Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ยิ่งเราอายุมากขึ้นจำนวนเพื่อนแท้เพื่อนที่จริงใจยิ่งน้อยลงทุกที

ยิ่งเราอายุมากขึ้นจำนวนเพื่อนแท้เพื่อนที่จริงใจยิ่งน้อยลงทุกที

1 second read
0
1,412

ผลวิจัยบอกว่า ยิ่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งน้อยลง

ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อย ดูจะเป็นปัญหาที่ใคร หลายคนคิดและติดอยู่ในใจ โดยเฉพาะวัยทำงานที่เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนค่อยๆหายไปทีละคน

ทีละคนจนหลายคนนึกว่าเป็นแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่เพื่อนน้อยลง หรือใครคนอื่นเพื่อนก็หๅยไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ คือ

งานวิจัยชี้ว่า การที่ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อยเป็นเรื่องปรกติที่ใครๆก็เจอกัน โดยงานวิจัยได้ค้นพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมีแนวโน้มจำนวน

เพื่อนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ยิ่งอายุมากขึ้น จำนวนเพื่อนยิ่งน้อยลงในที่นี้นับตามจำนวนเพื่อนที่เราได้มีโอกาสออกไปพบปะ

พูดคุย หรือนัดกันไปเที่ยว ไปทำกิจกรร มต่างๆ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า จำนวนเพื่อนของเราจะเพิ่มสูงสุดในช่วงอายุ 25 ปี ก่อนจะ

ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุขัยแต่จะไปเน้นที่คุณภาพมากขึ้นกล่าวคือ ปริมาณเพื่อนที่น้อยลงแต่กลับเป็นเพื่อนที่มี

คุณภาพ เพื่อนที่จริงใจและดีต่อกันสถิติโดยภาพรวมของงานวิจัยยังบ่งชี้ว่าผู้ชายจะมีจำน วนเพื่อนสูงสุด 19 คน ในขณะที่ผู้หญิง

จะมีจำนวนเพื่อนสูงสุด 17.5 คน โดยจะสูงสุดตอนอายุ 25 ปี และลดลงอย่างต่อเนื่อง

– ช่วงอายุ 10 – 25 ปี จำนวนเพื่อนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

– ช่วงอายุ 25 – 40 ปี จำนวนเพื่อนจะลดลงเร็วที่สุด

– ช่วงอายุ 40 – 50 ปี จำนวนเพื่อนดูลดลงอย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง

– ช่วงอายุ 50 – 80 ปีขึ้นไป จำนวนเพื่อนดูมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และ กลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิต

จากสถิติจะเห็นได้ว่า..จำนวนเพื่อนจะลดลงอย่า งรวดเร็วในช่วง 25-40 ปี หรือ กล่าวคือ ช่วงหลังจบการศึกษา และ เริ่มเข้าสู่วัย

ทำงาน สร้างเนื้อสร้างตัว แนวโน้มส่วนใหญ่มัก จะแต่สังคมใส่หน้ากาก เข้าหากันเ พ ร า ะผลประโยชน์ จึงทำให้ความสัมพันธ์

ที่แท้จริงถูกมองข้ามไป เป็นเหตุให้มิตรภาพไม่ยั่งยืนแต่ก็ใช่ว่าจะแย่เสมอไปเ พ ร า ะ เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดแล้ว มีข้อมูล

ปรากฎอีกว่า เพื่อนที่เราคบหาในช่วงวัย 25-40 และยังคบกันอย่างต่อเนื่องนั้น มีแนวโน้มว่าจะเป็นเพื่อนกันไปกระทั่งบั้นปลาย

ชีวิต หรือ กล่าวง่ายๆ คือ เพื่อนแท้ที่พึ่งพาอาศัยกันได้นั้นเอง

ดังนั้น..ใครที่กำลังแอบคิดในใจว่า เอ๊ะ! ทำไมเวลายิ่ง ผ่านไป เพื่อนเรายิ่งน้อยลงทุกที ก็ให้คิดเสียว่าให้มุ่งความ สำคัญไปที่

คุณภาพมากกว่าปริมาณเพื่อนๆละคะ ยังเหลือเพื่อนที่ดีและจริงใจต่อกันอีกกี่คนน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …