Home ข้อคิดดำเนินชีวิต บริหารเงินให้เป็น ชีวิตก็มั่นคงได้ มีกินมีใช้ได้ตลอด

บริหารเงินให้เป็น ชีวิตก็มั่นคงได้ มีกินมีใช้ได้ตลอด

5 second read
0
780

เพื่อการใช้จ่ายที่ดีและเพื่อให้การออมมีประสิทธิภาพ เราควรบริหารเงินให้เป็น และแบ่งเงินเป็นดังนี้

1.รายจ่ายประจำในแต่เดือน

มันมีหลายประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นรายจ่ายที่แน่นอนในทุกๆเดือน

เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเรียนลูก พวกนี้จะมีความแน่นอนที่เราสามารถ

ควบคุมได้ว่าในแต่ละเดือนนั้นมีรายจ่ายหลักๆอยู่เท่าไหร่ โดยไม่ต้องกั งว ล

มากนักถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือน หรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือน เว้ น แต่

เจ้าของกิจการเองที่รายได้อาจไม่คงที่ เป็นไปตามการค้าขายที่บางช่วงก็ดี

บางช่วงก็ขายไม่ได้ ดังนั้น เจ้าของกิจการต้องร ะมั ดร ะวั งเป็นพิเศษด้วย

ประเภทที่สองค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน เช่น ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ย ามป่วย

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราอาจคาดไม่ถึง เพราะคนเราอาจ เ จ็ บ ป่ ว ย ได้ตลอดเวลา

หรือถ้า ร้ า ย หนักกว่านี้ก็เป็นอุบั ติเห ตุที่เราไม่คาดคิด ทางที่นั้น เราควรทำ

ประกัน สุ ข ภ า พ และประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ ไว้ด้วย

2. เงินรายได้

รายได้ของแต่ละคน ก็มีรายได้ต่างๆกันออกไป เจ้าของธุรกิจก็อาจมีที่รายได้

ที่สูงกว่า แต่ทุกคนก็สามารถตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่า ตอนเรามีอายุเท่านี้

เท่านั้น หรือเริ่มแก่จนทำงานไม่ไหวแล้ว เราจะมีเงินจำนวนเท่าไหร่ แล้วก็ให้

เงินเหล่านั้นทำงานแทนคุณ ก็คือการนำเงินบางส่วนแบ่งไปลงทุน เพื่อให้ได้

ค่าตอบแทนมากพอกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และควรจะมีเงินสำรองไว้ด้วย

โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาของบุตร เงินเก็บไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ

ทำประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พไว้ ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอกจากคุณจะมีเงิน

เก็บออมมีเงินใช้ตลอดเดือนแล้ว อนาคตคุณยังอาจจะร่ำรวยได้อีกด้วย

3. เงินออมจากรายได้

รายได้จากที่เราได้มาจากการทำงานต่างๆ จงสะสมมันไว้ให้ได้มากที่สุด

ในตอนที่เรายังมีกำลังเมื่อตอนหนุ่มสาว สุ ข ภ า พยังแข็งแรงดี พยายาม

ทำงานหาเงินไปให้มากที่สุด เพราะถ้าแ ก่ตัวไปอายุมาก แต่ยังเก็บเงิน

ไม่ได้เลย หรือได้น้อย ก็อาจเป็นปัญหาในภายหลังได้ เมื่อหามาได้แล้ว

ก็นำเงินมาออมไว้ในธนาคารโดยฝากประจำ กินด อก เบี้ย การทำเช่นนี้

ก็จะทำให้เงินเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีขีดจำกั ด แต่เราก็ต้องศึกษาหา

ความรู้เรื่องด อกเ บี้ยกับอัตราเงินเฟ้อให้ดีพอด้วย เพราะถ้าอัตราเงินมี

มากว่า ด อกเ บี้ย ถ้านานเข้าหลายๆปี เงินเราจะใช้ได้น้อย

4.เงินที่จะนำไปลงทุน

การลงทุนมีหลายแบบ เลือกลงทุนตามที่เราถนัด และเป็นแบบที่ได้ผล

ลตอบแทนที่คุ้มค่า แล้วให้เรานำเงินบางส่วนที่สามารถนำมาลงทุนให้ได้

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยเงินที่มาลงทุนจำนวนนี้ต้องเป็นเงินเย็นที่ถ้าหาก

ว่าลงทุนแล้วเสียหาย หรือขาดทุน เราก็ยังมีเงินเหลืออยู่มากพอที่จะใช้จ่าย

ในการดำรงชีวิตต่อไปได้ ซึ่งที่จะลงทุนนั้น เราต้องเลือกลงทุนในแบบที่มี

ความ เ สี่ ย งต่ำ แต่ได้ผลตอบสูงกว่าการฝากกับธนาคาร เช่น พันธบัตร

กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความ เ สี่ ย ง มากขึ้น ก็อาจจะลงทุนในหุ้นที่ได้

เงินปันผลตอบแทนมากกว่า หรือจะนำไปทุนในที่ดิน ซึ่งมีความ เ สี่ ย ง

น้อยมาก แต่ให้ผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งวิธีนี้ก็ปลอดภัยดี เลือกเอาแบบที่

เหมาะกับตัวคุณที่สุด และคุณสามารถทำได้โดยไม่ เ สี่ ย งต่อการขาดทุน

มากนัก โดยเฉพาะการลงทุนที่คุณพอจะมีพื้นฐาน และความถนัดอยู่แล้ว

ซึ่งหากทำได้ดังนี้ คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการลงทุนและการประสบ

ความสำเร็จในชีวิตกันเลยทีเดียว

ขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …