Home ข้อคิดดำเนินชีวิต พ่อแม่ทุกคนรักลูก อยากให้ลูกได้ดี ควรสอนลูกแบบคนจน

พ่อแม่ทุกคนรักลูก อยากให้ลูกได้ดี ควรสอนลูกแบบคนจน

0 second read
0
914

เชื่อว่าเคยมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่าน เคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย

กว่าที่จะมีวันนี้ได้ และคนที่เคยลำบ ากมาก่อน หลายๆคนพยายามที่จะเลี้ยงลูก

เพื่อให้เขาสบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆในวั ย

เดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ก็ต้องมีใบที่มันใหม่กว่า เพื่อนอย ากกินอะไร

ลูกเราก็ต้องได้กินเช่นกัน การเลี้ยงดูลูกแบบเทวดาด้วยความคิดผิดๆเช่นนี้

ด้วยความที่ว่าไม่อย ากให้ลูกต้องมาลำบากเหมือนเราตอนเด็ ก เมื่อคุณเลี้ยงลูก

แบบไข่ในหินแบบนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละที่จะทุ กข์ใจมากที่สุด จนตอนนี้

กลายเป็นโ ร คใหม่ที่บัญญัติขึ้น นั่นก็คือ โ ร คไม่รู้จักความย ากลำบากนั่นเอง

โ ร คใหม่ ที่เกิดขึ้นกับเด็ กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้

ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริงข้างนอก

ที่ว่าในชีวิตคนเราจะรวยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น

ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูก

ทำอะไรด้วยตัวเอง เพียงคิดว่าลูกมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่ างเดียวเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในสังคมยุคปัจจุบัน การจะเรียนเก่งอย่ างเดียวนั้น

มันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตหรอก ยกตัวอย่ างเช่น มีคุณพ่อท่านหนึ่ง

ที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบ าก ไม่เคยห่างอ กพ่อแม่เลย เขามีเพียง

หน้าที่เดียวก็คือ การเรียนหนังสือ คุณพ่อท่านนี้ได้ส่งลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัย

ชื่อดังในเมืองหลวง เช่าอยู่ในคอนโดที่หรูหรา ค่ากินค่าอยู่พ่อออกให้ทั้งหมด

แม้ทางบ้านจะฐานะจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมจ่ายให้ลูก

เพื่อไม่อย ากให้ลูกตัวเองต้องลำบ าก เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใด คำแรกที่ได้ยิน

คือขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอต้องทำกิจก รรม ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป

ลูกอย ากได้อะไรก็ซื้อให้หมดทุกอย่ าง แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ตาม

จนในที่สุด ความจริงก็เปิดเผยว่าที่ลูกมาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้น ไม่ได้เอาเงิน

ไปจ่ายค่าเทอม หรือค่ากิจก รรมตามที่บอกพ่อไว้ แต่เอาไปสำม ะเ ล เ ท เ ม า

ตามผั บ ตามบ าร์ หัวอกคนเป็นพ่อก็เสี ยใจเป็นอย่ างยิ่ง เอาแต่โทษตนเองที่

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความย ากลำบ าก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินใช้เอง

มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่ยังเล็ก และบ่ มเพาะนิสั ยแ ย่ ๆ ให้หลายๆอย่ าง

ทั้งนี้ เราจึงขอเป็นกระบอกเสียงเพื่อเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า

แม้คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เลี้ยงให้เรียบง่าย

และสอนให้เขาผิดหวังดูบ้าง ให้รู้จักความลำบ ากบ้าง ลูกของคุณจะได้เติบโต

ได้อย่ างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีต่อไปได้นั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …