Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ถ้าหากท่านทำคุณคนไม่ขึ้นลองอ่านบทความนี้ดู

ถ้าหากท่านทำคุณคนไม่ขึ้นลองอ่านบทความนี้ดู

0 second read
0
1,032

แพทย์ ผ่ า ตั ด โ ร ค หัวใจมือหนึ่งเล่าเรื่องประสบการณ์ขอขมาเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และบทขอขมาอโหสิก ร ร ม

ว่าปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบท “นโมตัสสะ ฯลฯ” กราบ 3 ครั้ง แล้วนอนเลยแต่เมื่อก่อน

ปีใหม่ได้หนังสือสวดมนต์มาก็เลยได้สวดบท ขอขมาอโหสิ ก ร ร ม เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ตอนสวดครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรมาก

คิดแค่ว่า เป็นบทที่น่าสวดดี หลังจากสวดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธ

เรามาก แต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเราตื่นขึ้นมา เรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูกคุยกับแม่ แม่ว่าคงเป็นเจ้า ก ร ร ม

นายเ ว ร เขามาอโหสิ ก ร ร ม ให้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดบทนั้นให้ พอเพื่อนเราสวด

เธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆ บอกเธอว่า เขากำลังจะไปเกิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆ ก็เลยอย า กจะบอกต่อ บทสวดมนต์

ให้เพื่อนๆ เผื่อใครสนใจ อ ย า ก จะสวดบทอธิษฐานขออโหสิก ร ร มกายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม ก ร ร ม ใดๆไม่ว่าจะเป็นกาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโนก ร ร ม

ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทั้งหลาย

จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าอย่ าได้จองเ ว ร จองก ร ร มต่อกันอีกเลยแม้แต่ ก ร ร มใดที่ใครๆ ทำแก่

ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมี

เมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเ ว ร ก ร ร มต่อกัน ตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า

พร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย า กลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์

อย่ าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่ าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เ ส นี ย ด จั ญ ไ ร และอุปัทวันตรายทั้งหลายจง เ สื่ อ ม สิ้น

หายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …