Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเอง รู้จักรักตัวเองให้เป็น

ทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเอง รู้จักรักตัวเองให้เป็น

0 second read
0
1,847

1 : จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวัน

เ พ ร า ะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้

ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปให้กับคนอื่น

2 : ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ

อย่ าปล่อยให้ความไม่รู้ฉุดรั้งคุณไว้ โลกภายนอกยังมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่

3 : จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้

คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่อง แต่จงจำไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมีอย่ างทุกวันนี้ดังนั้นจงใช้ประโยชน์

จากความเ จ็ บป ว ดความโกร ธและความเหนื่ อยล้าในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้า เ พ ร า ะคุณสามารถ

ควบคุมชีวิตของตัวเองได้

4 : จงฟังเสียงของตัวเองและซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกๆเรื่อง

เราไม่ต้องการเรื่องเล่าที่สนุกและเสริมสร้างจินตนาการ แต่เราต้องการเรื่องจริงจงฟังเสียงของตัวเอง มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเอง

กำลังทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสำหรับคุณจริงๆ

5 : เชื่อในศักยภ าพของตัวเอง

ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้ คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรและเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

6 : สนใจเรื่องของตัวเองแทนที่จะอ่ า น ดู หรือฟังเรื่องของคนอื่น

อย่ าลืมว่าคนเรามักเผยให้เห็นแต่ด้านดีของตัวเองโดยเฉพาะในโลกอ อนไลน์ ดังนั้นอย่ าไปเปรียบเทียบ

ชีวิตตัวเองกับคนอื่นๆเลย

7 : ใส่ใจชีวิตของตัวเองอย่ างใกล้ชิด

ของขวัญอย่ างหนึ่งที่คุณสามารถมอบให้แก่ตัวเองและคนที่คุณรัก ได้คือการอยู่กับปัจจุบัน

8 : ปล่อยวางและผ่อนคลายความเครีย ดลงบ้าง

ถ้าคุณมองทุกอย่ างเป็นเรื่องจริงจังไปซะหมด คุณอาจต้องเผชิ ญกับความกลัวในทุกย่ างก้าวของชีวิตจงผ่อนคลาย

ความตึงเครี ยด และหัวเราะออกมาบ้างโดยเฉพาะเมื่อหลายอย่ างไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

คนที่อารมณ์ดีมักเผ ชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีกว่า

9 : รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นด้วย

คนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นด้วย พวกเขาจะรู้จักให้อภัยและเห็นอกเห็นใจ

เพื่อนมนุ ษย์ดังนั้นจงทำความเข้าใจผู้อื่นให้ถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไปนอกจากนี้คุณควรขอบคุณคนที่หย าบคาย

และมีนิสัยไม่น่ารักด้วย เ พ ร า ะพวกเขาคือตัวอย่ างชั้นดีที่ทำให้คุณรู้ว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ

10 : จงอยู่กับความเป็นจริง

บางสิ่งแม้ว่าจะย ากแต่ก็คุ้มค่า นั่นคือการละทิ้งความสมบู รณ์แบบและหันมาเป็นตัวเองอย่ างแท้จริงสิ่งที่สวยงาม

ที่สุดของการเดินทางคือการกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับในกระบวนการ ของชีวิตแทน

ที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นอย่ างไร

11 : คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลง

จงเตือนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญา ตเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นด้วย

เ พ ร า ะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่ างในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต

12 : เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุดรั้งคุณ

อย่ าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณจงรู้คุณค่าในตัวเอง! เมื่อคุณทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าคุณแพ้

เพื่อนที่ดีควรให้แรงผลักดันกำลังใจ และเคารพคุณ การมีเพื่ อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆนะจำไว้

13 : เริ่มบอกรักตัวเอง

เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศ ษขนาดไหน คุณควรส่องกระจกมองดูตัวเองเ พ ร า ะสิ่งที่สะท้อนออกมา

คือภาพที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงการผิดหวังในตัวผู้อื่นมักจะสะท้อนความผิดหวังของตัวเองออกมาด้วย

ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้นต้องแสดงออกว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

14 : อภัยให้กับความผิดพลาดของตัวเองในอดีต

บางครั้งคนเราก็ต้องมีการทำผิดพ ลาดกันบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณแย่แต่หมายความว่าคุณคือมนุ ษย์ธรรมดานี่แหละเลิกสนใจ

อดีตเ พ ร า ะมันผ่านมาแล้ว จงให้อภัยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำตอนนี้จะดีกว่า

15 : ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น

หากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเดินหน้าสู่ความคิด

และการกระทำที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …