Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ถ้าเรารู้จักเหตุ..ผลก็จะเกิดตามมาเองชีวิตคนเราต้องรู้จักมองเห็นข้อดีของผู้อื่น

ถ้าเรารู้จักเหตุ..ผลก็จะเกิดตามมาเองชีวิตคนเราต้องรู้จักมองเห็นข้อดีของผู้อื่น

0 second read
0
1,076

คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ผิดเสมอคนที่ใจกว้างใหญ่ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปใน

ทางที่ดีอยู่เสมอสำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใคร ใจแคบหรือใจกว้างคุณเห็นคนรอบข้างเป็นเหมือนผักหญ้าคุณก็ถูกผักหญ้าปก

คลุมคุณก็คือกระถางหญ้าคุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพชรนิลจินดาคุณถูกของล้ำค่าปกคลุมคุณก็คือพานใส่เพชรนิลจินดาชีวิต

คนเราต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่นชื่นชมในข้อดี ลืมข้อด้อยของเขาใจคุณกว้างเท่าใดโลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น

ถ้าเรารู้จักเหตุ ก็สร้างเหตุขึ้น ผลมันก็เกิดตามมาเองแต่คนเราไม่ทำอย่ างนั้น…ส่วนมากต้องการแต่ดีๆ แต่ไม่สร้างความดี

มันจะเกิดมาจากไหนได้ มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเมื่อได้สิ่งไม่ดี ใจมันก็เกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาทันที

ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเงินหมายความว่า… เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรก็หัดพอใจ

กับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ต้องเริ่มจาก

การรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมาก”ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรมากกว่าการหาเงิน”

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …