Home ข้อคิดดำเนินชีวิต บางคนอาจจะประสบปัญหาการใช้เงินเรามีวิธีการออมเงินแบบได้ผลมาฝาก

บางคนอาจจะประสบปัญหาการใช้เงินเรามีวิธีการออมเงินแบบได้ผลมาฝาก

20 second read
0
1,048

ออมเงิน แบบ 6 กระปุก…ใคร ๆ ก็ทำได้ 💃🏺💡

คุณ ๆ หลายคนที่ได้เงินเดือนเป็นรายเดือนอาจจะกำลังประสบปัญหากับการใช้เงิน บางเดือนก็เหลือเป็นเงิน

เก็บติดบัญชี อยู่น้อยนิด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเก็บกี่ปีถึงจะเหยียบหลักหมื่น บางเดือนก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง

ต้องมากินมาม่าช่วงสิ้นเดือน หนักเข้าก็ต้องขอทางบ้านเพิ่ม เป็นวงจรซ้ำไปซ้ำมา…วันนี้เราจึงมีวิธีการออม

เงินที่เรียกว่า 6 JARS System of Money Management หรือ การออมเงินแบบ 6 กระปุก ที่ได้รับการกา

รันตรีว่าได้ผลจริงมานำเสนอ รับรองว่าหลังจากอ่านเรื่องนี้เสร็จ การใช้เงินจะเปลี่ยนไปในทันที แต่ก่อน

ที่จะลงมือปฏิบัติ เราก็ต้องมาทำความเข้าใจความหมายของกระปุกออมเงินทั้ง 6 กระปุกเสียก่อนว่า

มีอะไรบ้างค่ะ💁

💡🍝💦👚📱กระปุกที่ 1 : กระปุกจำเป็น (Necessities Account : NEC) เงินออมส่วนแรกนี้เป็นเงินที่ใช้

จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต

ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าและอื่น ๆ เรียกได้ว่าใช้จ่ายทุกสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตแต่ละวันโดยจะคิดเป็น 55 %

ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน

💃🛍💆💇กระปุกที่ 2 : กระปุกตามใจฉัน (Play) สำหรับเงินออมในส่วนนี้จะคิดเป็น 10 % ของรายได้ทั้งหมด

ในแต่ละเดือน เป็นกระปุกที่เปรียบเสมือนการให้รางวัลตัวเองที่นอกเหนือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น

พาสาวไปออกเดท ซื้อไวน์ดี ๆ สักขวดเพื่อเพิ่มความโรแมนติกในมื้อค่ำ ผ่อนคลายไปกับร้านนวดและสปา

หรือ ไปเที่ยวใกล้ ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ กระปุกนี้จะทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดกับการเก็บเงินมากเกินไปนัก

👴👵💶กระปุกที่ 3 : กระปุกเสรีภาพ (Financial Freedom Account : FFA) คิดเป็น 10% ของรายได้ในแต่

ละเดือน กระปุกนี้ถือว่ามีความสำคัญรองลงมาจาก กระปุกจำเป็น เ พ ร า ะเป็นการเก็บเงินแบบระยะย าวเพื่อ

ใช้ย ามเกษียณ อาจจะเก็บในรูปแบบของประกันสะสมทรัพย์ เงินฝาก สลากออมสิน หรือการซื้อสินทรัพย์

เพื่อปล่อยเช่า เงินกระปุกนี้ห้ามนำออกมาใช้นอกเหนือจากนี้ เ พ ร า ะเมื่อเวลาที่แก่ตัวลงไปจะได้มีไว้ใช้

ได้อย่ างสบาย

📚📘🔬📝กระปุกที่ 4 : กระปุกการศึกษา (Education Account : EDUC) ดังประโยคที่ว่า การลงทุนที่มี

คุณค่าที่สุดคือการลงทุนกับความรู้ กระปุกนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้น โดยคิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละ

เดือน คุณสามารถนำเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการซื้อหนังสือและซีดีเพิ่มพูนความรู้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น

ภาษา วิชาเรียน ดิคชั่นนารี และเรื่องที่สนใจ หรือ ลงคอร์สเรียนตามสถาบันต่าง ๆ ปริญญาตรี

ปริญญาโท การอบรม

🎷🎸🌐🛫กระปุกที่ 5 : กระปุกฝันใหญ่ (Long Term Saving for Spending : LTSS) เป็นเงินที่เก็บใน

ระยะย าวไว้ใช้จ่ายสำหรับสิ่งหนึ่งที่เป็นของชิ้นใหญ่และมีราคาสูงพอสมควร คิดเป็น 10% ของรายได้ทั้ง

หมดในแต่ละเดือน อย่ างการไปเที่ยวต่างประเทศ การซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ หรือเครื่องดนตรีที่อย าก

ได้ สำหรับคนที่ทำงานแล้วก็อาจเก็บเงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เงินดาวน์

บ้าน ซื้อเครื่องประดับ สินสอด ค่าเทอมลูก เป็นต้น เมื่อเราทยอยเก็บทุกเดือนไว้ล่วงหน้าถึงเวลาก็จะ

สบายไม่ต้องวิ่งไปกู้หนี้ยืมสิ้นใครมาจ่าย

👫👪✉กระปุกที่ 6 : กระปุกแห่งการแบ่ง (Give) เงินออมในกระปุกนี้คิดเป็น 5% ของรายได้ทั้งหมดใน

แต่ละเดือน เหมาะสำหรับใช้ในวันสำคัญของครอบครัว หรือเพื่อน อย่ างงานรับปริญญา งานวันเกิดและ

เทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการกุศล ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ การบริจาค การแบ่งเงินส่วนนี้

ออกมาอย่ างชัดเจนจะช่วยให้เราไม่ลำบากใจเวลาที่ให้คนอื่น

หลังจากที่ทราบความหมายของแต่ละกระปุกแล้วก็สามารถเริ่มลงมือปฏิบัติได้ โดยจะต้องคิดรายรับทั้งหมด

ที่ได้ในแต่ละเดือน แล้วแบ่งเป็น 6 ส่วน เปอร์เซนต์ ตามที่อธิบายข้างต้น แบ่งใส่กระปุกจริง ๆ หรือเปิดบัญชี

6 เล่ม โดยให้มีเพียงส่วนกระปุกจำเป็นเท่านั้นที่สามารถทำบัตร ATM ได้และห้ามใช้เงินแต่ละส่วนปนกัน

ยกตัวอย่ าง เงินสุทธิที่ได้รับ 15,000 แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ กระปุกจำเป็น (NEC) 55% เท่ากับ 8,250 บาท

กระปุกตามใจฉัน (Play) 10% เท่ากับ 1,500 บาท กระปุกเสรีภาพ (FFA) 10% เท่ากับ 1,500 บาท กระปุก

การศึกษา (EDUC) 10% เท่ากับ 1,500 บาท กระปุกฝันใหญ่ (LTSS) 10% เท่ากับ 1,500 บาท กระปุก

แห่งการแบ่ง (Give) 5% เท่ากับ 750 บาท

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …