Home ข้อคิดดำเนินชีวิต มนุษย์เรามีหัวใจกว้างใหญ่ให้อภัยแล้วจะมีความสุขไปชั่วชีวิต

มนุษย์เรามีหัวใจกว้างใหญ่ให้อภัยแล้วจะมีความสุขไปชั่วชีวิต

0 second read
0
922

วันคืนบอกฉันว่า มีหัวใจโอบอ้อมอารี คุณจะแข็งแรงชั่วชีวิต มีหัวใจกว้างใหญ่ให้อภัย คุณจะมีความสุขชั่วชีวิต มีหัวใจ

กรุณาเมตตา คุณจะไม่เสียใจชั่วชีวิตมีหัวใจเห็นอกเห็นใจ คุณจะปลอดภัยชั่วชีวิต มีหัวใจใสเหมือนเด็ก คุณจะเย าว์วัย

ชั่วชีวิต วันคืนบอกฉันว่า ลาภยศสรรเสริญล้วนเป็นสิ่งนอกกายปลอดภัยแข็งแรง จึงเป็นรากฐาน ลืมสิ่งไม่พึงจำ ทะนุ

ถนอมสิ่งรอบกาย มีย ามว่างปรุงแต่งวันคืนลิ้มรสกาลเวลา ในความเล็กจ้อย อยู่ให้แข็งแรง อยู่ให้งดงามอารมณ์ดีจึงเห็น

ทัศนียภาพงาม สายตาดีจึงได้พบสิ่งดีงามหมั่นครุ่นคิด จึงมีความคิดเห็นแห่งตน ความงาม เกิดจากความแข็งแรง ความ

ยิ่งใหญ่ สะสมจากความสามัญ ความสุข เกิดได้จากจิตใจดีชื่อเสียงดี ได้มาโดยการอุทิศตนอย่ างไม่เห็นแก่ตัว วันคืนบอก

ฉันว่า ดูแลตัวเอง เ พ ร า ะชีวิตนี้ไม่ย าวนานดูแลคนข้างกาย เ พ ร า ะชีวิตหน้าอาจไม่พานพบกันอีก ยืดความย าวของชีวิต

ขย ายความกว้างของชีวิตบทเรียนแรกของการโตเป็นผู้ใหญ่ คือ ปลอบใจตัวเองให้เป็น

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …