Home ข้อคิดดำเนินชีวิต บ่อยครั้งที่ปัจจัยต่างๆในการดำเนินชีวิตรั้งเราไว้จนชีวิตไปไม่ถึงไหน

บ่อยครั้งที่ปัจจัยต่างๆในการดำเนินชีวิตรั้งเราไว้จนชีวิตไปไม่ถึงไหน

5 second read
0
838

ในการใช้ชีวิตของเรา บ่อยครั้งที่ปัจจัยต่างๆ รั้ งเราไว้จนชีวิตไปไม่ถึงไหน ไม่ก้าวไปข้างหน้ากับเขาเลยบางคนเลือกที่จะโท ษ

คนอื่น บางคนตัดตัวเองออก ไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงที่เป็นไป และขณะที่บางคน กลับก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าใครๆ ทำไม

จึงเป็นเช่นนั้น เรามาดูกัน

1 : วิเคราะห์ตัวเองมากไป แล้วไม่ทำอะไรสักที

การวิเคราะห์ตัวเองมากๆ จะทำให้เราค่อยๆ ค้นพบปัญหาในตัวเองมากขึ้นๆสิ่งที่ได้คือ มันจะเริ่มหยั่ ง ร ากลึกในตัวคุณ ทำให้

คุณรู้สึกแ ย่ กับเรื่องผิ ด พล าดต่างๆ ที่อาจจะเกิ ดแต่ยังไม่ทันเกิ ด แบบนี้จะยิ่งทำให้เ ค รี ย ด กว่าเดิมนะ มันจะกลั วจนไม่

เริ่มต้นทำอะไรเลย

2 : ว อ กแ ว ก จนลืมเป้าหมาย

หลายๆ ท่านคงเคยเป็น ที่พูดกับตัวเองว่า เดี๋ ยวเ ช็ ค f a c e b o o k แปปนะ แล้วค่อยกลับไปทำงานหลายคน สัญญากับตัวเอง

อย่างนี้ ก่อนจะหายไปกับการท่องโลก โ ซเชี ย ล และนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสี ยของเทคโ นโ ลยี ใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับความ

เพลิดเพลินใจ แล้วผลลัพธ์ของมัน ก็คือ งานที่ควรจะเสร็จ ก็ไม่เสร็จสักอย่ าง ไม่ถึงฝันสักที

3 : โยนความผิ ด ให้คนอื่นรับ

แม้ว่าทุกความผิ ด พล าด ที่เกิ ดขึ้น มันจะไม่ใช่ความผิ ดไปซะทั้งหมด แต่ว่าถ้ามันเกี่ยวกับเรา เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วน

ต้องรับผิ ดชอบด้วยนะ การโยนไปให้คนอื่น ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นหรอกนะในทางกลับกัน ถ้าคุณยอมรับความผิ ด

เปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้มันดีขึ้นด้วยตัวเองจิตสำนึกในความรับผิ ดชอบนี้ จะชักจูงชีวิตคุณ ไปยังทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะ คิดดูสิ!

4 : เ พ ร า ะไปมัวแต่โท ษคนอื่น

บางคนนะ เมื่อเกิ ดเรื่องผิ ด พล าด จะโท ษคนอื่นเสมอ มองว่าเราถูกไว้ก่อน เช่น โท ษดินฟ้า อากาศ โท ษคนรอบ โท ษงานที่

ทำว่าเป็นต้นเหตุ ทุกความล้ ม เ ห ล วในชีวิตตัวเอง เช่นนี้มันไม่ใช่ จงทบทวน และปรับทั ศ น ค ติใหม่ดีกว่านะเ พ ร า ะจะโท ษ

คนอื่นๆ ไป มันก็ไม่เกิ ดประโยชน์อะไร เสี ยเวลาเปล่า

5 : ไม่มีแ รงจูงใจ ไม่มีความพย าย าม

หลายๆ ครั้ง ที่คุณเองก็เคยเป็นแบบนี้ ตั้งเป้าไว้ วันนี้จะไปเข้ายิ ม พรุ่งนี้เริ่มไ ด เ อ ท วันนั้นวันนี้จะทำแต่ทำๆ ไปได้สักอาทิตย์

หรือเดือนกว่าๆ กลับหยุดทำซะงั้น ที่มันเป็นะอย่ างนี้ก็เ พ ร า ะเราไม่มีความมุ่งมั่น ไม่มี ความต้องการที่จะทำมากพอไงล่ะ

6 : ยังไม่ได้เริ่ม ก็กลั วแล้ว

จากเรื่องร าวความล้ มเ ห ล ว ของใครต่อใคร ที่เราเคยได้เห็นผ่านตา อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรายังไม่กล้าลองทำสิ่งที่

อย ากทำก็เป็นได้นะเ พ ร า ะกลั วว่าจะทำได้ไม่ดีพอ และต้องกลายเป็นแบบคนเหล่านั้น

7 : ยึดติดกับฝันที่เลื่อน ลอ ย

ทุกคนไม่ว่าใครก็มีความฝัน ฝันอย ากเป็นโน่นนี่ แต่มีบางคนที่ใช้ชีวิตอิงอยู่กับความเพ้ อฝันไปตลอดลืมมองความเป็นจริงทำให้

เขาติดอยู่ในกับดั กแห่ง จิ น ต น าการ แห่งความเพ้อฝันและมันจะไม่เกิ ดการพย าย าม หน้ามื ด ตามั ว จนลืมมองความเป็น

ไปได้ที่มีอยู่ “อย่าเสี ยเวลา เพื่อหาข้ออ้างให้กับความผิ ด พล าดจงใช้เวลา หาทางแก้ไข ไปสู่ความสำเร็จ..” เ พ ร า ะวันหนึ่ง

คุณจะเข้าใจว่า เวลาสำคัญแค่ไหน หลายคนใช้ชีวิตแบบกลั วผิ ด พล าด กลั วล้ มเ ห ล วมากเกินไปจนเมื่อพลาดหรือแม้แต่

กำลังจะพล าด ก็พย าย ามที่จะหาวิธี หาข้ออ้างว่าที่ผิ ด พล าดเป็นเ พ ร า ะสิ่งนั้น สิ่งนี้ ไม่ใช่ที่ตัวเองโดยตรง ซึ่งแท้จริงแล้ว

มันไม่จำเป็นเลย..

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …