Home ข้อคิดดำเนินชีวิต บางเรื่องแค่มองก็พอไม่ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

บางเรื่องแค่มองก็พอไม่ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

0 second read
0
1,421

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้ คือการ “ยอม”

ให้คนอื่นบ้าง ยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็น หรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเ พ ร า ะมันจะ

ช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขา ดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยว

ข้องกันช่วยเหลือกันและกันอีก ลองเปิดใจยอมรับ ความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู ถึงเรา

จะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้าง ความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใคร ๆ

เป็นเพียงความคิดในมุมมอง ของเขาที่อาจไม่เหมือนของเราซึ่งก็เช่นเดียว กับความคิดของเราที่ ก็ไม่อาจเหมือนของ

เขา ด้วยเช่นกัน ถ้ายอมรับยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้ว เราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ ๆ เพิ่ม

เข้ามา เป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุด เสมอไป และความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิดไป

เสียทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อนเปิดใจรับฟังความคิด

ของเขา ถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่ าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิด อย่ าคิด แต่จะเอาชนะสิ่งที่เขา

คิด ด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอก เ พ ร า ะ

ขนาดเราเอง ก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้อย่ างไร “แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้

แต่คือการยอมรับความคิด และการกระทำของคนอื่นบ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขา ด้วยความคิด คำพูด และการกระทำไป

เสียทุกครั้งเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้ มีแต่จะเป็นการสร้าง ความขัดแย้งทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้าง

สถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ คนที่มีแต่ความอย าก เอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ

เอาชนะใจใครได้ เขาอาจจะชนะ ด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการ กระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้

ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชัง และรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมด เลือกชนะใน

เวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย และเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะ เ พ ร า ะอารมณ์อย ากเอาชนะ อย ากฟาด

ฟันเขาให้ย่อยยับหรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา เ พ ร า ะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบ

ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชังไปอีกนานแพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่อง แพ้เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้ง

ชัดในทุกเรื่อง ถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบเ พ ร า ะน้ำที่ใส สะอาดเกินไปไร้ปลา คนที่ชัดเจน และตรงเกินไป ในทุกเรื่อง

ไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะความรักก็จืดจางไป

ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะมิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกันเ พ ร า ะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เจ็บปวดคือ

ตนเองสีดำ ก็คือสีดำ สีขาว ก็คือสีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสีย คุณก็จะกลายเป็น

คนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตาเสียบ้างในบางครั้ง เพื่อระวังจิตให้ไม่หวั่นไหวลองไม่ฟังเสียบ้างช่างปะไร ดีกว่าไปฟัง

ทุกเรื่องเปลืองเวลารูดซิบปากเสียบ้างในบางที ย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตา เพื่อป้องกัน

ปัญหามากวนใจเ พ ร า ะมีหูก็ต้องได้ยินทั้งคำดีคำไม่ดีเ พ ร า ะมีตาก็ต้องได้เห็นทั้งดีและไม่ดีอย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็น

ใส่ไปให้รกใจเปล่า ๆ เรื่องดี ๆ ก็เก็บไว้ เรื่องไม่ดี ๆ ก็ปล่อยผ่านใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอ คนบางคนแค่รับรู้ก็พอ ได้ยินอะไรมา

แค่ฟังก็พอ เรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …