Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ฝึกมองโลกในแง่ดีบ่อยๆ ทำแล้วมีเสน่ห์ดูน่าค้นหา

ฝึกมองโลกในแง่ดีบ่อยๆ ทำแล้วมีเสน่ห์ดูน่าค้นหา

0 second read
0
1,090

1 : ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิด ทัศนคติเชิงลบทำให้เกิดความไม่มั่นใจ

ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เ พ ร า ะฉะนั้นลองเปลี่ยน จากการดูถูกตัวเองเป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์

ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่ทุกอ ย่ า งล้วนเป็นโอกาส พัฒนาตัวเองให้ดี ขึ้นเสมอ

2 : ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถ ครอบครองไ ด้ไปตลอดแม้กระทั่งชีวิต เราเองเมื่อเร า ยึดติดกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งมากเกินไป

โดยเฉพาะความทุกข์ หรือปัญหาจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ลบ ลองเปลี่ยนความคิด และปล่อยวาง กับบางเรื่อง

หันมามองหา สิ่งที่จะทำให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

3 : ยิ้มง่าย

คนคิดบวก จะมีรอยยิ้มส่งให้ กับคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเป็นยิ้มผ่านสายตา หรือบุคลิกท่าทาง ที่สามารถส่งยิ้ม ให้เราได้

4 : มองโลกในแง่ดี

คนคิดบวกจะมีความสุขเสมอ เ พ ร า ะพวกเขามองโลก ในแง่ดี มีความหวังกับอนาคตเชื่อในสิ่งที่คิด

และลงมือ ทำไม่ว่าผลจะออกมาดี หรือไม่ดีก็ยอมรับได้เสมอ

5 : มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือร้น

คนคิดบวกพร้อมจะเผชิญ กับความท้าทายกล้า เผชิญกับปัญหา และหาวิธีแก้ไข มันอ ย่ า งกระตือรือร้น

6 : ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตตาม ความเป็นไปของสังคม ไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า

ให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอ ย่ า งมีแบบแผน และรอบคอบอยู่ กับความเป็นจริง ให้มากที่สุด

และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

7 : ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้เสมอว่าตัวเองเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตน อ ย่ า งตรงไปตรงมา กับคนอื่นรวมถึง

จะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อ หรือทัศนคติ ที่ขัดต่อความรู้สึก ของตัวเอง

8 : ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พวกเขาจะพูด หรือกระทำในสิ่งที่มุ่งมั่น โดยวิธีการสื่อสารเชิงบวกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ มากกว่าการสื่อสาร

ที่จะก่อให้ เกิดปัญหาตามมา

9 : อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวก จะปล่อยให้อดีตผ่านไป ทั้งข้อผิดพลาดและ ความสำเร็จครั้งก่อน

เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆแค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

 

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …