Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ฝึกมองโลกในแง่ดีบ่อยๆ ทำแล้วมีเสน่ห์ดูน่าค้นหา

ฝึกมองโลกในแง่ดีบ่อยๆ ทำแล้วมีเสน่ห์ดูน่าค้นหา

0 second read
0
795

1 : ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิด ทัศนคติเชิงลบทำให้เกิดความไม่มั่นใจ

ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เ พ ร า ะฉะนั้นลองเปลี่ยน จากการดูถูกตัวเองเป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์

ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่ทุกอ ย่ า งล้วนเป็นโอกาส พัฒนาตัวเองให้ดี ขึ้นเสมอ

2 : ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถ ครอบครองไ ด้ไปตลอดแม้กระทั่งชีวิต เราเองเมื่อเร า ยึดติดกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งมากเกินไป

โดยเฉพาะความทุกข์ หรือปัญหาจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ลบ ลองเปลี่ยนความคิด และปล่อยวาง กับบางเรื่อง

หันมามองหา สิ่งที่จะทำให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

3 : ยิ้มง่าย

คนคิดบวก จะมีรอยยิ้มส่งให้ กับคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเป็นยิ้มผ่านสายตา หรือบุคลิกท่าทาง ที่สามารถส่งยิ้ม ให้เราได้

4 : มองโลกในแง่ดี

คนคิดบวกจะมีความสุขเสมอ เ พ ร า ะพวกเขามองโลก ในแง่ดี มีความหวังกับอนาคตเชื่อในสิ่งที่คิด

และลงมือ ทำไม่ว่าผลจะออกมาดี หรือไม่ดีก็ยอมรับได้เสมอ

5 : มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือร้น

คนคิดบวกพร้อมจะเผชิญ กับความท้าทายกล้า เผชิญกับปัญหา และหาวิธีแก้ไข มันอ ย่ า งกระตือรือร้น

6 : ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตตาม ความเป็นไปของสังคม ไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า

ให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอ ย่ า งมีแบบแผน และรอบคอบอยู่ กับความเป็นจริง ให้มากที่สุด

และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

7 : ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้เสมอว่าตัวเองเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตน อ ย่ า งตรงไปตรงมา กับคนอื่นรวมถึง

จะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อ หรือทัศนคติ ที่ขัดต่อความรู้สึก ของตัวเอง

8 : ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พวกเขาจะพูด หรือกระทำในสิ่งที่มุ่งมั่น โดยวิธีการสื่อสารเชิงบวกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ มากกว่าการสื่อสาร

ที่จะก่อให้ เกิดปัญหาตามมา

9 : อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวก จะปล่อยให้อดีตผ่านไป ทั้งข้อผิดพลาดและ ความสำเร็จครั้งก่อน

เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆแค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

 

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจอย ากให้ทุกคนมีแผนทางการเงินเพื่อให้มีชีวิตที่ดี

โภควิภาค 4 หลักธรรมะวางแผนการเงิน รู้ แล้วถึงกับต้องอุท … …