Home ข้อคิดดำเนินชีวิต มันคงไม่มีอะไรอยู่กับเราไปได้ตลอดไปมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไป

มันคงไม่มีอะไรอยู่กับเราไปได้ตลอดไปมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไป

3 second read
0
1,160

ใครหลายคนมักบอกว่ามีปัญหามีทุกข์มากมายเหลือเกิน อันที่จริงมนุษย์มีแค่ 4 ทุกข์เท่านั้น เพียงแค่รู้เท่าทันก็ไม่ทุกข์แล้วความ

ทุกข์ คือ ความคิด ความรู้สึก ความคิดอย ากได้โน่นได้นี่แล้วไม่ได้ดั่งใจที่คิดที่ต้องการ หรือรู้สึกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจก็นับ

ว่าเป็นทุกข์ ความทุกข์ คือ ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์มีแค่ 4 ทุกข์เท่านั้นหรือเหตุแห่งทุกข์มีแค่ 4 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ

1 : ทุกข์จากกาย

คือความทุกข์จากความรู้สึกหนาว-ร้อน, หิว-กระหาย,ปวดปัสสาวะ-ปวดอุจจาระ

2 : ทุกข์สังคม

คือความทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน ที่สำคัญมากสุดคือเรื่องเม๊าท์เรื่องการพูดจา

3 : ทุกข์จากเศรษฐกิจ

คือความทุกข์จากการเลี้ยงชีพ การทำมาหากิน การต้องการมีชีวิตอยู่รอด มีกินมีใช้

 4 : ทุกข์จากใจ จิตใจ หรือกิเลส (โลภ โกรธ หลง)

คือความทุกข์จากกิเลสที่บีบคั้นทำให้ใจขุ่น ทำให้นิสัยไม่ดี ทำให้ประพฤติชั่ว ซึ่งกัดกร่อนตัวเราเองโลกใบนี้เต็มไปด้วยปัญหา

คนเต็มไปด้วยความทุกข์ ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถแยกคำว่าปัญหากับความทุกข์ออกจากกันได้ ที่จริงความทุกข์เกิดขึ้น

ตลอดเวลา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิตของเรา ยกตัวอย่ างเรื่องใกล้ตัวเรื่องปวดปัสสาวะ ผ่านไป 2-3 ชั่วโมง

ก็ปวดละ บางคนอึดหน่อย 5-6ชั่วโมงก็ต้องปวดแน่นอน ขึ้นกับสุขภาพของแต่ละคนหรือทุกข์จากโดนเพื่อนเม๊าท์ ซึ่งจริง ๆ

ทุกคนโดนนินทาทั้งนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือทุกข์จากการอยู่รอดนี่สำคัญ ไม่มีเงินใช้นี่ (หนี้) ก็ทุกข์

จริง ๆนะ แต่ที่สำคัญสุด โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทุกข์จากกิเลสในใจของเราคือความอย ากได้ อย ากมี ไม่ได้ไม่มีก็โกรธ

หรือไม่มีสติหลงคิดผิด หรือหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองถูกตลอดเวลา เมื่อเราเข้าใจคำว่า “ทุกข์” แล้ว อาจจะไม่มีคำว่า “ปัญหา”

อีกเลยเพ ราะสิ่งที่คุณเรียกมันว่าปัญหา มันคือหนึ่งในพี้นฐานธรรมชาติของความทุกข์นั่นเอง

ถ้าเป็นเช่นนี้ เราจะจัดการกับความทุกข์อย่ างไรดี

ก่อนอื่นขอเสนอว่า เราควรยอมรับความจริงของทุกข์ 4 ข้างต้น และมีวิธีเดียวคือต้องฝึกใจ คือฝึกลดความโลภ โกรธหลง ค่อย ๆ

ฝึกจนกระทั่งให้มันหมดไป ฝึกใจยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่ างบนโลกใบนี้ไม่เที่ยง ผันเปลี่ยนไปตลอดเวลาที่เขาชอบพูดกันว่า

“เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” มันไม่คงที่ ให้เรารู้เท่าทันปัญหา หรือความทุกข์นั้น ๆ ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปมีทุกข์ก็มีสุข มีสุข

เดี๋ยวก็กลับมาทุกข์อีก เรามาลองปฏิบัติตามคำแนะนำ 5 ข้อ นี้นะคะ

1 : ทำสิ่งที่ควรทำ

มีหน้าที่อะไร รับผิดชอบอะไรอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดอย่ าปล่อยตัวปล่อยใจให้เลื่อนลอยอย่ าทิ้งหน้าที่ของตนเอง ยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่

ยิ่งต้องตั้งใจทำงานให้ดี ขยันสุดๆ พัฒนาตัวเองสุดๆ เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับการงานของเราไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2 : พย าย ามทำตนให้มีแสงสว่างในตนเอง

เมตตาให้มากๆ เห็นแก่ตัวให้น้อยๆ คิดถึงคนอื่นมากๆ คิดถึงตัวเองน้อยๆ เมื่อคิดถึงคนอื่นมาก เราจะโกรธเกลียดน้อยลง อภัยได้

ง่ายขึ้น เข้าใจเหตุผลของผู้อื่นง่ายขึ้น จิตใจก็จะเบาขึ้น

3 : พูดแต่สิ่งดี

อย่ าพูดสิ่งทำลายความหวัง อย่ าทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตนหดหู่อย่ าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอย่ าย้ำคิดย้ำทำอย่ าโทษคนอื่น อย่ า

โทษตัวเองอย่ าโทษฟ้าโทษดินแต่ให้ยอมรับว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วทำความเข้าใจให้อภัยและวางแผนชีวิตเพื่อจะก้าวเดินต่อไป

4 : ฝึกมองด้านดีๆ ของชีวิต

เมื่อความทุกข์มาเยือนเราก็ต้องสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้น จงมองโลกให้มันสว่างไสว มองข้อดีของตนเองมองข้อดีผู้อื่น พูดให้

กำลังใจคนอื่น พูดให้กำลังใจตนเอง ดีใจกับคนอื่น ใจดีกับตนเอง มองอะไรในด้านที่บวก เก็บเกี่ยวกำลังใจที่ผ่านเข้ามา และ

สนุกกับชีวิต ทำสุขภาพจิตให้เบิกบานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

5 : ท่องไว้เสมอ ท่องซ้ำๆ ให้ขึ้นใจ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป”

ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอด ไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของ ชื่อเสียง หรืออำนาจ วาสนา เราเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ ที่เกิดมาเป็นแค่คน

ที่อยู่บนโลกเพียงชั่วคราว อย่ าไปเอาเป็นเอาอะไรกับชีวิตมากมาย คนเรามีผิดได้ พลาดได้ ล้มได้ก็ลุกได้ ลุยให้เต็มที ทำให้

สุดแรง แต่พอจบแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นลง ทั้งเรื่องเงิน เรื่องงาน เรื่องความรัก หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ทุกเรื่องราวก็

ใช้หลักการเดียวกันคือสร้างเหตุให้เต็มที่ แล้วปล่อยวางในผลลัพธ์ หมายความว่าถึงเวลาทำก็ทำให้ถึงที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้ว

แม้อะไรจะเกิดขึ้น ก็ยอมรับด้วยความเข้าใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วและไม่ควรเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น “ถ้าอย ากมีชีวิตใหม่ ก็ต้อง

กัดฟันลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่” สรุปว่า หยุดใจได้เมื่อไหร่ ก็หยุดทุกข์ได้เมื่อนั้น จร้า

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …