลายิ้มจะได้ สดใส

4 : อ่านข่าวตามข้อมูลข่าว สาร ที่ทันสมัย อยู่เสมอ

5 : อย่ าใส่ชุดเชย ๆ ใส่เสื้ อผ้าแบบใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง

6 : ไม่อ้วน ไม่ผอมเกินไป

7 : อย่ าดัดผม อย่ ายีผมอย่ า ฉีดสเปรย์

8 : อย่ าหมกมุ่นเรื่อง อดีต ที่ผ่านมา

9 : ไม่เที่ยวดื่มน้ำสะอาด ทาครีมกางร่ม ทำให้ตัวเองดูดี ฯลฯ

10 : ไม่แต่งหน้าสีสัน จัด จ้านอย่ าใส่ขนตาปลอม อย่ าเขียนขอบตาสีดำ

11 : อย่ าสวมสร้อยทอง

12 : มือเท้าเล็บมือเล็บ เท้าสวย สะอาดเสมอ ผิวเนื้อดี พอ ๆ กับใบหน้า

13 : อย่ าจีบปาก จีบคอรอบ ๆ ริมฝิป าก จะได้ไม่ย่น

14 : นั่งเดินตัวตรงเสม อ และมั่นใจ ในตัวเองด้วย

15 : อย่ าพูดจาวกไป วนมาซ้ำซาก

16 : มีความหวัง มีคว ามฝัน มีจินตนากา ร

17 : หมั่นออกกำลังก ายเบา ๆ ทุกวัน เป็ นประจำ

18 :รู้จักนิ่งฟังคนอื่น ซะบ้าง

19 : อย่ าลืมหายใจเ ข้าลึก ๆผ่อนหายใจ ออกย าว ๆ ทำหัวใจ ให้เต้นช้า ๆ

20 : อมยิ้มไว้ แม้ไม่มีใคร มองร่องที่มุมปาก จะได้ไม่คว่ำลง ทั้งสองข้าง

21 : อย่ ายุ่งเรื่องชา วบ้าน อย่ านินทา ว่าไม่ดีกับเขา

22 : เวลาไม่มีอะไ รทำอย่ าคิดฟุ้งซ่าน ให้นอนพัก เมื่อตื่นมาจะสดชื่น อารมณ์ดี หน้าสว ยผิวสวย

23 : จงมีความรัก

24 : อยู่กับปัจจุ บันคิดถึง อนา คต และจงลืมอดีต

25 : ดูแลตัวเอง ดี ๆ อย่ าดูถูกตั วเอง ว่าแก่แล้ว ไม่สำคัญ

26 : ออกงานก ลางคืน แต่งตั วสวย ๆ อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ก็ยังดีดูหนังฟังเพลง รอบ ค่ำ เพื่อบรรย ากา ศแต่งตัวงาม ๆ

ดินเน่อร์ดื่มเบา ๆ ก่อน หรือ หลังภาพยนตร์ เลิ ก

27 : หลงรักภรรย า หรือ สามีตัวเองบ่อย ๆ

28 : พูดทะลึ่ง บ้าง จะได้มีสี สัน

29 : มีอารมณ์ ขันอารมณ์ดี

30 : การใช้เ งิน เพื่อตัวเอง

31 : หัดปฏิเ สธไม่ทำไม่ไปไม่เ อาซะบ้าง สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อย ากได้ ที่ที่ไม่อย ากไ ป โดยไม่ต้อง มีเหตุผล

ไม่ต้องเกรงใจใครก็ได้

32 : อย าก ทำอะไรใ ห้รีบอย า กเป็นหมอดู ให้ไปเรียนดูหมอ อย ากเต้นรำ ให้ ไปเรียนเต้นรำ

33 :หัวเร าะบ่อย ๆ หัวเราะเสี ยงดัง ๆ

34 : ละทิ้งลาภยศ สรรเสริญ

35 : อย่ า เข้าสังคม ที่อึดอัด แม้สั งคมนั้น จะดีหรือ มีชื่อเสียงเพียงใด

36 : เลิก คิดที่จะให้คนอื่น เข้าใจ เราคนที่ไม่เข้าใจ เราปล่อยไป เ พ ร า ะเราไม่ว่ าง และเราไม่อย ากแก่

37 : เ ลื อ ก มีเพื่อนสนิทน้อย ๆ ดีกว่า มีเพื่อน เยอะแต่ไม่สนิท

38 : หา ความรู้ฝึกทักษะใหม่ ๆ ให้กับตัวเองเสมอ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้ว ส บายใจดี ที่สุด

39 : ทำ ตัวเหมือนพระธาตุ แช่แห้ง คือ แวดล้อมด้วยน้ำ แต่ไม่เปียกแวดล้อมด้วยกิเลสและค วาม ชั่ ว แต่ไม่ทำบ าป

และไม่ ชั่ ว  เหมือนเขามาถึงตรงนี้ได้แสดงว่าตั้งใจ ที่จะไม่แก่ แบบจริง ๆ จัง ๆ แล้วล่ะ

40 : อยู่กับใครแล้วเครียดแล้ วหัวใจ เต้น ไม่เป็นจังหวะเ พ ร า ะไม่สบายใจ ขอให้ออ กห่างเลิก อ ยู่ใกล้ ๆ

คนคนนั้นไปเลย

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …