Home ข้อคิดดำเนินชีวิต มีแต่คนดีเท่านั้นล่ะที่ลำบากใจอย่ าเป็นคนดีมากไม่งั้นจะเจ็บเอง

มีแต่คนดีเท่านั้นล่ะที่ลำบากใจอย่ าเป็นคนดีมากไม่งั้นจะเจ็บเอง

0 second read
0
1,424

“มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบ ากใจ”  ผมเคยอ่ านเจอประโยคนี้จากหนั งสื อเล่มไหนสักเล่มเป็นประโยคที่ทำให้ผมซื้อหนั งสื อเล่ม

นั้นและก็เป็นประโยคเดียวที่ผมจำได้จากหนั งสื อเล่มนั้น (ฮา)ผมไม่แน่ใจว่าประโยคดังกล่าวจริงทั้งหมดหรือเปล่า แต่ก็น่าจะ

มีส่วนถูกอยู่ไม่น้อยทั้ง จากประสบการณ์ที่มีคนมาปรึกษาผมด้วยความกลุ้ มใจ  และ  จากประสบการณ์ที่โดนกับตัวเอง “คนดี”

ในที่นี้ คงไม่ได้หมายถึงคนใจบุญใจกุศลไม่มีประวัติด่างพร้ อยแต่คงหมายถึง คนที่จริงๆ เป็นฝ่ายเสียเปรียบในสถานการณ์นั้นๆ

แต่กลับเป็นคนลำบ ากใจเสี ยเองที่จะกระทำการบางสิ่ง ตัวอย่ างเช่นคนให้ยืมเงินหลายคน จะลำบ ากใจในการทวงหนี้ คนที่

ยืมเงินแล้วไม่คืนคนที่ถูก ร บ ก ว นให้ทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำ แต่ถูกขอร้ องแบบปฏิเส ธได้ลำบ ากคนที่เห็นบางคนทำไม่ถูก

แต่ก็ลำบ ากใจ ไม่อย ากตักเตื อนให้เสี ยกำลังใจแปลกดีมั้ยล่ะครับ ที่คนให้ยืมเงิน คนถูก ร บ ก ว น คนที่อย ากตักเตื อนทั้ง

หมดนี้ต้องกลายเป็นคนลำบ ากใจเสี ยเองในขณะที่คนยืมเงินชาวบ้าน คนมา ร บ ก ว น คนที่ทำไม่ถูกกลับสบายใจไม่ต้องคิด

อะไรมาก ไม่ต้องแ บ กอะไรสักอย่ างแน่นอน ก็คงพูดไม่ได้หรอกว่าคนเหล่านี้คือ “คนไม่ดี”เขาอาจจะแค่ไม่แ คร์ ไม่คิดถึง

คนอื่น เท่าที่คนอื่นคิดถึงเขาเท่านั้นเองและ “คนดี” ในความหมายนี้ ก็อาจไม่ใช่คนดีเด่นอะไรแต่อาจเป็นแค่คนขิ้เ ก ร งใจ

ไม่มั่นใจในตัวเอง กลั วเขาจะไม่ชอบเราก็เลยไม่กล้าทวง ไม่กล้าปฏิเส ธ ไม่กล้าตักเตื อน สุดท้ายก็เลยต้องรับไว้คนเดียว

ผมเองก็ไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ คิดได้เพียงว่า บางทีเราก็ต้องหัดใจแข็งเสี ยบ้างกล้าทวงถาม กล้าปฏิเส ธ กล้าตั กเตื อน เ พ ร า ะ

ไม่อย่ างนั้นในเวลาต่อมา ความลำบ ากจะตกอยู่ที่เราและไม่ดีไปกว่านั้น ถ้าถูกจับได้ว่าเราคือ “ไอ้อ่อน” เราจะถูกบางคนที่

มองเห็นจุดนี้ ใช้เราให้เป็นประโยชน์เราจะทั้งโดนยืม โดนขอร้ องแบบปฏิเส ธไม่ได้ โดนผลักภ าระให้เราต้องตามล้ างตามเช็ ด

ก็เป็นได้ผมคิดว่า “คนดี” ในละครเรื่องนี้ กับ “คนดี” ในหนังสื อที่ผมอ่ านน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน “มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบ ากใจ”

“อย่ าเป็นคนดีมาก ไม่งั้นจะเป็นคนเจ็ บเอง”ถือเป็น 2 ประโยคที่เก็บไปคิดต่อได้เยอะ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …