Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ถ้าเขาไม่ดีจริงเขาก็ไม่สามารถเสแสร้งเป็นคนดีได้ตลอดไป

ถ้าเขาไม่ดีจริงเขาก็ไม่สามารถเสแสร้งเป็นคนดีได้ตลอดไป

0 second read
0
1,310

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้อง ใส่หน้ากาก เข้าหากันต้อง เ ส แ ส ร้ งแกล้งทำ ทำเป็นดีต่อหน้า เพื่อหวัง ผลประโยชน์บาง

อย่ างในภายหลังบางครั้งก็ย ากที่จะดูออกว่าใคร จริงใจ ใคร หน้าไหว้หลังหลอกต้องอดทนให้มากต้องรอบคอบ และ ใช้

เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนพวกนี้มักมี เล่ห์เหลี่ยม แพรวพราวและมีศิลปะในการ โน้มน้าวใจคนแต่ไม่นาน คนพวกนี้ก็ต้อง

เผยธาตุแท้ตัวเองออกมา จนได้เ พ ร า ะถ้าเขา ไม่ดีจริง เขาก็ ไม่สามารถเสแสร้งเป็นคนดีได้ตลอดไปเมื่อ ความจริงปรากฏ

เขาก็จะถูก สังคมลงโทษ เองขอเพียงเรา รักษาความดี ของตนเอง และ อดทน ให้มากพอความอดทนคือ วิธีที่ดีที่สุดในการ

เอาชนะคนเสแสร้งไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้นานหรอก สักวันเขาก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเอาชนะใจตัวเองให้ได้บอกตัวเองว่า

อย่ าแพ้ทางเค้าอย่ าอ่อนแอให้เค้าเห็น อย่ าแสดงอารมณ์โกรธให้เค้าได้สะใจอย่ าเถียงอย่ างที่ใจเราคิด แต่ให้เงียบเข้าไว้

ยิ้มอย่ างเดียวก็พอไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหนเราอย่ าไปหลงกล จะมาดีมาไม่ดีก็ช่างเค้าอย ากด่าอย ากดูถูก ก็ชั่งอย่ าไปรับเอา

เราไม่เ จ็ บไม่ป ว ดตามปากเค้าไม่นานคนพูดก็จะรู้สึกเ จ็ บ ป ว ดเอง ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียงคำพูดหรอกอย ากพูด

อะไรก็ให้เค้าพูดไป ไม่เหนื่อย เ พ ร า ะพูดจนหายใจไม่ทัน ก็ช่างเค้คำพูดจากคนที่โกรธจัดมันมีแต่แรงกดดันทางอารมณ์

การแสดงออก ล้วนแต่ใช้แรงมากกว่าปกติ นอกจากเค้าจะเหนื่อยทั้งทางกายทางใจ ทางวาจาแล้ว สุขภาพจิตของเค้าก็จะ

เสียไปด้วยเ พ ร า ะเค้ากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อกลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย ยิ่งออกแรงพูดมากขึ้น ท่าแท้ก็จะหลุดออกมาว่าลึกๆ

ของจิตใจ คิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดี ความคิดของความทุกข์ในจิตใจของเค้าจะเผาใจเค้าให้ร้อนเป็นไฟใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกร้อนตาม

ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้นตัวเค้าเองก็เถอะต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัด แต่ถ้า

ภายในจิตใจร้อนเป็นไฟ สุดท้ายแล้ว อย่ าหวังว่าจะชนะใครได้เลยเ พ ร า ะแม้แต่ใจของตัวเค้าเอง ยังควบคุมไม่อยู่เลย ก็มี

ความอดทน คือ วิธีพิสูจน์ว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจและจงจำไว้ว่า คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบคุณได้หรอกบางคนชอบ

คุณบางคนก็ไม่ชอบคุณ แต่ ในท้ายที่สุดแล้ว คุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และ ทำให้ตัวเองมีความสุข

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …