Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ย ามไม่มีอย่ าได้คิดเล็กคิดน้อยทำดีต่อคนอื่นย ามมีจงเรียนรู้เป็นผู้สละอุทิศ

ย ามไม่มีอย่ าได้คิดเล็กคิดน้อยทำดีต่อคนอื่นย ามมีจงเรียนรู้เป็นผู้สละอุทิศ

0 second read
0
1,120

ย ามรวย & ย ามจน

1 : ย ามที่คุณจน อย่ าได้คิดเล็กคิดน้อย ต้องทำดีต่อคนอื่น อย่ างนี้เรียกว่า “จนกายแต่ไม่จนอุดมการณ์”ย ามที่คุณรวย

ต้องเรียนรู้ให้คนอื่นทำดีต่อคุณ และคุณต้องทำดีต่อผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นจงเรียนรู้เป็นผู้ให้ เป็นผู้สละอุทิศ เคล็ดลับนี้

น้อยคนนักที่จะเข้าใจ

2 : ย ามที่คุณจน อยู่กับบ้านให้น้อย ออกนอกบ้านให้มาก ย ามที่คุณรวยอยู่กับบ้านให้มาก ออกนอกบ้านให้น้อย นี่คือ

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

3 : ย ามที่คุณจน เงินทองที่มีใช้ไปกับผู้อื่น ย ามที่คุณรวย เงินทองที่มีใช้ไปกับคนรักและคนในครอบครัว มีคนจำนวนมาก

ที่ทำกลับตาลปัตร

4 : ย ามจนใจต้องใหญ่ ย ามรวยอย่ าหน้าใหญ่

5 : วัยเย าว์คือต้นทุนแห่งความรวย แต่ต้องรู้จักถนอมและรักษาเวลา ความจนไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวรู้จักบ่มเพาะฝึกฝนตนเอง

รู้จักว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดมีค่า รู้จักว่าอะไรควรลงทุนอะไรไม่ควรลงทุนรู้จักว่าช่วงไหนควรประหยัดช่วงไหนควรใช้จ่ายนี่ต่าง

หากที่เป็นหลักสำคัญ

6 : อย่ าเอาแต่ซื้อเสื้อผ้า แต่เมื่อซื้อก็ซื้อเสื้อผ้าที่ดีหน่อย หาโอกาสเลี้ยงข้าวคนที่มีความรู้มีความคิด มีความขยันขันแข็ง

มีความมานะพย าย ามมากกว่าตนเอง คุณจะได้อะไรมากกว่ากินข้าวคนเดียว

7 : เมื่อสถานะทางการเงินมั่นคงแล้ว ใช้เงินทองที่มีอยู่ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงเติมปีกให้แก่ตัวคุณเอง ก้าวไปให้

ถึงฝั่งฝัน ทำชีวิตให้ดีกว่าเดิม

8 : ย ามจน หมั่นดูความถูกต้องของคนอื่น มันจะทำให้คุณเจริญขึ้นย ามรวยหมั่นย้อนดูความผิดของตนเอง มันจะทำให้คุณ

ลืมความผิดของคนอื่น

9 : อย่ าเอามาตรฐานของคุณมาวัดผม เ พ ร า ะคุณรู้จักแค่ชื่อของผม แต่คุณไม่รู้ความเป็นมาของผมคุณแค่เคยได้ยินว่า

ผมทำอะไร แต่คุณไม่รู้ว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้าง?

10 : ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงจะไม่ใช้อำนาจกดขี่ ข่ ม เ ห ง ผู้ใต้บังคับบัญชา คุณเก่งจริงไม่ต้องบังคับใครบริวารจะเข้ามาหาคุณเอง

คุณไม่เก่งจริงต่อให้บังคับ เขาก็อยู่กับคุณแค่ตัวแต่ใจไม่มีทางอยู่ด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า“ผู้มีคุณธรรม แม้ไม่สั่งการเขาก็ทำตาม

ผู้ไร้คุณธรรม ต่อให้สั่งการเขาก็ไม่ทำตาม”

11 : ไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนคุณไปทั้งชีวิต คุณจึงต้องฝึกใช้ชีวิตตามลำพังบ้างไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้ทั้งชีวิต ดังนั้น

คุณจึงต้องฝึกพึงพาสองมือสองขาของตนเองบ้าง

12 : ชีวิตคนเราต่างเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ ย ามคนรักของคุณต้องจากคุณไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ

ก็อย่ าได้โศกเศร้าเสียใจจนต้องกลั้นลมหายใจสิ้นไปตามๆกัน จงจำไว้ ย ามสมหวังให้รู้ระวัง ย ามผิดหวังให้รู้ย้อนมอง

อย่ าได้สำคัญตนเองมากจนเกินไป อดสูได้ อดทนได้ ร้องไห้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ย ากหลีกเลี่ยงเมื่อเกิดมาเป็นคน

อยู่บนโลกใบนี้

13 : คนเรามักอิจฉาความสมบูรณ์ของคนอื่น แต่ไม่ตัวว่าก็มีคนอื่นกำลังอิจฉาความสมบูรณ์ที่คุณมีอยู่ ที่จริงทุกคนต่างมี

ความสมบูรณ์เพียงแต่ความสมบูรณ์ของคุณมักเป็นความสมบูรณ์ที่คนอื่นมีอยู่ เ พ ร า ะฉะนั้นคุณก็เลยมักคิดว่าตนเอง

บกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่เสมอ

14 : วาสนา ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง ช้าหรือเร็ววันหนึ่งมันก็ย่อมมีวันมาเยี่ยมคุณได้เช่นกัน

15 : ไม่ว่าคุณจะรีบเร่งทำงานยังไง เวลาก็มีเพียงแค่24ชั่วโมงในทุกวัน ไม่ว่าคุณจะพย าย ามอย่ างไรพระอาทิตย์ก็ยังตกดิน

ตามเวลาเสมอ ชีวิตคนเรามี “งาน” ทำกันไม่จบไม่สิ้น เรื่องบางอย่ ารีบทำไปก็ไร้ประโยชน์เรื่องบางอย่ ากังวลก่อนเวลาไป

ก็ไม่มีทุนเปล่าๆ “ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน” เวลานี้ คือเวลาของคุณ…

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …