Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ยิ่งท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้า

ยิ่งท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้า

0 second read
0
1,062

วิจัยชี้ การไปเที่ยวหรือได้ออกเดินทาง ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น วิจัยชี้ การไปเที่ยวหรือได้ออกเดินทาง ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

คนที่ ” ไ ม่ เ ที่ ย ว เ ล ย ” มีโอกาสเป็น ” โ ร ค หั ว ใ จ ” มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อยๆ มากถึง 30%

– เมื่อได้รู้ว่าจะไปเที่ยว สมองจะมีการคาดการณ์และวางแผนล่วงหน้า เมื่อทำสำเร็จในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ในการท่องเที่ยว

จะทำให้รู้สึกดีทุกครั้งที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น

– ด้วยเหตุนี้ จากผลการเก็บข้อมูล และ บันทึกสถิติ พบว่าการไปเที่ยวบ่อยๆ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้จริง

– ผลการวิจัยของมหาวิทย าลัย Surrey ได้ทำการศึกษาเมื่อปี 2002 พบว่า คนเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าจะได้

ออกไปท่องเที่ยว

– ตามข้อมูลในปี 2013 จากการสำรวจความเครียดของชาวอเมริกา พบว่า การออกเดินทางช่วย “ลดความเครียด”

ได้จริง และ “ลดความรู้สึกแย่ๆในชีวิต” ได้ดีอีกด้วย

– คนที่ออกท่องเที่ยวในที่ต่างๆ บ่อยๆ หรือ ออกไปเปิดหูเปิดตา ผจญภัยในที่ต่างๆ มีโอกาสเป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า

น้อยกว่าคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว

– ผลการการศึกษาทางวิทย าศาสตร์พบว่า ผู้ที่ไม่ได้ท่องเที่ยวติดกันเป็นเวลาหลายปี มากกว่า 30% มีโอกาสเป็น

โ ร ค หั ว ใ จ ต่างจากผู้ที่ออกเดินทางเที่ยวบ่อยๆ กลับมีอัตราการเป็น โ ร ค หั ว ใ จ ต่ำกว่า

– ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้ที่ท่องเที่ยวเป็นประจำจะต้องเดินทางไกล ยิ่งเดินทางท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกเหนื่อย

เนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าตลอดทาง โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุยๆ ก็ยิ่งทำให้สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นไปอีก

– หากพูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อขยับร่างกายมากกว่าปกติ แถมยังสนุกกับช่วงเวลาไปตลอดทาง ทำให้สุขภาพทางกาย

และจิตดีขึ้นมากกว่าคนที่อยู่แต่บ้าน หรือทำอะไรซ้ำๆเป็นกิจวัตรประจำ

– ในช่วงที่ยังมีกำลังนั้น ร่างกายนั้น ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรง การไปท่องเที่ยวจึงได้อะไรมากกว่าที่คิด ออกไปเที่ยวซะบ้าง

แล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอน?!!

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …