Home ข้อคิดดำเนินชีวิต มีเงินเก็บชีวิตก็ช่างราบรื่น และนี่คือ 11 ข้อดีของการมีเงินเก็บ

มีเงินเก็บชีวิตก็ช่างราบรื่น และนี่คือ 11 ข้อดีของการมีเงินเก็บ

0 second read
0
892

1.ออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ อย่ างบ้าน รถ

เครื่องมือมีโอกาสจะชำรุดเสี ยหายตามวันเวลา

ดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อม

บำรุงด้วยนั่นเอง

2.เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่อง

ใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการ ใช้ชีวต หากเรามี

เงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นด้วย

3.เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่ต้องมาเค รี ย ด

เพราะกลุ้มใจกับเ งินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออม

ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเงินออมจะทำอะไร

ก็ทำได้ อิสระมากขึ้นเมื่อมีเงินออม ไม่ต้องมานั่ง

เหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมาก

ขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น

อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

4.มีเงิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่า

เชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุ

มากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้น

เมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

5. เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง

ต้องล้มหายต ายจาก เช่น พนักงานธนาคาร

สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่ าง

บรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์

เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตก

งานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

6 .เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ น

จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

7.มีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลาน

ต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย

มีหลายโ ร คหากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน

8.มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูง

มีปัญหาการเงิน เราก็จะสามารถให้ความช่วย

เหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมี

เพื่อนที่ดีย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน

แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

9.เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้ น

แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น

ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

เช่น ถ้าเราซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมี

รายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ปีละ

100,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนสบาย ๆ เลย

10.เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออม

เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้อง

ทำเรื่องกู้ งินเพื่อซื้อบ้านที่ดิน เป็นต้น

11.เงินออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการ

กู้เงิ นไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือ

ประเท ศช าติในทางอ้อมด้วยนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …