Home ข้อคิดดำเนินชีวิต นี่คือแผนการเงินคร่าวๆสำหรับคนวัยนี้จะช่วยคุณให้มีแผนการเงินที่ดีมากขึ้น

นี่คือแผนการเงินคร่าวๆสำหรับคนวัยนี้จะช่วยคุณให้มีแผนการเงินที่ดีมากขึ้น

2 second read
0
1,182

แผนการเงินของคนวัย 30 รับรองไม่ถังแตกตอนแก่ 👨👩

ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่เริ่มเข้าสู่ช่วงความมั่นคงและแสวงหาความมั่งคั่งเพิ่ม เป็นช่วงที่มีรายได้มากขึ้นและมีเงิน

เก็บออม แผนการเงินของคนวัย 30 จะเป็นอย่ างไรบ้าง ตาม เรามาดูกันกันได้เลย

🔶 วางเป้าหมายและแผนการในชีวิต

คนในวัย 30 นี้ จะเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องด้วยเริ่มมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นจากรายได้ที่มากขึ้น

ตามอายุการทำงาน และ จากการเก็บออมเงิน ตลอดช่วงวัย 20 ที่ผ่านมานั่นเอง บางคนอาจจะมีเป้าหมายในการ

แต่งงานสร้างครอบครัวส่วนในบางคนอาจจะมีเป้าหมายในการลงหลักปักฐานสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่ างเช่น

การซื้อบ้าน ซื้อรถ เป็นต้น แต่ไม่ว่าเป้าหมายชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรก็ต้องเริ่มวางแผนได้แล้วในช่วงวัย 30 นี้

🔶 แบ่งเงินเก็บสำหรับการสร้างครอบครัว

เมื่อเข้าสู่วัย 30 ก็ถึงเวลาอันสมควรที่คุณจะแต่งงานสร้างครอบครัว ทำให้คุณต้องเตรียมสร้างรากฐานความมั่นคง

ให้กับคู่ครองและบุตรที่กำลังจะเกิดมาในอนาคต อย่ างเช่น เริ่มเก็บเงินและแบ่งเงินเก็บส่วนหนึ่งจากที่เคยเก็บมา

เอาไว้เพื่อใช้สำหรับการแต่งงาน เช่น ค่าสินสอด ค่าจัดงานต่าง ๆ รวมไปถึงการซื้อบ้านเอาไว้เป็นเรือนหอ ซึ่งจะ

ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของคุณในอนาคต และจะตกเป็นมรดกของบุตรต่อไปโดยการเลือกซื้อบ้านนั้นก็ควรเลือก

ในที่ที่เดินทางสะดวก ใกล้สถานพย าบาล ใกล้แหล่งสาธาณูปโภค นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเก็บเงินส่วนที่

เป็นค่าเลี้ยงดูและการศึกษาของบุตรด้วย

🔶 เรื่องฉุกเฉินต้องมีแผนรับมือ

ไม่เพียงแต่ช่วงวัย 20 เท่านั้นที่จะต้องมีเงินสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เ พ ร า ะเรื่องฉุกเฉินนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน

ทุกเ พ ศ ทุกวัย ทำให้คนทุกคนทุกช่วงอายุ ต้องเตรียมเงินก้อนเอาไว้สำหรับเรื่องฉุกเฉิน โดยปกติจะต้องมีไว้

เป็นเงินประมาณ 3-6 เท่าของรายรับต่อเดือนของคุณ หากคุณตกงานกระทันหัน ทำให้รายได้ไม่มีในขณะที่

รายจ่ายยังคงเดิม คุณจะยังสามารถใช้ชีวิตและหางานใหม่ต่อไปได้ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองด้วย

การเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือไม่ต้องลำบากผู้อื่นในการไปขอหยิบยืมเงินเขา

🔶 พย าย ามใช้หนี้ให้หมด

หนี้บัตรเครดิต หนี้รถยนต์ หนี้การศึกษา ก่อนที่คุณจะย่ างเข้าสู่วัย 40 ควรจัดการปลดหนี้สินเหล่านี้ให้หมดส่วน

หนี้บ้านนั้นเป็นหนี้ก้อนใหญ่มากหากไม่สามารถปิดหนี้บ้านได้ก่อนช่วงวัย 40 ก็ไม่เป็นไรแต่หากหน้าที่การงาน

ของคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และสามารถปลดหนี้บ้านได้หมดก่อนก็จะถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เ พ ร า ะในวัย 40

คุณจะมีอิสระทางการเงินมากยิ่งขึ้น

🔶 เงินเก็บเพื่อเกษียณอายุ

แน่นอนว่าเงินเก็บออมส่วนนี้ ยังคงเป็นส่วนที่ต้องเก็บออมเอาไว้อย่ างต่อเนื่อง เ พ ร า ะเป็นเงินก้อนใหญ่มาก

ก้อนใหญ่แค่ไหนก็ลองเปรียบเทียบกับเงินในการซื้อบ้านนั่นแหละค่ะขนาดหนี้บ้านยังต้องใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปี

กว่าจะหมด การเก็บออมเงินเกษียณเองก็เช่นกัน ซึ่งยิ่งต่อเดือนคุณเก็บน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้เวลานาน

เท่านั้น หากคุณนึกภาพไม่ออกเราจะขอยกตัวอย่ างให้คุณเห็นกันชัด ๆ

หากคุณคิดจะเกษียณแบบสมถะพอเพียง วางแผนเอาไว้ใช้จ่ายช่วงเกษียณเดือนละ 15,000 บาท อายุโดย

เฉลี่ยของมนุษย์คือ 80 ปี ก็ให้นำ 15,000 บาท X 12 เดือน X 20 ปี = จำนวนเงินที่คุณจะต้องเก็บให้ได้เพื่อ

การเกษียณ 3,600,000 บาท หากคุณเก็บเงิน ตั้งแต่งานแรก ที่ทำเป็นจำนวนเดือนละ 5,000 บาท คุณจะ

ต้องใช้เวลานานถึง 60 ปีเลยทีเดียว จึงจะเก็บเงินได้ครบถ้วน เห็นไหมคะว่ามันใช้เวลานานเป็นอย่ างมาก

แต่การที่จะเก็บเงินก้อนนั้นโดยใช้ระยะเวลา 60 ปี มันคงเป็นไปไม่ได้ คุณคงสิ้นไปก่อนที่จะเก็บเงินได้ครบ

เสียด้วยซ้ำ ดังนั้น ในช่วงวัย 30 ที่คุณได้เงินเดือนมากยิ่งขึ้น ก็ควรเพิ่มการเก็บเงินในส่วนนี้ตามรายได้ที่

เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ คนวัย 30 จะมีเงินเก็บออมสำหรับเกษียณอายุส่วนหนึ่งที่เก็บมาตั้งแต่ช่วงวัย 20

ก็ให้แบ่งเงินส่วนนี้ไปลงทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้เงินต่อเงินงอกเงยขึ้นไป ช่วยร่นระยะเวลาในการ

เก็บเงินเกษียณลงไป

🔶 ประกันต่าง ๆ ต้องไม่ละเลย

แม้ว่าคุณจะทำตามคำแนะนำต่าง ๆ ดังที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นแล้ว แต่ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่มากมาย หากคุณล้ม

ป่วยลงไปล่ะ หากบ้านเกิดไฟไหม้หรือน้ำท่วมวอดวายทั้งหลังล่ะ หรือที่เลวที่สุด หากคุณจากไปก่อนวัยอัน

ควรล่ะ ยิ่งคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย คู่ชีวิตและบุตรของคุณจะทำอย่ างไร? ประกันต่าง ๆ นี่แหละที่จะ

เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

บ้านและรถยนต์ก็ควรทำประกันเอาไว้ หากเกิดเหตุรุนแรงก็จะได้มีเงินชดเชยเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยและรถยนต์

ใหม่ ในด้านสุขภาพ ทุกคนในครอบครัวควรจะทำประกันสุขภาพเอาไว้ หากเจ็บป่วยรุนแรงอะไรจะได้ไม่ต้อง

ใช้เงินเก็บหรือต้องกู้หนี้ยืมสินในการรักษา โดยในปี 2560 ประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

แล้วด้วย ช่วยให้คุณประหยัดเพิ่มขึ้นอีก และสุดท้ายประกันชีวิต ที่คุณและคู่ชีวิตควรจะทำเอาไว้ หากคุณ

ทั้งสองเป็นอะไรไป บุตรจะได้มีเงินประกันเอาไว้ไม่ต้องลำบากนะ

และนี่คือแผนการเงินคร่าว ๆ สำหรับคนวัย 30 ที่ เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้อ่านกันในวันนี้ หวังเป็นอย่ างยิ่ง

ว่าบทความนี้จะช่วยคุณผู้อ่านให้มีแผนการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ หากคุณผู้อ่านท่านใดสนใจอ่านเคล็ดลับ

ทางด้านการเงินและข่าวสารเพิ่มเติม สามารถกด Subscribe เพื่อรับจดหมายข่าวจากเราได้ทุกวันค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …